Вибори-2019: чим вони будуть відрізнятися від попередніх

29 грудня 2018, 06:35

Віталій Рябошапка Віталій Рябошапка

В Україні оголошено офіційний старт передвиборчої гонки

В Україні стартує виборчакампаніянавиборахпрезидента 2019 року. Попереду-тримісяцідлякогосьзахоплюючої,длякого-товиснажливої,адлякогось дратуючоїпередвиборноїгонки.Залишитисяостороньвіддійствабудеважко,не помітити-практичнонеможливо.Сайт"Сегодня",зрозуміло,будедетальновисвітлюватипередвиборніперипетії,намагаючисьмаксимальноінформуватичитача,допомогтийомузорієнтуватисявполітичномупасьянсі,впозиціях,ідеях,ідеологіяхкандидатів.Покижспробуєморозібратисявособливостяхнинішніхвиборів.

90 днів пишемо, три тижні запам'ятовуємо

Реклама

Спершу про терміни. Отже, вже в понеділок, 31 грудня, почнуться кампанії кандидатів. Теоретично ми ще в цьому році можемо отримати перші прізвища політиків, які подали документи до Центрвиборчкому. Втім, основна маса потенційних кандидатів, скоріше за все, рушить в ЦВК вже після новорічно-різдвяних свят, а то і взагалі ближче до кінця місяця. Висування кандидатів, згідно із законодавством, закінчитися 3 лютого. Відзначимо, що кандидат в президенти або партія, що висунула політика, ще до подачі документів повинні внести на спецрахунок ЦВК чималий заставу – 2,5 мільйона гривень.

Зареєструвати кандидата або відмовити йому ЦВК зобов'язана протягом п'яти днів після прийому від нього документів. Таким чином, до вечора 8 лютого ми будемо знати повний список кандидатів. Однак не факт, що всі вони в підсумку виявляться в бюлетені: до 7 березня включно кандидат може передумати балотуватися і подати відповідну заявку в Центрвиборчком. А той максимум до 8 березня має буде прийняти рішення і "викреслити" політика зі списку. Чому до 8-го? Тому що цей день – останній, коли ЦВК може затвердити форму і текст бюлетеня. Вибулих "за власним бажанням" кандидатів в ньому бути не повинно.

Починаючиз 9 березнягромадянамдвічівтижденьпорадіоівофіційній пресірозповідатимутьпрозаборонупідкупувиборціввбудь-якомувигляді.Сайт"Сегодня"робитьце,не чекаючи9березня:нагадаємо,щонаданнявиборцямгрошей,товарів,послуг,робітбезкоштовноабонапільговихумовах-злочин,що караєтьсязаконом.Цежстосуєтьсярізноманітнихлотерей,кредитівіт.д.

До 25 березнякожен громадянинУкраїниповиненотриматиофіційнеіменнезапрошеннянавибори.Доцьогожчиславінможеперевіритисебевспискахвиборцівіподатизаявупро усуненнянеточностей,якщо таківиявить.Заденьдоголосуваннятрадиційноприпиняєтьсябудь-якаагітація.Виборипроходятьв неділю,31 березня.Уразі,якщоніхтозкандидатівне набере50%+1голос, 21 квітнябудепроводитисядругийтур.

Обираємо за старим законом

Реклама

Теперщодозаконодавства.Завеликим рахунком,воноз часівпрезидентськихвиборів2014року, практичноне змінилося.Узаконпро виборипрезидентабуливнесеніпевнізміни,алевиборціїх невідчують,оскількистосувалисявониабоякихосьтехнічно-косметичнихмоментів(наприклад,міліція,покликаназабезпечуватипорядокв2014-му,заразвзаконізаміненанаполіцію).Абостосуютьсякандидатів.

Так, наприклад, закон про декомунізацію заборонив реєструвати кандидатом політика, висунутого партією, яка пропагує комуністичні або нацистські ідеї. Значні зміни з'явилися в законі завдяки новому антикорупційному законодавству, зокрема закону про попередження політичної корупції. Стосуються вони фінансування виборів і контролю над цим процесом. Але, повторимося, виборця безпосередньо зміни майже не стосуються. Вивчити всі нюанси ми рекомендуємо лише в тому випадку, якщо ви прийняли рішення профінансувати кандидата, відправивши гроші на його виборчий рахунок.

Однакзмінивзаконщебудуть.Наприклад,якрозповівсайту"Сегодня"народнийдепутатВалерійПисаренко, парламентаріям потрібнобудевирішитипроблемузголосуваннямзаелектроннимипаспортами. Не виключено,депутатизапропонуютьііншізмінивзаконодавство,що дозволяютьусунутитічи іншіскладності.Зробленоцебуде,зрозуміло,вжеврозпалкампанії.

Українські вибори як поле битви Росії і США

Нарешті,про особливостінинішньоїкампанії.Зрозуміло,повністюокреслити, чимвибори-2019будутьвідрізнятисявідвиборів-2014 або,припустимо,виборів-1999 року,не можна.Впроцесібудутьз'являтисяновінюанси,тенденції.Однакпопередній начерк,виходячизпоточноїполітичноїситуаціївУкраїні,геополітичнихпроцесівіт.д.,можливий.

По-перше,мабуть,ключовою особливістюнинішніхвиборівбудепильна увагадо нихз бокузовнішніхсил.Увагаякзізнакомплюс,такізізнакоммінус.

"Росіяне маєшансівпровестиконкретногокандидата.Алевонабуде чинити загальний дестабілізуючийвплив",-зазначиввкоментарісайту "Сегодня" професорполітологіїКиєво-МогилянськоїакадеміїОлексійГарань.

Реклама

На думкуполітологаВадимаКарасьова,Захід,зокремаСША,вкрайзацікавленівтому,щобУкраїназберегладемократичнідосягненняісвоюзовнішнюполітику.

"Внутрішніставкинабагатоменше,ніжзовнішні.ЯкРосія,такіЗахідчекаютьрезультатівцихвиборівіпобоюютьсяпрограти.Геополітичніставкибудутьдужевеликі-такогонавітьу2014-муне було.Томущомовайдепро те,якуметапозиціювскладнихглобальнихзмінахзаймеУкраїна",-зазначивсайту "Сегодня" ВадимКарасьов.

Таким чином, Росія очевидноінапевнобуденамагатисявпливатинахідвиборів,використовуючинайрізноманітнішіресурсиі технологіївідінформаційнихатакнанеугоднихКремлюкандидатівдоспробдестабілізуватиситуаціювкраїні.Західбудездійснювати свій вплив,наполягаючинапрозорихвиборахіодночаснонамагаючись недопустити,щобвтручанняРосіїмало якийсьвпливнаїххід.Утомучислі-стримуючиМосквувідпровокаційвійськовогохарактеру.

В умовах війни

Щеоднимважливимфакторомєте,щопрезидентськівибори2019року будепроходитиде-фактовумовахвійни.П'ятьроків томуситуаціявкраїнітакожбула критичною-вжебуванексованийКрим,частинаДонбасупрактично неконтролюваласяУкраїни.Однакякусуспільній свідомості,такіюридичнонинішнійстатус-квооформивсявжепізнішетравня2014го.

Незважаючинате,щосьогоднівійськовідіїносятьуповільненийхарактеріситуаціянасходікраїнивжене викликаєунаселенняпочуттів,характернихдля2014-205років,темавійниімиру,безумовно,будепревалюватинавиборах.Відтого,наскількикандидатамвдастьсяпереконатинарод,щосамеїхній шляхдосягнення мируєнайоптимальнішим,безпосередньозалежатьрезультативолевиявлення.

"Входінинішніхвиборіввиборецьбудеоцінюватикандидата нетількиінавіть нестількиякдержавногодіяча,аякголовнокомандувача,який захистивкраїну,забезпечитибезпеку.Іякдипломата,віддійякогоназовнішній аренізалежитьмирвкраїні",-зазначаєВадимКарасьов.

Нарешті,щеоднієюособливістюнинішніхвиборівєте,щобагатьмаполітикамивонирозглядаютьсявякості"попередньоготуру"парламентськихвиборів.Томусередкандидатівбудебагатотих,хтореальноусвідомлюєсвоїшансиі небудепретендуватинаперемогу,алевикористовуєпрезидентськівиборияктрампліндляпарламентських,яківідбудутьсявосени.

Реклама

Яквідзначаютьексперти,нинішнівибориможутьстатиостаннім шансомдляполітиківз"політпризову"90-х.Набираєдосвідуіполітичної вагипокоління,що з'явилосянаполітичномунебосхилівXXIстолітті.Атомуборотьбаміжполітичнимиаксакаламибуде неабиякою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти