Україну чекає революція в держуправлінні: план Кабміну

Нинішня система серйозно шкодить економіці

Система державного управління в Україні несе на собі відбиток планової економіки – вона заснована на значній централізації функцій і повноважень. Недосконалість системи держуправління є одним з джерел корупції, гальмує економічне зростання в країні, призводить до низьких міжнародних рейтингів і знижує конкурентоспроможність держави.

Так, згідно з показниками Індексу світової конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (за 2016 р.), Україна посідає:

Реклама
 • 130-те місце (серед 140 країн) за показником "ефективність уряду";
 • 98-ме місце – за своєю прозорістю формування держполітики;
 • 87-ме місце – за тяжкістю держрегулювання.

У рейтингу Світового банку Doing Business Україна 2016 року посідає 83-тє місце (серед 189 країн).

Реформа державного управління давно назріла. Початок робіт над реформою цієї сфери уряд включив до Плану пріоритетних кроків на поточний рік, а наприкінці червня оприлюднив проект Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 рр. Реформа повинна охопити Кабмін, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ). Поза нею залишаються місцеве самоврядування і адміністративне судочинство.

Реклама

Основними цілями Стратегії є:

 • деконцентрація управління шляхом передачі міністерствам та іншим ЦОВВ частини повноважень Кабміну, забезпечення їх необхідними правовими, адміністративними та фінансовими інструментами;
 • створення цілісного управлінського простору та підвищення ефективності участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики;
 • скорочення державного регулювання (дерегуляція), оптимізація та підвищення якості надання адміністративних послуг та впровадження єдиних принципів адміністративної процедури;
 • створення престижної, політично нейтральної, відповідальної інституції державної служби.

Як результат – система держуправління 2020 р. повинна:

 • гарантувати належну реалізацію політичних рішень і правових норм, бути прозорою, передбачуваною і клієнтоорієнтованою;
 • бути націленою на стійке економічне зростання в країні, сприяти розвитку підприємництва і притоку інвестицій;
 • раціонально використовувати фінансові і людські ресурси країни, бути привабливим і ефективним роботодавцем;
 • створювати умови для самореалізації громадян.

Однак на сьогодні цей документ все ще має статус проекту. Незважаючи на це, роботи з реформування системи ведуться. Але раз одним із завдань реформи є наведення порядку в адміністративних процедурах, то і Стратегія реформування повинна швидше знайти офіційний статус.

Реклама

Пріоритети реалізації Стратегії

1. Розвиток ефективної системи державної політики

Кабмін бачить такі ознаки таких неефективності:

 • відсутність системного підходу до формування, реалізації, моніторингу та оцінки ефективності державної політики;
 • відсутність інституційної відповідальності за формування, реалізацію та моніторинг державної політики;
 • недостатня ефективність і прозорість механізмів підготовки, консультацій та прийняття урядових рішень;
 • погана координація політики, відсутність узгодженості між різними галузевими та урядовими програмними документами, довго-, середньо- і короткостроковими документами;
 • низька ефективність і формальний підхід до консультацій з громадськістю у процесі формування державної політики;
 • відсутність чіткої системи державного стратегічного планування, взаємопов'язаних і взаємоузгоджених за змістом, термінами розробки та прийняття програмних і стратегічних документів;
 • низький рівень фінансово-економічного обґрунтування програмних і стратегічних документів, що призводить до незабезпеченості фінансовими ресурсами заходів щодо їх реалізації.

Очікувані результати (індикатори) реалізації цього пріоритету

 

2016

2018

2020

Частка проектів нормативно-правових актів, внесених до Кабміну, підготовлених на основі документів держполітики

0

25%

50%

Частка проектів документів держполітики, повернутих на доопрацювання через невідповідність вимогам щодо їх підготовки

0

50%

25%

Частка міністерств, що регулярно публікують звіти про стан справ у сфері державної політики

0

40%

75%

2. Створення раціональної системи центральних органів виконавчої влади

В Україні зараз діють 64 ЦОВВ, в тому числі 17 міністерств і 47 інших (22 державні служби, 13 державних агентств, 5 державних інспекцій, чотири із спеціальним статусом та три інших). Кабмін безпосередньо спрямовує і координує діяльність 10 центральних органів.

Внесення в 2011-2014 рр. змін до статусів ЦОВВ в ряді випадків призвело до невизначеності в координації їх роботи, появи розбіжностей положень про міністерства та норм відповідних законів тощо.

Очікувані результати (індикатори) реалізації цього пріоритету

 

2016

2018

2020

Частка міністерств і ЦОВВ, щодо яких проведено визначення завдань, функцій і сфер компетенції

0

20%

100%

Частка міністерств і ЦОВВ, спрямування та координацію діяльності яких здійснює безпосередньо Кабмін

16%

10%

5%

Частка ЦОВВ, в яких проведено розмежування функцій надання адмінпослуг, контролю за дотриманням законодавства та управління держмайном

0

75%

100%

Частка міністерств і ЦОВВ, які привели свої положення у відповідність до законів

0

80%

100%

3. Побудова держслужби на принципах політичної нейтральності та професіоналізму

З 1 травня цього року набув чинності новий закон "Про державну службу", але він не до кінця виправив ситуацію. В ході реформи передбачається усунути такі недоліки існуючої системи державної служби:

 • недостатній рівень впровадження принципів політичної нейтральності, відкритості та прозорості в роботі держслужбовців;
 • не гарантовані однорідні процедури прийому на роботу та просування по службі;
 • оплата праці не здійснюється за єдиною системою, тому в рамках державного управління вона не є збалансованою;
 • слабка дисциплінарна відповідальність;
 • недосконала система підготовки та управління кадрами.

Основними завданнями, спрямованими на реалізацію пріоритету, є:

 • початок роботи Комісії з питань вищого корпусу держслужби (розпорядженням від 13.06.2016 р № 490-р Кабмін створив цю комісію і затвердив її персональний склад);
 • введення типових вимог до професійної компетентності держслужбовців категорії "А" – ці вимоги затверджені постановою Кабміну від 22.07.2016 р. №448. Серед них – вища освіта на рівні магістра (спеціаліста), загальний стаж роботи – не менше семи років, з них на посадах категорії "А" і "Б" – не менше трьох років, володіння державною мовою, а з травня 2018 року – і однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою); знання законодавства;
 • введення спеціальних вимог до професійної компетентності держслужбовців категорії "Б", на яких поширюватимуться стимулюючі виплати за рахунок коштів програм допомоги Євросоюзу;
 • проведення конкурсного відбору для посад категорії "А" і забезпечення ефективного управління персоналом цієї категорії;
 • забезпечення чіткого розподілу посад в державних органах на політичні, посади держслужби, патронажної служби, які обслуговують посади;
 • створення ефективних служб персоналу в кожному держоргані;
 • запуск єдиного веб-порталу управління людськими ресурсами на державній службі.

Очікувані результати (індикатори) реалізації цього пріоритету

 

2016

2018

2020

Кількість держслужбовців, чол.

213 000

190 000

150 000

Частка міністерств, в яких призначені державні секретарі

0

80%

100%

Частка ЦОВВ, в яких керівники і заступники призначені згідно з новими процедурами

0

30%

100%

Частка кандидатів на посади категорії "А", які звернулися зі скаргами до ЦОВВ, що відповідає за політику в сфері держслужби, і/або з позовами до суду

0

не более 20%

не более 10%

Плинність кадрів на посадах категорії "A" (без урахування тих, у кого закінчився термін призначення)

0

не более 20%

не более 10%

4. Забезпечення достатнього рівня оплати праці держслужбовців

Новим законом "Про державну службу" встановлено складові заробітної плати держслужбовців (посадовий оклад, надбавки, виплати та премії), введено дев'ять груп оплати праці (за посадами), закріплено розміри мінімального (дві мінімальні заробітні плати) та максимального (сім розмірів мінімального посадового окладу на держслужбі) окладу, встановлено розміри надбавки за вислугу років (3% посадового окладу за кожен рік, але не більше 50%) і премій (не більше 30% від річного фонду посадових окладів). Схема посадових окладів на держслужбі визначається щорічно Кабміном при підготовці проекту державного бюджету.

Однак в уряді вважають, що не всі питання в цій сфері вирішені, тому основними завданнями, спрямованими на реалізацію цього пріоритету, в Стратегії визначено:

 •     введення конкурентоспроможної на ринку праці оплати праці (тобто потрібно продовжувати роботу з її підвищення);
 •     встановлення уніфікованої моделі схем посадових окладів і системи стимулювання;
 •     введення для держслужбовців категорій "А" і "Б", призначених за результатами конкурсного відбору, стимулюючих виплат за рахунок коштів програм допомоги Європейського Союзу. Ці виплати здійснюватимуться на основі прозорих критеріїв і з урахуванням пріоритетних напрямків реформ.

Очікувані результати (індикатори) реалізації цього пріоритету

 

2016

2018

2020

Співвідношення між середньомісячною заробітною платою для держуправління і за видом економічної діяльності

96%

110%

125%

Введення мінімального посадового окладу на держслужбі на рівні не менше двох розмірів мінімальної зарплати

 0

 25%

 100%

Частка посадового окладу в структурі заробітної плати держслужбовця

30%

 45%

 70%

5. Введення єдиних принципів адміністративної процедури

В Україні на законодавчому рівні не закріплені єдині принципи здійснення адміністративного провадження. Спроби закріпити їх раніше робилися кілька разів, але безуспішно. Востаннє – 2015 року – проект відповідного закону не пробився через процедуру міжвідомчих узгоджень. Стратегія передбачає введення єдиних принципів адміністративної процедури шляхом ухвалення відповідного закону, не раніше 2020 р.

Очікувані результати (індикатори) реалізації цього пріоритету

 

2016

2018

2020

Розробка та затвердження концепції запровадження єдиних принципів адміністративної процедури

0

1

0

Підготовка кампанії та інформаційно-освітніх матеріалів для держслужбовців про адміністративну процедуру

0

1

0

Частка галузевих законів і підзаконних актів з питань регулювання процедурних аспектів, приведених у відповідність до єдиного принципу адміністративної процедури

0

0

не менше 20%

6. Доступність адміністративних послуг

Зараз в країні працюють 662 центри надання адміністративних послуг (регіональних, міських, районних). Кількість послуг, що надаються державними органами, становить близько 3000, однак жодну з них не можна отримати в електронному вигляді через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Кабмін передбачає скорочення кількості послуг до 500 і забезпечення надання в електронному вигляді не менше 50 послуг до 2020 р.

Скорочення кількості послуг передбачається здійснити шляхом встановлення заборони на вимогу отримання адміністративних послуг, не передбачених законами; відмови від неактуальних послуг, а також завдяки об'єднанню декількох послуг в одну.

Очікувані результати (індикатори) реалізації цього пріоритету

 

2016

2018

2020

Кількість адмінпослуг

3000

560

500

Частка центрів надання адмінпослуг, які відповідають вимогам законодавства

10%

не менше 50%

не менше 80%

Кількість адмінпослуг, які надаються через Єдиний державний портал

0

20

50

Кількість осіб, задоволених якістю надання адмінпослуг через центри їх надання

0

не менше 50%

не менше 80%

Фінанси і виконавці

Уряд вважає, що категоріями витрат на реалізацію Стратегії будуть:

 • заробітна плата держслужбовців;
 • тренінги для держслужбовців;
 • консультативні послуги;
 • створення і впровадження інформаційно-комунікаційних систем.

Заходи щодо реалізації Стратегії здійснюватимуться за рахунок держбюджету і "інших джерел, не заборонених законодавством" – це поняття в документі не розшифровується. Натомість там вказано, що реалізація Стратегії в 2016-2017 рр. зажадає додатково 14,67 млрд грн (в цінах 2015 р.).

Загальна координація робіт з реалізації Стратегії здійснюватиметься Координаційною радою з реформування державного управління, до складу якого увійдуть представники Кабміну, ряду міністерств і ЦОВВ, Верховної Ради та Адміністрації Президента. Для забезпечення роботи цієї ради в секретаріаті Кабміну буде створено спеціальний департамент.
Через корумповане держуправління Україна втрачає гроші.

Normal0falsefalsefalseRUX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

    З 1 травня цього року набув чинності новий закон "Про державну службу", але він не до кінця виправив ситуацію. В ході реформи передбачається усунути такі недоліки існуючої системи державної служби:
    недостатній рівень впровадження принципів політичної нейтральності, відкритості та прозорості в роботі держслужбовців;
    не гарантовані однорідні процедури прийому на роботу та просування по службі;
    оплата праці не здійснюється за єдиною системою, тому в рамках державного управління вона не є збалансованою;
    слабка дисциплінарна відповідальність;
    недосконала система підготовки та управління кадрами.

Основними завданнями, спрямованими на реалізацію пріоритету, є:

    початок роботи Комісії з питань вищого корпусу держслужби (розпорядженням від 13.06.2016 р № 490-р Кабмін створив цю комісію і затвердив її персональний склад);
    введення типових вимог до професійної компетентності держслужбовців категорії "А" – ці вимоги затверджені постановою Кабміну від 22.07.2016 р. №448. Серед них – вища освіта на рівні магістра (спеціаліста), загальний стаж роботи – не менше семи років, з них на посадах категорії "А" і "Б" – не менше трьох років, володіння державною мовою, а з травня 2018 року – і однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою); знання законодавства;
    введення спеціальних вимог до професійної компетентності держслужбовців категорії "Б", на яких поширюватимуться стимулюючі виплати за рахунок коштів програм допомоги Євросоюзу;
    проведення конкурсного відбору для посад категорії "А" і забезпечення ефективного управління персоналом цієї категорії;
    забезпечення чіткого розподілу посад в державних органах на політичні, посади держслужби, патронажної служби, які обслуговують посади;
    створення ефективних служб персоналу в кожному держоргані;
    запуск єдиного веб-порталу управління людськими ресурсами на державній службі.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

16212.69

Bitcoin Cash (BCH)

108.1

Binance Coin (BNB)

294.71

Dogecoin (DOGE)

0.1

Ethereum Classic (ETC)

19.02

Litecoin (LTC)

71.93

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
48,55
-
54,16
28,59
49,50
49,00
53,00
28,21
50,00
49,00
53,20
27,98
51,49
-
54,99
28,79
51,50
51,00
53,00
28,51
51,99
50,49
55,79
28,63
52,50
50,99
55,99
29,02
53,00
52,00
56,00
28,97
53,00
52,00
56,00
28,98
53,99
-
57,99
28,97
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

36.57

Євро (€)

37.96

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти