За мир в Донбасі: Замість переговорів Київ активізує АТО, а Москва хоче ввести "миротворців"

6 серпня 2014, 12:01

Олексій Біловол Олексій Біловол

Після засідання контактної групи в Мінську пройшло близько тижня, але ніяких спроб продовження лінії по мирному врегулюванню кризи не послідувало

Експерти і політикипрокоментували"Сегодня.ua"підсумки засіданняконтактноїгрупивМінську таймовірність продовженняподібнихконсультацій,авперспективі -і повноціннихпереговорівміжУкраїноюі Росією здеескалаціїситуаціївДонбасі.

Чи єсвітпісляМінська?!Це питання сталооднимз найактуальнішихза підсумкамибагато в чомууспішнихконсультаційвбілоруській столиціМінську.Аджеобмінзаручникамипіслядовгих переговоріввсе-такивідбувся іміжнароднимекспертамззастереженнями,алезабезпечилидоступдо місця аваріїмалайзійського"Боїнга".

Крімтого,президентУкраїниПетроПорошенкоособистоподякував ОлександруЛукашенку засприяння проведеннювМінську31 липнязасіданнятристоронньоїконтактноїгрупиповрегулюваннюситуаціїнаДонбасіза участюдругогопрезидентаУкраїниЛеонідаКучми,послаРосії МихайлаЗурабоваіпредставникаОБСЄХайдіТальявініі висловивнадію,що "консультації можутьпродовжитися іпринестиконкретнірезультати".

АлепісляМінськапройшов майже тиждень,аленіяких,навіть теоретичнихспроб,що продовжуютьлініюнамирне врегулювання,не послідувало.Експерти і політикиодностайні: поки єшансвнайкоротшітерміни завершитиАТОУкраїнанапереговори непіде.У своючергуРосіятакожбудевичікувати,роблячиставкуна те,щоб абозатягнутиконфлікт доосені,абажано- ще йдозими,івжетам,з позиціїсили,змуситиофіційний Київприйняти "кремлівськийсвіт",тим часомроблячивсезусилля,щобвивести ДНРі ЛНРвід загрозивизнаннятерористичнимиорганізаціями.Або прискорити"миротворчумісію"насильноввівши свої"блакитнікаски".

"Переговорівпокичекати недоводитися.Максимум-відновиликонтакт,щобдопуститиекспертівдо місця падіння "Боїнга" іобмінятисявійськовополоненими.Івсе.Покинаданиймоментвсецим іобмежується",-поділивсясвоїмміркуваннямиз "Сегодня.uа"директорІнститутуглобальнихстратегійВадимКарасьов.

На його думку,насьогоднішнійденьповноцінноїпереговорноїгрупи немає,та йвцілому,поки нестане зрозуміладоляДонецька і Луганська,ніякихзмістовнихпереговорів непередбачається.

"Кільцестискається,арміянаступає.Покирозрахунокнавійськовуперемогу.Якщо вийдевнайближчідва тижні абодо кінця серпнязвільнити їх-вийдемовпереговори.Якщо ні -то,напевно,відновитьсвоюроботуконтактна група",- вважаєполітолог.Прицьомувінзастерігаєукраїнську владу відтого,щобсідатизастілпереговорів зтерористами.

"Будь-якіпереговори зДНРіЛНР- цевжеїхвизнання.Алесенсусідатиз нимизастілпереговорів немає,бо й такці республіки зіщулилися якшагреневашкіра- іякий сенсїх заразлегалізовувати",-пояснюєексперт.ВінакцентуєувагунаподіяхвНагірномуКарабасі,дезагострення "дозволитьРосіюувійтигру істворитипереговорнімайданчики:по Нагірному Карабаху,по Донбасу,поПридністров'юі такимчиномпродемонструватисвоюпотрібністьдляєвропейськихпартнерівУкраїни".

У своючергу,главаЦентруприкладнихполітичнихдосліджень "Пента" ВолодимирФесенковкоментарі "Сегодня.uа"акцентуєувагуназірваних"миротворчих"планахКремляіоновленоїстратегії керівництваРФ."Росіяхотілазаморозитиконфлікт іреалізуватипланповведеннюмиротворцівдлязабезпеченняприпиненнявогнющевтравні-червніпоточногороку.Але їмдовелосявідмовитисявідсвоїхпланів",- вважаєФесенко.-"Зараз,колиУкраїнавийшланазавершальнуфазуАТО,наце непогодитьсяукраїнськесуспільство.Алеякщо конфліктзависне,якщовійна незакінчитьсядо нового року,тоді можливіваріанти.Можебути дійснобудутьрозглядати іваріантпереговорівіприпиненнявогню",-продовжуєвін.

За словамиексперта,дляУкраїнизаразбільш кращийваріантуспішнозавершитиАТОівжепісляцьогозалучати"ОБСЄ абопредставниківінших міжнароднихорганізаційдляконтролюзанедопущеннямвогню,т.едляконтролюнакордоні,втому числі- і стосовнообстрілів,адже зрозуміло,що росіянибудутьзвинувачувативобстріліукраїнськусторону".

Політологвважає,щоКремльдопустивфатальнупомилку,вирішившивключитивконтактнугрупуекс-главуАдміністраціїпрезидента,главуруху "Українськийвибір"ВіктораМедведчука."СпробаРосіїрозширитиформатконтактноїгрупизарахунок включенняМедведчукаі сепаратистівпровалилася.Вона викликаларізке неприйняттявукраїнському суспільстві.Отже заразформатконтактноїгрупивирішуватимелокальні завдання,як це істалосявМінську,колибув здійсненийобмінполоненимита вирішено питаннядопускуекспертівдо місцякатастрофималайзійського"Боїнга",-кажеФесенко,додаючи,що "якбиросійськасторонаприпинилаобстрілукраїнськихтериторій,тодомогтися припиненнявогнюможна булоб набагатошвидше".

Вихідіз ситуаціїФесенкобачитьу поверненнідо женевськогоформату."У політичнихі дипломатичнихколахрозглядаєтьсяваріант поверненнядо женевськогоформату.Росіянамцей процесподобається,аленавітьтамрозуміють: якщо немаєпринциповихдомовленостейз українського питанняміжРФіСША-наврядчи ми отримаємостійкий мир",-резюмуєексперт,відкидаючиідеюзалучитикрімнормандськоїгрупи (Франція,НімеччинаплюсУкраїнаі Росія)ще йІталію."З урахуваннямСША- зключовимигравцяминапереговорах-повнийкомплект",-пояснюєвін.У відмінностівідКарасьова,ситуаціювНагірномуКарабасіекспертсхильнийрозцінюватияк наслідокросійської агресіївУкраїні,а незапланованугруКремля.

Прицьому свійваріантпропонує народнийдепутатз "Батьківщини",що входитьв оточенняЮліїТимошенко,АндрійПавловський.На його думку,ОБСЄ "показаласвоюбеззубість",вціломудискредитувавшироботуконтактноїгрупи.На його думку,безучастіВеликобританіїіСШАподальше існуванняконтактноїгрупибезглуздо.

"Порошенковарто було бвимагатизміниформатупереговорів,щобвнихбралиучастькраїни,які,згідноз Будапештським меморандумом,виступалигарантамизбереженнятериторіальноїнезалежності тацілісностіУкраїни.СШАіВеликобританія- з одногобоку,Росія- з іншого,іУкраїна.ОБСЄпоказаласебезанадтобеззубою,вонаможетільки говорити,апрактичнихдій -ніяких.щостосуєтьсяРФ,топокиПутінне маєдоброї волі,щобприпинити підтримуватитерористів, тому ситуаціязалишаєтьсявстаніневизначеностіщодо переговорів",-кажеПавловський,підкреслюючи,що якби"припиниласядопомогу терористам-зброєю,грошима,професійнимидиверсантами,-тонавіть з урахуваннямтихмаргіналів,якіє вДНРіЛНР, українськаарміяперебігу дніввзялаб ситуаціюпідсвій повнийконтроль".

Щебільшрадикальносприйнялироботуконтактноїгрупивдипломатичному середовищі.Екс-главаМЗС ВолодимирОгризковважає,що роботаконтактноїгрупибула радшедемонстрацією,аніж реальноюроботою.

"Відвертокажучи,я небачув контактнійгрупі особливогосенсу.Взятитітіж переговоривМінську-не думаю,щовонисталипроривними,аботакими,якімоглибреальнодопомогтиу вирішенніситуації.АджеРФякпоставлялазброю інакопичувалавійськаукордону зУкраїною,такі продовжує церобити.Якна мене, цевзагалі зробленодлязагальногозаспокоєннятих,хто "турбується"про ситуаціювУкраїні",- кажеСегодня.uа Огризко,додаючи,щопосутівсяроботаконтактноїгрупизвеласядо "демонстраціїтого,що є якісьспробиприйтидо миру".

Щостосується переговорів,то,за словамиглави МЗС у2007-2009роках,"зараздляУкраїнинемає умов,якіб дозволилиїййтинапереговори"."Напереговори можнабудейти тількипіслятого,якбудеповернутийСхід, імовайтимепро повернення Криму.Цеєдиний спосібпочатихочаб першіконсультаціїдляпереговорів,віншому випадкусуспільство неприймеінший результат",-резюмуєОгризко.За його прогнозами, найближчим часомнаякісь серйозніпереговориміжУкраїноюі Росієюшансів немає.

Прицьому поглядз Білокам'яноїмалочим відрізняєтьсявід київськоїоцінкиситуації.Зокрема,російськийполітологіполіттехнолог,директорЦентрусхідноєвропейськихдосліджень АндрійОкаратакож не бачитьможливостідляпереговорів.

"Судячи зситуації, що склалася,ні Путін,ніПорошенко нехочутьйтинапереговори.Післялітака(крахумалайзійського "Боїнга") наступивзовсім новийетап.ІнформаційнавійнабулаРФпрограна,і нехайвдома вонаможе говоритищозавгодно,алевміжнародномуконтекстівонапрограла",-сказавСегодня.uаОкара.-Іголовною ставкоюКремлябуде спробапосилитисвою присутністьвДонбасі,ключовою ставкоюкерівництваРФбуделегалізація ДНРі ЛНР.Завдання мінімум- виведенняїх з-під загрозивизнаннятерористичнимиорганізаціями".

ПодальшідіїКремляподібнулогікупідтвердили.НаекстреноскликаномуРаді БезпекиООНпредставникРосії ВіталійЧуркінзнову закликавООН"дозволитиРФвідправитигуманітарніконвоївДонбас",вчерговийразвідмовившисьобговорювати дії ДНРі ЛНР,тимсамимпідтвердившиставкуМосквина відновлення переговоріввжепісля введення"миротворців".І нехай заразця пропозиція не пройшла- особливожорстковиступилаголовуючавзасіданніВеликобританія,відвертоназвавши"Росію-архітекторомнасильства".Тим неменш,все говоритьпро те,що світКремльшукатимевихідсаме за допомогою"гуманітарнихконвоїв",аКиївзробитьвсе,щоб успішнозавершитиАТО,але до тихпірвідпереговорів такожбудеутримуватися.

[LINKED_ARTS]

В тренді
У Раді їдальню закрили на карантин: "слугам" організують доставлення обідів
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Протистояння на сході України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти