Рада прийняла закон про санкції

14 серпня 2014, 13:18

Законодавчий акт підтримали 244 народних депутата

ВерховнаРадаУкраїниприйняла в другомучитаннізаконпро санкції.

"За"проголосували244народнихдепутатів.

Нагадаємо,впершомучитаннізаконодавчийактбув прийнятийу вівторок,12 серпня.

Згідно з документом,Українанадержавномурівні можезастосовувати29видівсанкцій:

1)блокуванняактивів -тимчасове обмеженняправаособикористуватися ірозпоряджатисяналежним йомумайном;

2) обмеженняторговихоперацій;

3) обмеження,частковеабоповне припиненнятранзитуресурсів,польотівтаперевезеньпотериторіїУкраїни;

4) запобіганнявиведеннякапіталівза межіУкраїни;

5)зупинення виконанняекономічнихі фінансовихзобов'язань;

6) анулюваннячи призупиненняліцензій та іншихдозволів, отримання(наявність) якихє умовоюдляздійсненняпевного видудіяльності, зокрема,анулюванняабопризупиненнядії спеціальнихдозволівна користуваннянадрами;

7) заборонаучастівприватизації,орендідержавногомайнарезидентамиіноземної держави таособами,якіпрямоабопобічноконтролюютьсярезидентамиіноземної державиабо діютьвїхінтересах;

8) обмеженняабо припиненнянадання послуг поштовогозв'язку;

9) заборона або обмеженняретрансляціїтеле-ірадіоканалів;

10) заборонакористуваннярадіочастотнимресурсомУкраїни;

11) обмеженняабо припиненнядіяльності засобівмасовоїінформації та іншихсуб'єктів інформаційноїдіяльності,втому числі,вмережіІнтернет;

12) обмеженняабозаборона виробництвааборозповсюдженнядрукованоїпродукції та іншихінформаційнихматеріалів;

13) обмеженняабо припиненнянаданнятелекомунікаційнихпослуг і використаннятелекомунікаційнихмережзагальногокористування;

14) забороназдійсненнядержавнихзакупівельтоварів,робіті послугу юридичних осіб-резидентівіноземної державидержавної формивласностіта юридичнихосіб,часткастатутногокапіталу якихперебуваєу власностііноземної держави,атакождержавнихзакупівельу іншихсуб'єктівгосподарювання;

15) заборона або обмеженнявходуморськихсуденвтериторіальніводи абопортиУкраїниіповітрянихсуден уповітряний простірУкраїни,або здійсненняпосадкинатериторіїУкраїни;

16) заборонавидачідозволів,ліцензійНаціональногобанкуУкраїнина здійсненняінвестиційвіноземну державу, розміщеннявалютнихцінностейнарахункахівкладахнатериторії іноземноїдержави;

17) припиненнявидачідозволів,ліцензійнаввезеннявУкраїнуз іноземної державичи вивезення зУкраїнивалютнихцінностей таобмеження видачіготівки по платіжних картках,емітованимирезидентамиіноземної держави;

18) заборонареєстраціїНаціональнимбанкомУкраїниучасника міжнародноїплатіжноїсистеми,платіжноюорганізацією якої єрезидентіноземної держави;

19)заборону збільшеннярозмірустатутногокапіталугосподарськихтовариств,підприємств,банків,вякихрезидентіноземної держави,іноземна держава,юридична особа,учасникомякої єнерезидент,абоіноземна держава,володіє10і більшевідсоткамистатутногокапіталуабо має впливна управління;

20) запровадженнядодаткових заходів усфері екологічного,санітарного,фітосанітарного таветеринарногоконтролю;

21) припиненнядіїторговельнихугод,спільнихпроектіві промисловихпрограм упевнихсферах, зокрема,у сфері безпекиі оборони;

22) заборонапередачітехнологій,правнаоб'єктиправаінтелектуальноївласності;

23) припиненнякультурнихобмінів,науковогоспівробітництва,освітніхі спортивнихконтактів,розважальнихпрограмзіноземнимидержавамита іноземнимиюридичнимиособами;

24) заборонадіяльності партій,рухівта інших громадськихоб'єднаньіфондів;

25) відмовавнаданні таскасуваннявізрезидентаміноземнихдержав, застосуванняіншихзаборонв'їздунатериторіюУкраїни;

26) припиненнядії міжнароднихдоговорів,згоданаобов'язковістьякихнадана ВерховноюРадоюУкраїни;

27) анулюванняофіційнихвізитів,засідань,переговорівз питань укладеннядоговорівабоугод;

28) позбавленнядержавнихнагородУкраїни,іншихформвинагороди;

29)іншісанкції,відповідніпринципамїхзастосування, встановленізаконом.

Длявведеннясанкційнеобхідне рішенняРНБО.

Підставамидлязастосуваннясанкцій,згідно з проектом закону,є:

1)діїіноземної держави,іноземної юридичноїабо фізичної особи,іншихсуб'єктів,якістворюютьреальнііпотенційнізагрози національнимінтересам,національнійбезпеці, суверенітетута територіальноїцілісностіУкраїни,її економічноїсамостійностіта /абопорушуютьправаі свободилюдини ігромадянина,інтересисуспільства ідержави,призводять доокупаціїтериторії,експропріаціїабообмеження прававласності,ведутьдо майновихвтрат,створенняперешкоддлясталогоекономічногорозвитку,повноцінного здійсненнягромадянамиУкраїниналежних їмправісвобод;

2)резолюціїГенеральноїАсамблеїта РадиБезпекиОрганізаціїОб'єднанихНацій;

3)рішення ірегламентиРади ЄвропейськогоСоюзу;

4) фактипорушеньЗагальноїдеклараціїправлюдини,СтатутуОрганізаціїОб'єднанихНацій.

Рішенняпро застосуваннясанкційприймаєтьсяРНБО івводитьсявдіюуказомпрезидента.

Відзначимо,щопісляприйняттяРадоюзаконупро санкціїобмежувальнізаходиплануєтьсяввестивідносно172фізичнихосіб та65юридичнихосіб,переважно-заснованихросійськимигромадянамита організаціями.

[LINKED_ARTS]

В тренді
Тупицького не пустили до КСУ, але зарплату в 300 тисяч продовжують платити
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти