Ухвалений "з коліс" закон про санкції дасть відповідь на дії РФ, але невідомо коли – депутати

15 серпня 2014, 17:19

Інна Оносова

Після вступу закону в силу Україна зможе застосувати проти Росії дзеркальні санкції, а також приєднатися до санкцій ЄС, стверджують депутати

ВерховнаРадавчораприйнялазаконпро санкції,згідно з якимпрезидентза пропозиціямиРНБО,атакожуряду,НацбанкуіСБУ,переданихРНБО,зможевводити цілий ряд бмежень у сферіторгівлі,роботи компаній,суспільно-політичного життяОднак,якз'ясувалакореспондент"Сегодня.ua",депутати покине знають, які санкціїі колиможутьбутивведені.

Ситуацію посилюєі тойфакт,щотекстзаконупро санкціївостаточному виглядідо цихпірне оприлюднено.Справав тому,що до другого читаннязаконістотноредагували, зокрема,за словамипрем'єраАрсеніяЯценюка,виключалиможливість заборонидіяльності громадськихорганізаційта ЗМІ,про які
ми детально описалиАлеправкивносилисяз голосу,адепутатам нероздалитаблицюправок.Такимчином,навіть депутатизараз незнаютьточно,які пунктизтексту законопроекту про санкціїпісляголосування 14серпня залишилося,а якібуливиключені,щовжевикликалокритикув експертів.

"Остаточноготекстутакогорезонансногозаконудосихпір немає.Звичайно,хотілосяб,щобу наспроцедурапроходженнятакогосерйозногозакону булабільшвідкритоюівраховувалаінтересурізних сторін.Багато залежитьвідпрактикиреалізаціїзаконопроектів,алемине хочемостати їїзаручниками.Адже цейзаконноситьбезстроковийхарактер,апідстави для введеннясанкційдужерозмиті,і набірсанкційдостатньорізний.Власне,треба прочитатисамзакон,якогонемає у відкритомудоступі,щобпереконатися,щотамзалишилися тількиіноземніфізичніособи.Але ситуація,приякійконсультативнийорган(РНБО),посуті,отримуєсудовіповноваження,не є нормальною.Явпевнена,що експертиможутьзапропонувати способикращедлядосягненнямети та вирішенняпроблем,для вирішенняяких цейзаконопроектстворюється.Тутпостає питання: хто іякбудевирішуватипоцих санкцій,враховуючитрадиціїдіяльностідержавнихорганіввУкраїні?",-говоритьглаваправлінняЦентругромадськихсвободОлександраМатвійчук.

На її думку,якщо депутатиприйнялитекстзаконопроектувтому вигляді,вякомувін представленийнасайті парламенту(зокрема,тамзалишаєтьсянормапро можливістьзакриватиЗМІ),топрезидентоднозначноповинензаконповернутинадоопрацювання урядуі парламенту."Це-не тількимояпозиція,алетакдумаєвсеправозахисне товариствовУкраїні",-уточнилаМатвійчук.

До речікількаопитаних"Сегодня.ua"депутатівтакі незмоглиостаточнопрояснитипитання знормоюпро заборонуЗМІ.

"У законіне стоїть питанняпро введеннясанкції,айдетьсялишетому,хто їхможевводити.До тогож,під час голосуванняз голосувносилисязміни,і таблиціпоправокдепутатам нероздали- їху сесійнійзалі небуло.Тому депутатищеознайомилися,які нормизалишилися,а якібули вилучені,і чимзаконбувдоповнений",-сказавдепутатМихайлоОпанащенко(позафракційний),відповідаючиназапитання,вилученічиіз законунормипро можливу заборонуЗМІ,атакожполітичнихпартійта громадськихорганізацій.

Втім,всі членирозпалася влипнікоаліціїтекстомзаконупро санкціївціломузадоволені.

"Звичайно,цейзаконопроект,може,інеідеальний,є незначнінедоробки,алевсвоїй більшостівін настількипозитивний,що країнапродемонструваламожливістьприйматисанкціїпроти країн,яківедутьпідривнудіяльність протиУкраїни",-каженароднийдепутатОлексійФурман("Свобода").

У фракціїУДАРтеж вважають,щозаконпро санкціїприйнятийаргументовано.

"Росіявжекількароківпротинассанкціїзастосовує,наприклад,проти молочноїпродукції.Тепермидалиможливістьнашому уряду,РНБО іпрезидентузастосовуватитакіж санкції.У нихє фахівці,і воникваліфіковановизначать,наякі секториекономікиі де цісанкціїможназастосуватиРНБОі урядколегіальніорганиі вонибудутьзваженопідходитидо таких речей",-каженароднийдепутатСергійКуніцин(УДАР).

Аз приводупроцедуриприйняття закону івнесенняправокз голосувінзауважив:"Немає досконалихзаконів.Особливо зараз,коли країнавстані війниівсеприймається"з коліс ".ЯкЯценюкіговорить останнім часом-"голосуємозколісіпотім будеморедагувати".Наданиймоментприблизнотакийпідхід,івін заразраціональний".

В "Батьківщині"більшдетальноповідомилипро санкції,якіможутьвводитисяпіслявступувдію закону.Екс-міністрекономікиУкраїни,народнийдепутатСергійТерьохін("Батьківщина")спрогнозував,щоУкраїнавведедзеркальнісанкціїпротиРФ,(повторившивсіобмежувальнізаходи,якіРФвжеввелапротиУкраїни),атакож повторитьсанкції, введеніЄвросоюзомпроти Росії.

"Мова йдепро торгові,тарифнихвійнахРФпротиУкраїни.Атакожбудутьвведенітакіж санкції,якідва тижні томупротиРФзатвердивЄС.Підходибудутьтакимиж,яквЄС",-говоритьвін.

Терьохінперераховуєісписокфінансовихобмежень:"Нелогічнопродавати українськіОВДПбанкамкраїни-окупантаабовлаштовуватирозрахункиміж які перебуваютьвокупованомуКримубанкамита українськими,адже,тимсамим, мивизнаємоанексіюКримуі включенняйого до складуРФ.Алепідсанкції непотрапляютьбанкиз часткоюросійського капіталу,тому що вони -банки-резидентизклієнтами,якіє українськимифізичнимиіюридичнимиособами.Санкціїможнабудезастосувати,тільки якщоцейбанкналежитьповністю абочастковоурядуРФ,прирепатріаціїкапіталу,наданнярефінансування.томувзаконопроектіпросанкціяхвсе виписанонормально".

Депутати зфракційПартіїрегіонів іКомуністичноїпартіїзазаконпро санкціїне голосували.ЯкповідомивпредставникПРМихайлоЧечетов,за їх підрахунками,реалізаціясанкційпротиРФпризведетільки цього рокудо втратиблизько 7мільярдів доларів,доекономічний,фінансової нестабільностітаще більшимскачоккурсувалюти.Цифрув7 млрддоларівназиваві прем'єрАрсенійЯценюк,однакприцьомувінпідкреслював,що йдеться нетількипро наслідкизастосування санкцій,алеівціломупро збитки відагресивної політикиі дійРосії відносноУкраїни.

Соціологкомпанії "Research&Branding Group" ЄвгенКопатькодопускає,щоможливі втративідсанкційможутьбутиі вищеназванихцифр.

"Мизаявили,щобудемобойкотуватиРосію.При тому,щоу наснацей ріклишевжепозначенийпортфельзамовленьзРосіїдляукраїнськихпідприємствбувна15 мільярдівдоларів.Росіяниповністюпішли шляхомзаміщення -починаючивід "МоторСічі",закінчуючи "Турбоатомом".аукраїнськібізнесмени незнають,як їмзаміщати-вУкраїнізкожного з підприємствбули сотнізамовлень,аминавіть цейфакторризиківщепрорахували",-говоритьКопатько.

ВтімнароднийдепутатЮрійСтець("Батьківщина"),якого називаютьоднимз можливихкандидатівнапосадусекретаряРНБО,впевненийу правильностіініціативиповведеннюсанкційпротиРФ."Нічогопоганоговідсанкційдляукраїнськоїекономіки небуде.Тамвсезамінюванітоварами,якіможутьпризвестивУкраїні",-стверджуєвін.

Нагадаємо,післявступувсилузаконупро санкціїобмежувальнізаходиплануєтьсяввестивідносно172фізичнихосіб та65юридичнихосіб,переважно-заснованихросійськимигромадянамита організаціями.Переліктакихосібукраїнськівласті покине називають
.

Реклама

В тренді
Війну в Україні відчує кожна країна Європи – головне з інтерв'ю Зеленського

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти