Устами Порошенка: хто є хто серед перших осіб Адміністрації президента

24 листопада 2014, 07:00

Олексій Біловол Олексій Біловол

Головний реформатор, головний євроінтегратор, уповноважений на Донбасі і "сестра милосердя" – хто є основними спікерами Банковій

За майжепівроку перебуванняпри владіПетра Порошенкавйого адміністраціїУСПЛсформуватисядоситьстійка і,треба зауважити,досить великакоманда.Керівникивідділів,департаментів,головнихдепартаментів,службипрезидентахимерноспівіснуютьнаБанковійіз заступникамиглави АП(таких вжеп'ять),двома першимизаступниками,першим помічникомпрезидентаі безпосередньоголовою адміністрації.І це не рахуючипрес-секретаряіп'ятирадників,якізгідно з указом№870від 12 листопада"призначаютьсянастрок повноваженьПрезидентаіє держслужбовцями".

Іпотенційнокожен третійіз спискумігпо ідеїпрезентуватипозиціюпрезидентавсуспільствіімедіа.Але на даниймоментсписок"глашатаїв"Порошенкообмежуєтьсядев'ятьмапрізвищами."Сегодня.ua" проаналізувалаїхключовізаяви.

ШИМКІВДмитро- головнийз реформ

З моментусвоєїлипневоїофіційної презентаціївякості заступникаглавиАПУтаголовного експертаз питань проведенняадміністративних,соціальних та економічнихреформДмитро Шимківвстиг змінитивже кількаролей.

І, почавши зпозиції головногореформатораАПУта ідеологаякнайшвидшогозапускувУкраїні3G, екс-главапредставництва корпораціїMicrosoft(з 2009року аж доприходув АПУ)встигстати головнимпропагандистомНаціональної стратегіїреформПорошенко, що отримала назву"Стратегія-2020".Насьогоднішній день самейого зусією "президентської раті" можнасміливо поставитинаперше місце в рейтингуцитованості.Додалоуваги дойого особи інещодавню пропозиціюпрем'єраАрсеніяЯценюкаочолитийомувмайбутньому КабмініМіністерство економічногорозвитку і торгівлі.

Уже"до 2020 рокуУкраїнаврейтингу легкості веденнябізнесу повиннаопинитися впершій "двадцятці"", прицьому"длятого,щоб стати(членомЄС- ред.)Українаповинна відповідати35конкретнимкритеріям"які воназавдяки угодіпро асоціаціюможе досягтив "протягом наступнихп'яти-шестироків",- обіцявШимківводному зі своїх виступів.Атакожнасчекаєзростаннятривалості життя, збільшенняспортивнихперемог і, таки так, вступ до ЄСдо20-го року.

Втім,про "Стратегії-2020"вінвзагаліговоривнеабияк;зате уукраінскгосуспільстваточноє з кого, якщо що,питати.

ЗУБКОГеннадій-конституціоналіст

КлючовимекспертомБанковійз юридичних питаньможна сміливо назватипершого заступника головиАПУГеннадія Зубка.НезважаючинатотальнийпровалініціативПорошенкощодо зміни Конституції, деголовним доповідачемвиступав якразЗубко,публічному полівін залишився.

І саме йомубуло довіренокоментувати такуболючутему,як відмоваофіційного КиєвавідсоцвиплатдлягромадянУкраїни, які залишилисянатериторіїконтрольованихбойовиками, фактичнопоставилилюдейнаграньсмерті.Правда,незважаючи на тойфакт,щоЗубкоставоднимз п'ятикадрових призначеньпрезидентапісляконституційногофіаско,йогознаходження вінформаційній площиніскоротилося,асудячи з тогощоз сайтуАПУзниклайого біографія, тошвидше за всеми йогопобачимо вжевнайближчому майбутньомувіншій якості.Ідалеконе факт,що він залишитьсявроліглашатаяідей і планівгарантаКонституції.

ГеннадійЗубковважає, що "длятогощоб отримуватисоціальне, пенсійне забезпечення, необхідно зареєструватисянатериторії,яка підконтрольнаукраїнської влади,і отримуватитампенсію", прицьому"такимлюдямнеобхідноперереєструватисебе ісвоє підприємство", адже "держава повиннавиконувати своїзобов'язаннясамепередцимиукраїнськимгромадянами, українськимипідприємствами".

Про те, як виживатитим, хто не можевиїхати,кому нікудиіне нащоїхати,він не говорив...

ЧАЛИЙВалерій-євроінтегратор

ГоловнимпосланникомрозумінняПрезидентомміжнародноїобстановкистав ВалерійЧалий.У найскладнішіінапружені моментисаме він, що прийшовв АПУз посадигендиректораЦентруРазумковатаодногоз ідеологівАнтикризовогоцентру, бравнасебевесьвогоньпов'язанийякз Мінськомугодами,такіз припиненнямабо поновленнямвогню,включаючизаконпро особливий статусівсеперемогичи невдачінадипломатичному фронті.Таксамо як іЗубко,його біографіїнасайтіАПУвже немає.Але, на відмінувід останнього,Чаломупророкуютьперехіднановий рівень -посаду головногоєвроінтегратора, і, якнаслідок,робота з подальшоїімплементації угодипро асоціацію з ЄСвмайбутньому КабмініЯценюка.

Чалий вважає, щоключове завдання -"уникнутиповномасштабноївійнивцентрі Європи", саме тому"нанесенняудару (по колонахросійської військової техніки)- ред.)Якнеодноразово закликаливійськові фахівці-обстрілюватидовходувміста, на його думку"це початоквійниіз застосуваннямавіації".А, як наслідок, є ризикподальшого загострення, "ітоді це будеінша історія".

Прицьомувін визнає, що"подіївУкраїніпоказали,щоєвропейської архітектурибезпеки, якабазуваласяна ПаризькійіГельсінськоїхартіяхбільше не існує", "анексіяКримуі гібриднавійна, якуведе РосіяпротиУкраїниповністю змінилаукраїнські реалії", і тепер"такі принципи яксуверенітет,територіальна цілісністьі невтручанняу сувереннісправи заразпід загрозою".Резюмуючи,щоєдина річ, якаможе гарантуватиУкраїнібезпеку"цевнутрішня єдність" іхоча "ми покладаємосянанашихпартнерів",повинні"усвідомлювати, що" безпека, якугарантувавнамБудапештськиймеморандум, більше непрацює".

ГЕРАЩЕНКОІрина -почутиДонбас

Саме призначенняколишнього прес-секретаряЮщенка,азгодом -народногодепутатавідУДАРу,напосаду уповноваженогопрезидентаз питань врегулювання ситуаціїнаСходіспочаткувиглядало, м'яко кажучи,сумнівним.Незнанняспецифіки регіону, відсутністьдипломатичногоіпереговорногодосвіду,-все це викликалонеабияку часткускепсисуу експертів.Втім, якпоказав час,Геращенкозосередиласявиключнона цивільних, гуманітарнихпитаннях, не зачіпаючипроблематикуметодів веденнявійни.

Геращенкопереконана, що"звільненняокупованих територійможливо не тількизавдяки сильнійармії, а йзавдяки створеннюсильноїгромадянської позиціїсуспільстванацих територіях, аце вимагаєісерйозної інформаційноїполітики".На даниймоментза її інформацією"у спискузаручників ізниклих безвістиналічується2000800 чоловік", а"виконаннядругого пунктуМінськогопротоколупро обов'язковезвільненнявсіх заручників"дійснозагальмувалося",вцілому" завесь часАТОвдалося звільнити1300 людей,з нихза останній час-722"

БІРЮКОВЮрій-"фенікс" АТО

Рішення про призначенняпрезидентськихрадникомволонтераЮріяБірюковаорганізувавцілий рухдляпідтримкиукраїнської арміїпід назвою"Фонддопомогиармії "КрилаФенікса" було підтриманофактичноодностайно.ПісляІловайскоїтрагедії,Банковійвкрайпотрібен бувтой хтозможекоментувати події,з фронту, володіючидостатнімавторитетом,тим більше, враховуючивсебічнукритику.Причому,з радниківБірюковдуже швидкоотримав підвищення,через дванеповних місяціставшипомічникомглави Міноборонищодо забезпеченняармії

Бірюков,вважає, що війна зРосійобійшласяУкраїнівже"близько 12 мільярдівгривень",іхоча "воюючі країнивитрачаютьвдесятки, сотніразів більше,длянашої економікитакі суминепідйомні".За його підрахунками"востанні рокиМіністерство оборонинавсюформу,екіпіровку, взуття, мило, постільна білизнавиділяли60 мільйонів гривень(цього рокуречовийдепартаментотримавприблизно 700мільйонів)."Екіпіруванняодногобійця,недорога іне кращої якостіобходитьсядесь у5,5тисячі гривень.У нас200 тисячбійців.Виходить, потрібномільярдстомільйонів гривень", – резюмуєБірюков.

Прицьому він переконаний,що якби не"інформаційніістерики", найбільшоїпоразки українськоїарміїз моментуконфліктунаСходіпідІловайськом можна було б уникнути."72-яі 79-ябригадивлипнізнаходилисявоточеннівсекторі "Д".Це- Мар'їнка, Дмитрівка,Саур-Могила.Їх було значно більше,ніжвІловайську- 4,5тисячібійців.Але ніхтоне шумівнацю тему, іхлопцізмоглипрорватикільце івийти.Втратилип'ятьохлюдей.АпідІловайськомпротивниквирішив: цедля нього -сафарі ісправа честіугробитиугруповання,про якесурмитьвсяУкраїна", -констатує він.

ДЖЕМІЛЄВМустафа-лідерКриму

Лідер кримськихтатаріекс-главакримсько-татарського меджлісуМустафаДжемілєвтакожбув прийнятийвкомандуПорошенко, отримавшипосаду уповноваженогоПрезидентау справахкримськотатарського народу.Алесудячи з усього, найближчим часомДжемілєвповернеться у ВерховнуРаду,де, можливо,очолитьновийпарламентський комітету справахокупованих територій.

Джемілєвпродовжує зберігатиоптимізм і віру, що Кримповернеться до складуУкраїни, але вважаєце стане можливим"якщокримськітатари іукраїнцібудутьразом".Причому нетакдавнозізнався,що найближчим часомможе бути створенийкримсько-татарськийбатальйон."Ми зПрезидентомобговорили питання створеннявійськовогокримсько-татарськогооб'єднанняпівденного напрямку, тому щовХерсонській областідосить тривожнаситуація.Це покинастадії обговорення, атамподивимося", – підкресливДжемільовне такдавно, зізнавшисьщо "близько 450кримськихтатарберуть участьврізнихвійськовихбатальйонахв антитерористичнійоперації (АТО), у томучислі інапередовій", підкресливши, "що родичіцих військовослужбовцівпіддаютьсяособливої небезпекинатериторіїанексованогоРосієюКриму івиявляються заручникамимісцевихвластей,у зв'язку з чиміменатакихвійськовослужбовцівповиннібути засекречені".

КНЯЗЕВИЧРуслан-посланниквРаді

Аот хтофактичновипав зінформаційногополя,такце представникПрезидентаУкраїниу Верховній Раді,намоментвступу на цю посаду- народнийдепутатз фракції "Батьківщина" РусланКнязевич.Після виборів(хочапарламентську кампаніювін коментувавдоситьактивно, будучи,до того ж, представникомБлокуПетра ПорошенкавЦентрвиборчкомі), він зникне лишез екранів, алеі в ціломуз медійного простору.

Незважаючи на те,що якразу розпалікоаліційніпереговори віднього як відчинногопредставникаПрезидентавпарламенті,немає ніякихпублічних коментарів.

Поки жсамимгучною заявоюКнязевичазалишаєтьсяпублічний закликдо "визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями"."Сепаратистипід камериросійських каналівактивнообстрілюютьжитлові квартал... Іяб хотівзвернутися до парламенту, щоб заразпарламентзвернувсядо міжнародних організацій,як це зробивпрезидент,з проханням визнати "ДНР" і "ЛНР" іїхпособниківтерористичними організаціями.Це дастьможливістьдійсно ефективнореагувати", -звернувся до депутатіву сесійній залівлипні нинішнього рокуКнязевич.

БОГОМОЛЕЦЬОльга -сестраМилосердя

Заслужений лікарУкраїни, відомийгромадський діяч іволонтерМайдану, ОльгаБогомолецьувійшлавпрезидентськукомандувосени івідразусталасвоєрідною "сестроюМилосердя"Банкової.

Богомолецьпереконана,що "коженлікар,вчитель іправоохоронецьповиненпройтивійськово-медичнупідготовку, іповинен бути готовийкваліфікованонадати першу медичну допомогу, акоженлікар повиненбути готовимстати лікаремвійськовим".Що ж стосуєтьсяДонбасуто, за словамиБогомолець,"крімбойовиків іросійськихвійськ,є українці, яких потрібнозахистити і"натих територіяхє мирнілюди, які не знають, куди подітися", адже"їхніхто не чекаєвКиєві,їмніхто не пропонуєроботу, їмніхто не пропонуєжитла",і є люди"які не можутьпересуватися,діти, які не маютьбатьків, а єбагатодітні сім'ї", крімтого "наДонбасідуже багаторозлучених жінок, які виховують дітей".

Алене забуваєспадкоємицяславногородуі промедицину.Так, за її словами, "потрібновизначити реальнірічні потребиУкраїниу вакцинах, провестианалізіснуючого ринку, головним чиномсеред українських виробниківмедичних препаратівдляімунізації,ірозробити програму, якавмайбутньомуунеможливитьситуації,подібні до сьогоднішньої, колиМОЗ нев змозізакупити іпровестивакцинацію,бо"хтосьгальмуєпродаж".Цікорупційні схемими маємоволюзламати", -констатує вонаситуацію зімунізацієювУкраїні

ЦЕГОЛКОСвятослав- мережевийпрес-секретар

Мабуть,прес-секретаряп'ятогоПрезидентаУкраїниСвятославаЦеголкоможна назвати самимтихимза всюісторію.Вінсамепрес-секретар,а некерівник інформаційної службияк ті жГромницька,Геращенко,Ванникова,Герман.Адже по сутірулитьвсіммедійнимпроцесомбагаторічнапомічницяПорошенка ІринаФриз, аЦеголкотількивиконуєрольпомічниказв'язків змедіа.Мабутьз цимпов'язана таскладністьінодізв'язатися зЦеголко, азв'язавшись, максимум,нащо розраховуватице- цеодноскладовепідтвердження -так чи ні.Втім, сказатиЦеголкоє що, іколи цяможливість буде,буде дуже цікаводізнатися подробицінайбільш ключовихпереговорівпрезидентаПорошенковперший рік йогокаденції,включаючи візитидо Мінська,Вашингтон, Брюссельі Мілан.

Поки жйого коментарівосновному обмежуютьсясоцмережами, деЦеголкоповідомляєпро діїпрезидентавельмирегулярно.Такводному з недавніхповідомленняхдуже яскраво іємкоописується ситуаціянагазовому ринку

"ІнтенсивніпереговоривБратиславі.Словаччинагарантує дотримання(умовпоставок- ред.)Реверсугазу.Українахочестворити газовийхаб,щобгазне є засобомполітичного тиску.ПопередузустрічіВишеградськоїчетвірки.Порошенкотакож окремозустрінеться зпрезидентомПольщі та Німеччини.Словацька сторонавжезапевнила, щобудепродовжуватиреверсгазу, незважаючи на зменшенняпоставокз Росії.Європа повиннабути єдиною,аяк заявивпрезидентКосичка, українськісолдативооютьне тількипоУкраїні, але йза всюЄвропу та їїцінності", -.сообщаету своємуФБпрес-секретарПрезидентав постівід 16 листопада

ВТІНІ.НацьомусписокглашатаївПрезидентавичерпується.Алевсамий найближчий часвін може бутипродовжений.Аджев кадровомуспискуАПУєне тількибезпосереднійглаваАдміністрації, успішниймедіа-менеджерБорисЛожкін, але йзаступник глави АдміністраціїПрезидентаУкраїни, власникодногоз найуспішнішихбізнесіввагросфері,головний "пташник" країниЮрійКосюк, представленийгромадськостіодночасно зШимківим.

Крімтогопрекраснопро ідеїта стратегіїможуть розповістиі давнійсоратник,головнийполіттехнологБППІгор Гринів(правда,також, судячиз усього,йде зБанкової"підкупол"Ради), іперейшовврольрадникаПрезидентапісля відходу з посадив.огенпрокурораОлегМахніцький, і щеодинрадник,не такдавнопополнівщійпрезидентськукоманду, -Володимир Горбулін,назорі незалежностіочолюваві Національнекосмічногоагентствоі Рада національної безпекипри ПрезидентовіУкраїни(ниніРНБОУ).

КрімтоговкомандуПорошенкоувійшов іекс-главаСБУ (востанній рікпереді першідвароки після Помаранчевоїреволюції),і тричіглаваКомітету з питаньрозвідкипри ПрезидентовіУкраїни, зновуочоливїї післяИловайскойтрагедіїІгорСмешко.На жаль, післяіскрометногобрифінгувзв'язку звступом на посаду, поки вінтримаєтьсявтіні.

Те ж саме можнасказати покиі про одногоз найяскравіших,нехай і дещорадикальнихспікерівепохи Ющенкап'ять років, з2005 по 2010очолювавНаціональний інститутстратегічних дослідженьЮріяРубана.Увересні 2014 рокувіночолив головнийдепартаментз питань гуманітарноїполітики АдміністраціїПрезидента.

Реклама

В тренді
"Опудало з тебе зроблю". Добкін погрожує Фуксу після спогадів про "ХНР"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти