Підсумки роботи Ради 7-го скликання і останнє засідання: головні "балакуни" і "роботяги", витрати і скандали (інфографіка)

15 жовтня 2014, 08:00

Крістіна Зеленюк , Олександр Панченко , Варвара Ткачова , Андрій Данилов

Останнє засідання ВР відзначили димовими шашками і законом проти хабарів

Останнє засіданняРадиVIIскликанняпройшлопід вибухисвітлошумовихгранат,димовихшашокі зчергаминаконсультаціюдо президента.Вціломудепутатипопрацювалипродуктивно:призначилиновогоміністраоборони,прийняли пакетантикорупційнихзаконів ізаконпро прокуратуру.У бесіді з"Сьогодні"нардепипідвелипідсумкироботиза2 роки.

БЕЗЗВ'ЯЗКУ.Про те,що 14 жовтняпідРадоюможутьспалахнутиколотнечі,напередодніпопереджавспікерОлександрТурчинов.З ранкуповсьомупериметрубудівлібулодо тисячіміліціонерівзсобакамиіспецназівців,авнебі"Сегодня"помітилабезпілотник,якийпередававкартинкутого, що відбувається, силовикам.Не працюваввпарламентськомукварталімобільний зв'язок.За словамиспецназівців,сигналглушили,щобмітингувальникамине "диригували"організаторипротестів.Близько30активістівпринеслидо центрального входумішокз пластиковимисовками,висипали,вигукуючи"Геть зЗрадисовок!" Аблизько200 осіб"Правогосектору"і "Свободи" вимагалиприйнятизаконпро визнанняУПАвоюючоюстороноюу Другій світовій.Вонидзвониливдзвін,який встановилипід Радою.

ДО ПРЕЗИДЕНТА.Під куполприбули президенті прем'єр.ПетроПорошенко-щоб представитинардепамкандидатанапостміністраоборониСтепанаПівторака,аАрсенійЯценюк-щобпростежитизаголосуваннямпакетаантикорупційнихзаконів.Президентпривітавукраїнцівзі святомПокрови іоголосив,що відтепервцейдень- 14жовтня -УкраїнавідзначатимеДеньзахисникаВітчизни(ранішебув 23лютого).Під час голосуваннязаконівдо трибуни,де сидитьпрезидент,вишикуваласячерга знардепів.Всіпоспішалипідійтидо Порошенкаіпро щось"пошепотітися"...

ДИМЗАКОНІВ.До полуднявзасіданніоголосилиперерву.Алепройтидаліїдальнеюнардепине змогли -виходи зВРзакрилизсередини.Мітингувальниківдодалося:за оцінкамисиловиків,їх було до2тисяч.Мирниймітингперерісвбійку:вспецназібудівлюРади полетіли"коктейліМолотова",димовішашки,світлошумовігранати івибухові пакети.Навікнахбуло виднодірки відгайок,якімітингувальникивистрілювализ рогаток.У парламентістоявгустийдим,акулуарамиходиликінологизсобаками.Протестуючітрохизаспокоїлисяпіслятого,якдо них вийшлиОлегТягнибокі йогооднопартієцьЮрійСиротюк."Наші("свободівці".-Авт.) шашкиі гранатине кидали.Цепровокація.Мизібралисянамирниймітингна підтримку законупро статусУПА",-сказавСиротюк.За словамирадникаглавиМВСАнтонаГеращенко,міліціонеризатримали50учасниківпровокацій."Невиключено,щозаорганізаторамистоять спецслужбиРФ",-заявиввін.АПетроПорошенкорозцінюєте, що сталося,якневдалуспробувідкритидругийфронтвУкраїні.За словамиміністравнутрішніхсправАрсенаАвакова,постраждали15міліціонерів,двоє важкопоранені.

Реклама

_01_109

_01_110

ВР: безсонні ночіі 16 січня

Якрозповів"Сегодня"ВалерійПацкан(УДАР),два рокироботи парламенту7-госкликанняйомузапам'яталисябезсонниминочами:"Ми відночували 18ночейвпарламенті(блокувалитрибуну.-Авт.) Ізмусили всіхголосуватиперсонально.По-друге,Рада7-госкликаннязапам'яталасяперіодомМайдану,іпо-третє,прийняттямсьогоднішніхзаконів".ПолітологуВолодимируФесенкотакожзапам'яталасяцяРада "періодичнимиблокуваннямизасідань,боротьбоюзаперсональнеголосуваннядепутатів,атакожголосуваннямизазаконопроекти,пов'язані зєвроінтеграцією".Аосьглавафракції"Батьківщина" СергійСоболєвнагадавпро диктаторськізаконах16 січня:"Як змінювалисядумкитих,хтоще 16 січняголосувализакривавізакони,авжебуквальночерезтижденьпочалиприйматипроекти,дійснопотрібнікраїні.Сьогоднішнєголосуваннязаконупро прокуратурубільшеніжв300голосів- хорошийсимволізмзавершення цієїсесії.ЦяРадапередаланаступнійреальнізакони,якідопоможутьборотися зкорупцією".Експертивідносять"драконівські" законидо провалівроботи парламенту7-госкликання."Закониобмежувалиправалюдей-свободусловаізібрань.Їх прийняттяпризвелодо ще більшихпротестів",- вважаєполітологВадимКарасьов.До цьогоексперт додаєщеодинсуттєвийпровал: нездатністьприйняти новийвиборчийзакон.АосьголовнимдосягненнямРади,на думкуполітологаВолодимираФесенка,можнавважати перехіддо парламентсько-президентської формиправління."Узаконеннязміни владивкраїнівкінці лютого2014 року,включаючиповернення до Конституції-2004, формування новоїпарламентськоїкоаліції,новогокерівництваРади,новогопарламенту ітимчасового керівництвакраїни, призначенняпрезидентськихвиборів.Цедозволилозабезпечитиперехіднийполітичнийрежимпіслязимовихреволюційнихпотрясінь.Кримі війнанаДонбасі -цепровина нестількиРади,скількивиконавчоївлади,хоча частинавідповідальностізаціпроблеминесе іВР".

_01_111

Реклама

Нове засідання і строк за "гречку"

Запланованеяк останнє,пленарнезасіданняВерховноїРадисьомого скликання14 жовтняможевиявитися...передостаннім.
Першимділомвчоранардепиприйняли Постановупро змінукалендарногоплануп'ятоїсесіїВРі час, що залишився, домоментускладення повноважень(колиноваРадаотримаємандати.-Авт)розписалидля"роботизвиборцями" і"роботивкомітетахіфракціях".Правда,віце-спікерРусланКошулинськийзаявив,щопарламентаріїможуть зновузібратисявразі"форс-мажорів,надзвичайнихситуаційабо крайньоїнеобхідності,наприклад,повведеннювоєнного стану".Віннагадав,щодлязборунового засіданнянеобхідні150підписівнардепів.

ВІЙСЬКОВИЙМІНІСТР. Депутативстиглиприйняти якмінімумполовинуіз запланованихна порядкуденного законопроектів.Вонизвільнили з посади міністраоборони "громадянського" ВалеріяГелетеяі призначилинацюпосаду "військового"СтепанаПівторака.ОдночаснопарламентзвільнивПівтораказ посади головиНацгвардіїУкраїни.Представляючиновогоміністраоборони,президентПетроПорошенкозаявив,що "ця людина непотребує реклами".

_01_112

"ХОЛОСТАЯ" КОРРУПЦИЯ. Затем парламентарии оперативно проголосовали за все пять антикоррупционных законов, подготовленных к рассмотрению после первого чтения: об Антикоррупционном бюро и Антикоррупционной стратегии, об обнародовании собственников компаний, борьбе с коррупцией и предотвращении финансирования терроризма. Весь "антикоррупционный пакет" также предусматривает раскрытие информации на право собственности чиновников, судей и правоохранителей. Теперь открытой для широкой общественности должна стать не только информация о недвижимом имуществе власть имущих, но и связанных с ними субъектах предпринимательской деятельности. Правда, предсказать, насколько эффективными будут все эти законы на этапе практической реализации, пока сложно. У законов уже есть критики, утверждающие, что они абсолютно "выхолощены" после внесения правок. По словам митинговавших вчера под Радой, буквально за день до голосования из них "выбросили" важные нормы. К примеру, по одной из них, члены Антикоррупционного бюро (по словам "ударовца" Александра Чумака, его создадут к апрелю. — Авт.) обязаны были проходить проверку на полиграфе раз в полгода. Но сейчас этого положения нет. Это "Сегодня" подтвердил и вице-спикер Рады Руслан Кошулинский. Протестующие, требуя вернуть эту норму, притащили под стены ВР большую розовую арт-инсталляцию "Коррупционная пятая точка". В противном случае люди грозят приклеивать на "статую" фотографии нардепов.

КАРА ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. За полторы недели до парламентских выборов нардепы озаботились противодействием подкупу избирателей и фальсификациям при подсчете голосов. Рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за попытки подкупа избирателей. Причем наказывать будут как тех, кто дает взятку, так и получателей выгоды.

Реклама

"ХОЛОСТА" КОРУПЦІЯ. Потімпарламентаріїоперативнопроголосувализавсі п'ятьантикорупційнихзаконів,підготовленихдо розглядупісляпершогочитання:про АнтикорупційнебюротаАнтикорупційнустратегію,про оприлюдненнявласників компаній,боротьбі зкорупцієюта запобіганняфінансуваннятероризму.Весь"антикорупційнийпакет"такожпередбачає розкриттяінформаціїнаправовласностічиновників,суддіві правоохоронців.Тепервідкритоюдляширокоїгромадськостіповиннастати нетільки інформаціяпро нерухоме майноможновладців,а йпов'язаних знимисуб'єктахпідприємницькоїдіяльності.Правда,передбачити, наскількиефективнимибудутьвсі цізаконинаетапіпрактичноїреалізації,покискладно.Узаконіввжеє критики,які стверджують,щовониабсолютно "вихолощені"після внесенняправок.За словамимітингувальниківвчорапідРадою,буквальнозаденьдо голосуванняз них"викинули"важливі норми.Приміром, за однією зних,члениАнтикорупційногобюро (за словами"ударівці" ОлександраЧумака,йогостворятьдо квітня.-Авт.) Зобов'язанібули проходитиперевіркунаполіграфіраз на півроку.Але заразцього положеннянемає.Це"Сегодня"підтвердив івіце-спікерРадиРусланКошулинський.Протестуючі,вимагаючиповернути цюнорму, притяглипід стіниВРвеликурожевуарт-інсталяцію "Корупційнап'ятаточка".Віншому випадкулюдизагрожуютьприклеюватина"статую" фотографіїнардепів.

КАРАДЛЯВИБОРЦІВ.Запівтора тижнідо парламентськихвиборівнардепипочали перейматисяпротидієюпідкупувиборців іфальсифікаційпри підрахункуголосів.Радаприйнялазакон,який передбачає кримінальнувідповідальністьзаспробипідкупувиборців.Причомукаратибудутьяктих,хтодаєхабар,такіодержувачіввигоди.

_01_113

Штрафдлявиборцівза отриманняхабаравобмінна"голос"- від1700до 5100грнабо обмеження волістрокомдо двох років.Покараннядля"хабародавців": позбавлення волістрокомвід2до 7років.Яквідомо,президентповиненпідписатиабоветувати прийнятийРадоюзакон протягом15днівз моменту,як за ньогопроголосувалипідкуполом.Алетут цейтермін закінчитьсявжепісля 26жовтня.І,можливо,не бажаючиуславитисяпротивникомчеснихвиборів,ПетроПорошенкопідпишезакон найближчими днями.

ПРОКУРАТУРУ"ПОЛЕГШИЛИ".Щеодинрезонанснийдокумент,заякий проголосували316депутатів,- внесеннязмін до законупро прокуратуру.Теперпрокуратуравтратитьфункції загальногонагляду.Вїїкомпетенціїзалишитьсякримінальнеділоводствота поданнязвинуваченнявсудах.Президентзазначив,що цінорми євимогоюУгодипро асоціаціюУкраїниз ЄС.Дійсно,ніводній європейськійкраїніпрокуратурапідвищенимиповноваженнямине наділена: громадяни,організаціїта підприємства,чиїправапорушуються,відстоюютьсправедливістьбезпосередньовсуді.

"Законповиненнабути чинності черезпівроку- 14 березень2015го",-пояснивпіслязасідання генеральнийпрокурорВіталійЯрема.За йогословами,це пов'язаноз тим,що необхідно будезабезпечити початокроботи новихструктур,такихяккваліфікаційнакомісіяпрокуратури,якабудепредставлена11представникамирізнихорганів,втому числіадвокатами,представникамиомбудсмена,прокуратури.Яремадодав,щовводятьсянові принципироботи прокуратури:"Мибудемопідбиратикадриі здійснюватиконтрольдіяльності кожногопрокурора,апрокурориобластей,місцевіпрокурорибудутьздійснювати діяльністьбільшнезалежно".

НЕВСТИГЛИ. Враховуючи те,що депутати нерозглянуливсі законопроектиз порядку денного,можливо,їмдоведетьсязібратисященаодинпленарний день.Зокрема,не були прийнятідва законопроектипро внесеннязміндо бюджетуна 2014рік, якіпередбачають збільшеннясоцвиплатпораненимвАТОі керуванняДержінвестицій.Аскандальнийзаконопроектпро статусвоїнівОУН-УПАВерховнаРада незмоглавключитидо порядку денногонавітьзсьомої спроби.Іце на щастя,вважаютьаналітики,адже будь-якерішення з цьогопитаннямогловикликати новухвилюпротестіввкраїні.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти