Влада ще не визначилася з механізмом санкцій проти ЗМІ – депутати

13 серпня 2014, 16:28

Крістіна Зеленюк , Інна Оносова

В ОБСЄ вважають обмеження роботи ЗМІ порушенням міжнародних стандартів, а депутати пояснюють, що проти України йде інформаційна війна

Законопроектпро санкціїпроти Росії,який ВерховнаРадаприйнялавчоравпершомучитанніі має намірзавтразатвердитивцілому,передбачаєі заборони,що стосуютьсяроботи засобівмасовоїінформації.Як пояснюютьдепутати,документомпередбачається,щоякщо правоохоронніорганидоведуть,щочерез ЗМІзвучализакликидо сепаратизму,підтримці бойовиківіанексії Криму,їхроботу можутьзаблокуватиабозакрити.Причому таканормаможепоширюватисяне тількинаросійські,а йнаукраїнськіЗМІ.

Протиобмеженняроботи ЗМІчереззаконпро санкціївжевиступилипредставіеліОБСЄ.

"Заходи, включенівцейзаконопроект,єочевиднимпорушенням міжнароднихстандартіві,такимчином,обмежуютьвільний обмінінформацією таідеями-концепцію,якає суттювільнихЗМІ",-заявилапредставникОБСЄз питань свободиЗМІДуняМіятович.

Думки депутатівз приводусанкційпротиЗМІрозділилися.По-перше,виявилося,щоне всі готовіголосуватиза обмеженняроботи ЗМІ,що пропагуютьтероризмісепаратизмвУкраїні.По-друге,щене готовасхема,якаляжевосновувідповідного законопроекту,іза якою будутьзакриватитакіЗМІ.

Главапарламентськогокомітетузі свободисловаМиколаТоменкорозповідає,що у владізаразрозглядають кількаваріантів,якзакриватиЗМІ,що пропагуютьтероризм.Вурядовомуваріантізакону пропонується,щоб їхроботублокувализа рішенням Кабміну,впарламентськомупроекті -за рішеннямсудупісля зверненнядо Національної радиз телебачення і радіомовлення.

прихильникпроцедури,якумипрописаливзаконопроектівід комітету,ане вурядовомузаконопроекті.ЦяпроцедурабудепередбачатизверненняНацрадиз телебачення і радіомовленнявсуд, винесення судовогорішення татимчасове відключеннявразісудового рішення.Яівсі експертивважають такийваріантприйнятним-щоб нечиновникприймав рішення,ащобвониприймалисячерезсудовіінстанції",-кажеТоменко.

Вінпідкреслює,щовтакомувипадку вдастьсязаконодавчопрописатикороткупроцедурублокування роботипевнихЗМІ."У разі,якщоНацрадапід часмоніторингувиявить,щодане ЗМІсистемнопропагуєтероризм,національнуворожнечутазазіхаєнатериторіальнуцілісність,тоНацрадаза результатамимоніторингуцепублічно,відкриторозглядає.У разі підтвердженнявінпередаєматеріаливсуд,якийвиноситьрішення протимчасовому відключенні.Меніздається,що ценайправильнішаформула.у частиніпровайдерівмитоді тежбудемодіятивсудовомупорядку.Такщо якщо мидійдемо доцього питання,тоябудупропонуватисаме такусхемувід комітету.Бокатегоричнаформула,колипропонується,щободинорганабоодна людинаблокувавроботуЗМІ – ценеправильно",- вважаєвін.

Томенконагадує,що цього рокуросійськітелеканаливжевідключалисаме за такоюсхемою,алевона ще незафіксованавзаконах.

"Фактично,виходячиіз загальногозаконодавства,Нацрадатодіз приводуросійськихтелеканалівзвернувся до суду,якийприйняв рішення.Теперхочемозменшитистроки розглядутакихсправ усуді до3днів,щобвони незалежаливід доброїволі суду,іуточнимозагальнупроцедуру,якце робитивсудовому порядку,розширимоповноваженняНацради.Мичіткішезаконодавчорозпишемовжепройденийшляхповідключенимросійськимтелеканалам",-додавглавакомітетузі свободислова.

ЯкзазначивТоменко,заразкомітетомобговорюється, чи застосовуватисхемутільки протиросійських ЗМІ,абопротиЗМІіншихкраїнтеж,втому числі і протиукраїнськихЗМІ,що ведуть агресивнуінформаційнуполітику.

НароднийдепутатВікторЧумак(УДАР),який очолює комітетз боротьби зоргзлочинністю,навпакивважаєбільшвдалоюсхему,приякійсписоктакихЗМІзатверджуватимепрезидентпісля рішенняРНБО.

"ВерховнаРадавпорядкузаконупро санкціїплануєделегуватиРНБОможливістьвизначатисписоктакихЗМІі даватиїхназатвердження Кабміну.Або ж,можливо,РНБОсамзатвердитьтакийсписокнасвоєму засіданні,апотімпрезидентйогозатвердитьсвоїмуказом.Після цього роботатакихЗМІбудепоза законом",-сказаввін.

За словамиЧумака,наданиймоментвпарламентінабираєтьсяпотрібна кількістьголосівза утвердженнясаметакогомеханізмблокування роботипресиврамках "Проектузаконупро санкції".

Щеодинпредставникпарламентськогокомітетузі свободисловаЮрійСтець("Батьківщина") заявивнам,щовиступаєза прискоренняобмеженняроботи ЗМІ,провіднихантиукраїнськупропаганду.

дужезадоволений такимиречамиі взагалівважаю,що у воєннийчас,вякому знаходитьсяУкраїна,це потрібноробити швидкоі чітко.Чи неочікувати якихосьпопередженьабощечогось -простозакриватиканали,якізаймаютьсяантиукраїнськоюпропагандою.Зараз єНацрада зпитань телебаченняірадіомовлення-у нього достатньофункцій,щобзаборонятиабозакриватиЗМІ таканализа рішенням суду.Алеякщоцяпозиціябуде посилена(проектомКабмінупро санкції-Авт.),мене цевлаштує... Що швидше мизробимотак,щобканалів,газеті радіо,яківедутьантиукраїнськупропагандусталоменше,дляУкраїнибудекраще",-сказавСтець.

Авнинішньої опозиціївважають запропонованіваріантиблокування роботиЗМІнеприйнятними.

"Якщо запропонованіваріантибудуть затверджені,тодепутати небудутьзнатинавіть, щовпідсумку можебутизі ЗМІ таяк.Фактично,насзаразпопросилидати можливістьРНБОвизначати,які ЗМІможутьпрацювативУкраїні,аленарішенняРНБОдепутати неможутьвпливати.адже ми незнаємо,щобудевикористанозсанкцій.санкціїпротиЗМІ ненаблизятьсвіт,його можнадосягтитількидипломатією.Алеми від неїпочинаємойти убік,вводячисанкції",-заявивнароднийдепутатМихайлоЧечетов (Партіярегіонів).

Також представникиПРпорівнюютьпропонованісанкціїпротиЗМІззаконамивід 16 січня,обмежує громадянськіправа,яківонитоді підтримали,алепротияких виступивЕвромайдан.

Однаквпарламентськомукомітетіз національної безпеки іобороністверджують,що блокуванняроботи окремихЗМІ необхідно.

"Вумовах інформаційноївійниіпрямої військовоїагресіїнамтребаобмежити впливЗМІ,особливотихЗМІ,якірозгойдуютьситуаціювсередині ізовніУкраїни.Цеособлива міра,алевумовахвійни вонавиправдана.Їх не можнапорівнювати ззаконопроектамивід 16січня, тому щоце- абсолютнорізні історичнімоменти.16 січнянасперетворюваливПівнічнуКорею,коли не можна булоїздитикількістюбільше3-хмашинітакдалі.Зараз мивситуаціїпрямої військової,інформаційноїагресії.Тому миповиннізахищати себе ісвій інформаційний простір,щозуспіхомробитьРосія,закриваючиу себеукраїнськісайти.втому числівоназакриваєукраїнськіЗМІв Криму",-пояснивчленкомітету знацбезпеки,народнийдепутатРустамРаупов(УДАР).

Рауповвважає,що українськавладазможезабезпечити дотриманнясвободисловавУкраїні,обмежуючироботуЗМІ,що загрожують національнійбезпеці.

"Мизможемоприцьому забезпечитисвободуслова,тому що унасє демократичнімеханізмидлязабезпечення свободислова.У наснемаєузурпаціїодногодумки,у насє різні думкивінформаційномупросторіі дійсновони працюють,такщоніякого порівняння здіями російської владипротиЗМІповідношеннюдо даноїзаконодавчоїініціативибутине може",-резюмуєРаупов.

Нагадаємо,вберезніНаціональна радаз питаньтелебачення ірадіомовленнязакликавпровайдерівприпинититрансляцію5російськихтелеканалів,післячогоОкружнийадмінсудКиєва ухвалив рішенняпризупинититрансляціювУкраїніросійськихтелеканалівНТВ,"Першийканал","РТР-Планета"і "Росія-24"начасрозглядупозовуНацрадиз телебаченнядо компаніїТОВ"Торсат", що єтрансляторомцихканалів.

[LINKED_ARTS]

В тренді
Зеленський розповів, що думає про майбутню зустріч Путіна та Байдена
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Протистояння на сході України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти