Закон про люстрацію приймуть у вересні – Соболєв

14 серпня 2014, 15:04

За два тижні парламент зможе доопрацювати закон про очищення влади, вважає нардеп

ВерховнаРадаУкраїниухвалить у другомучитаннізаконпро очищеннявлади (люстрацію) на початкувересня.Такийпрогнозпід час брифінгузробив лідерфракції"Батьківщина" СергійСоболєв, передає УНН.

Вінзазначив,що цейзаконпотрібно приймати разомз "закономпродесепаратизацію". Соболєвпояснив,що "законпродесепаратизацію"даєможливістьпритягувати до відповідальності всіх,хтопричетнийдо підтримкитерористів.

думаю,мизможемодоопрацюватизадва тижніцізакониіввересніїх прийняти,щобвони діялипід часвиборівдо нового парламенту",-резюмувавнардеп.

Якповідомлялося,сьогодні ВерховнаРадаприйнялавпершомучитаннізаконпро очищеннявлади.Це рішенняпідтримали252народнихдепутата.

Метоюзаконопроектує відновленнядовіридо влади істворення умовдляпобудовинової системиорганіввлади відповіднодо європейських стандартів.

Законопроектомпропонуєтьсязапровадити проведенняпроцедуривідповідної перевіркипривирішенні питанняпро можливість призначенняособи,яксуб'єктаперевірки,напосадуворганахвлади,атакожорганізаціюпроцедуриперевірки осіб,які єсуб'єктамиперевіркинавідповідність певнимзаконопроектомкритеріям,з метою вирішення питанняпро можливістьїхподальшогоперебуваннянавідповідній посаді.

Суб'єктамиперевірки,згідно з проектом закону,єкерівництвоВерховноїРадиУкраїни,центральнихорганіввиконавчоївлади,генеральнийпрокурор,главиСБУ,Національногобанку,Рахунковоїпалати,народнідепутати,посадовіособиВСУ,суддіКонституційногосуду,члени Вищоїрадиюстиції,посадовіособи правоохороннихорганів,члениЦентральноївиборчоїкомісії,посадовіособи іншихорганівдержвлади,атакож особи,якіпретендуютьназазначені посади.

Суб'єктами,якіне пройшлиперевірку,єпрезидент,керівникицентральнихорганіввиконавчоївлади,правоохороннихорганів,обласних,районніпрокурори,прокуроривмістах,якізаймалипосадивперіодз 25 лютого2010 року за22 лютого 2014-го;керівництво адміністраціїпрезидента,атакож керівництвотериторіальнихпідрозділівМВС іСБУ,якізаймалипосадиз 1 грудня2013 року по22 лютого 2014-гоі не булизвільнені уцей періодза власнимбажанням.

Крімтого,що не пройшли перевіркувважаються особи,якідо 19 серпня1991 року працюєнакерівнихпосадахКомуністичноїпартії,ЦКВЛКСМ,були співробітникамиКДБ,служилиабоспівпрацювализіспецслужбамиіншихкраїн.

Разом зтимсуб'єктами,якіне пройшлиперевірку,вважаються особи,якіне пройшлиперевірку інформаціївдеклараціїпро майно,доходи та витратиі незмогли довестизаконністьджерел походженняотриманих прибутків.

"Організація проведенняперевіркипокладаєтьсянакерівника(заступникакерівника) відповідногоорганудержавноївлади (державногооргану),де працюєсуб'єктперевірки та/абоякийпризначаєсуб'єктаперевірки (укладаєз ним трудовийконтракт(угода),абонапосадивякому претендуєкандидат,крімвипадків,встановлених цим законом",- йдетьсявтекстіпроекту закону.

Організаціяперевірки осіб,якізаймаютьвиборніпосади абопретендуютьнатаку посаду,покладаєтьсянаЦВК.

Згіднопояснювальнійзаписці,длязабезпеченняорганізації проведенняперевіркикерівникоргануперевірки будеподаватина затвердженнявНаціональнеагентствоУкраїниз питань державноїслужбичерезйоготериторіальніорганинамісцяхпроектпланупроведення заходівз перевіркипрацівників органуперевірки, погоджений зтериторіальниморганомцентральногоорганувиконавчоївлади із забезпеченняреалізаціїдержавноїподатковоїполітики.

Перевірціпідлягають відомостіпро достовірністьінформації,викладеноївдеклараціяхпро майно,доходи, витрати ізобов'язання фінансовогохарактерущодо суб'єктаперевірки таблизькихйому осібзатри попередні рокизаняттяпосад,доходам;притягнення особи довідповідальностізакорупційні правопорушення.

Проектзакону передбачає,що НаціональнеагентствоУкраїниз питань державноїслужбидляорганізаціїперевіроккерівників,реалізаціїгромадського контролюзапроведеннямперевіроктаоскарженнярішеньорганівперевіркистворюєцентральнутатериторіальнікомісіїз перевірки,вяких обов'язкововключаютьсянагромадськихзасадах зправомголосу неменше одногопредставникагромадськостітаодногопредставникаЗМІ.

ПорядокформуваннятакихкомісійірегламентїхдіяльностівизначаютьсяНаціональнимагентствомУкраїниз питань державноїслужби.Членицентральної ітериторіальнихкомісійз перевіркипризначаютьсястрокомнаодинрікбезправаповторногопризначення.Центральнакомісіяз перевіркиєорганомперевіркидляокремихкатегорійсуб'єктівперевірки.

Крімтого,законопроектомрегулюється питанняпідготовкита проведення перевірки,терміни проведенняперевірки, затвердженнярезультатівперевірки,наслідкинепроходженняперевірки,порядокоскарженнярішеньорганівперевірки,участігромадськостівперевірці
.
Реклама

В тренді
Українська армія одна з найсильніших в Європі: в США похвалили Україну

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти