Заклик Росії до переговорів – ознака відступу чи агресії: думки депутатів і політологів

30 липня 2014, 07:00

Олексій Біловол Олексій Біловол

Експерти вважають можливими переговори з врегулювання кризи в Україні за участю представників західних країн і РФ

ГлаваМЗСРФСергійЛавров набрифінгувпонеділокзаявив,щокриза в Україні посилюєтьсяу зв'язку з тим,що "українська владапослідовновідмовляєтьсяшанобливорозмовляти зПівденним Сходом,сідати застіл переговоріві починатидіалог".До слова,самбрифінгЛавровадляіноземних і російськихЗМІ практичноповністюбув пов'язанийз подіямивУкраїні,діямиРФі реакцієюзахідних країн.ПрицьомуЛавровв черговийраззвинуватив українськусторону вневиконанні домовленостей- починаючи відлютневихугодміж тодішньоюопозиційі ВікторомЯнуковичем(післяяких Януковичвтік),закінчуючиЖеневськимиугодамиі мирнимпланомпрезидентаПетраПорошенка.СампланЛавровохарактеризував як "інструментмобілізаціїпідтримкиЗаходудій,якіукраїнськівлада вживаєзбройним шляхом,використовуючиавіацію,артилерію,іншеважке озброєння,щоб домогтисявійськової перемоги".До речі,коментуючиозвученіСШАзвинувачення Росіївпідтримці терористіввУкраїнііпостачання їмзброї,Лавровлишерозповів,як Росію"мурижили"з відправкоюспостерігачів ОБСЄна кордон,заявивпро нібитопотокибіженців зУкраїнивРосію іобстрілиросійської територіїз України, які неспростувавшисамізвинуваченняпосуті.Лавровне згадувавфакттимчасовогооголошенняУкраїниодностороннього припиненнявогню,але заявив,що передбаченемирнимпланомперемир'яозначає"капітуляціюополченців" і несприяє врегулюваннюситуації.

ЗакликЛавровадо переговорівпрозвучавнатліістотних успіхівсилАТОз очищеннянаселенихпунктів насходіУкраїнивід терористів,атакожнапередодні розглядуБрюсселемпосилювання санкцій відносноРФ,які у вівторокввечеріЄС всежпогодив."Сегодня.ua"розпитавукраїнських депутатіві політологів,як вони оцінюютьзаявуЛаврова,атакож про те,якими самевони бачатьможливі переговориз врегулювання кризи вУкраїні.

Думки учасниківукраїнського політикумурозділилися:деяківважають заявиЛавровасвідченням бажанняРосіїпіти назад,обірватизв'язок зтерористами іуникнути санкційЗаходу.Однак, такожє думка,що РФнавпакидемонструє підтримкутерористамі має намірїх підтримуватиі далі.

Більшість опитанихсхиляються до того,що переговориможливі, однаквиступаютьза участь унихпредставниківСША,ЄС і Росії,а непредставників "ДНР" або "ЛНР".Такожполітики таполітологисходятьсяв думці,щоприпинити підтримкутерористівповиннаРосія.

Відповідіполітиків іекспертівнанаші запитаннянаводимонижче.

Реклама

but8

СергійСоболєв, главафракції"Батьківщина" у Верховній Раді:Росіялегалізуваласебе країною, воюючоювУкраїні

"Важливо,що дану заявазробивЛавров-міністрзакордонних справ державии,яка ранішезаявляла,щоне має відношеннядо терористів,бандіокупантыв,якідіютьвУкраїні.Та країна,яказаявляла,щоне постачаєзброютерористам,щоне постачаєважкутехніку.Зрозуміло,що вони цевизнали.ЯкщоРосіяпропонуєфакттакихпереговорів.

Вонилегалізувалисяякодназ країн,які воюють вУкраїні.З іншого боку,всі чудово розуміють,що в останні днімісто за містомзвільняється.Іу Росії єдва варіанти.Абопочатимасованезбройне вторгнення- це єдине,щоможе врятуватибандитерористів інайманців,абозаявити,щонадалі небудутьвтручатися у справисуверенної державиУкраїна.Іякщо слідомзаЛавровимбудезаява Путіна,що вони відмовляються відпрямоговторгнення, вонибудутькаратиза статтями КримінальногокодексуРФтихнайманців,які фактичносьогодні знаходятьсянатериторіїУкраїни-російських громадян.Якщо російськастороназаявить,що вонаприпинить постачаннязброї,ядумающо це(припиненняескалаціїконфлікту) можна будебез яких абопереговорів.Доситьтакої заяви",- вважаєСоболєв.

Що стосується переговорів,то,на думкуСоболєва,нанихтреба йти,якщо дійсно єможливість щосьвирішити,але не можнаприцьомузупинятиАТО.

"Ми дужедобре пам'ятаємо,чим завершилися10днівприпиненнявогню- коли мине зробилижодного пострілу ы втратилибагатьох,булидесяткижертвсеред цивільногонаселення",- пояснив він.

Соболєв вважає,що переговориможливо проводитивмежахЄС-США-РФ,аУкраїнаприцьомумає бути ключовоюстороною.

"Алез терористаминіхтопереговоріввести небуде – цепринцип.Це може бути тількиРосіяТому намвід терористівпотрібно тількиодне – якщовонискладуть зброю,авони це зроблять,тільки якщо небуде ніфінансової, нітехнічноїпідтримки збоку РФ.Якщо цебуде зроблено -товонискладуть зброюмиттєво",- вважаєнардеп.

На його думку,переломнимдляРосії ставмомент катастрофи "Боїнга-777" у Донецькійобласті.

думаю,що післязбитогомалайзійськоголайнерадляПутінанастав моментдужеістотний іпереломний.Тепервесьсвітзрозумів,що цесаме Путінвіддавав вказівкивідправлятисюдибандинайманців,терористів ізброю.Але,якявже говорив,якщовідкликатинайманців іприпинитипоставки – цевідразудозволитьрозрядитиситуацію",- вважає політик.

Соболєвупевнений,що,якщо переговоривідбудуться,українській сторонінеобхідно наполягатина поверненніКриму.

"Українавцій ситуаціїповиннапочинатидругий турпереговорівщодо повернення Криму.Тоді можна говорити,що ситуаціяврегульована,що в цій частинісвітунастав спокій.Що стосуєтьсясанкцій,якщо в ходіпереговорів,про якізаявляєЛавров,не буде досягнутоключовихдомовленостей проскладання зброїтерористами,повинні послідуватисанкції",- вважаєнардеп.

ud34_01

Реклама

РостиславПавленко, нардепз фракціїУДАР, одинз ідеологівУДАРу: МантриЛавровапро мирспрямованінаросійського споживача

"Повна нісенітниця(про заявуЛаврова).Війна триваєчерез те,що РФпродовжує постачатинайманців іозброєннятерористам.Ми пам'ятаємо,що булоцілихдесятьдніводностороннього припиненнявогню,коли українськісиловикине велинаступальнихдій,алетерористипродовжувалиатаки -загинуло близько30українських військовослужбовціві більше 100разівбули зафіксовані випадкиобстрілуукраїнськихсиловиків імирногонаселення.Томуподібні тезипанаЛаврова- ценезграбні спробизнайти виправданняроліРосіївконфлікті",- вважаєПавленко.

На його думку,заявуЛавровабулонаправленоросійській аудиторії.

"Цедалеко неперша подібна заява.Вона схожаназаїждженупластинку,якійвірятьтільки ті,хтовце грає.Ядумаю,цеорієнтовано навнутрішнього споживача,особливо післятого,яктерористизбилиміжнароднийавіалайнер,післятого,якпід тискомдоказіввесьсвіт переконавсявроліРосіївконфлікті.Подібне-якмантра- повтореннястарихтез,швидше за все,направленона російськогоглядача іросійського читача",- вважаєнардеп.

Вінтакож заперечуєможливість переговорівз терористами.

"Переговори!?З ким іпро що?Ми бачилидесяткивипадківзлочиннихобстрілівнаселення,надходять повідомленняпро звірстватерористівсередмирногонаселення.Ядумаюмова може йтихіба щопро складеннязброї,терористичнадіяльність повиннаприпинитися,аРосіяповиннавідвестивід кордонусвоївійськаі припинитиїх використовуватипроти українськихвійськових імирногонаселення...чи можебути відмоваЗаходувід санкційвзамін надеескалаціюситуаціїнаСході?Справа в тому що,санкціїнастають зацілком конкретнідії- за підтримкудій терористів,якавже здійснюється,заспровоковануатакунаукраїнські території,не кажучивже про те,про що всіпризабули-про триваючуокупацію Криму,розміщенняна сувереннійукраїнській територіївійськРФ",- продовжуєдепутат.

Він наголосив на необхідностіприпиненняпідтримки терористівз боку Росії.

"РФпотрібно повернутися врамкиміжнародногоправа -припинити підтримкутерористів,навітьне йдемова просамопроголошеніутворення,мова йдепро угрупуваннятерористів,якітероризують населеннянаукраїнській території",- підкреслюєУДАРівец.

На його думку,предметомпереговорів можебутилише припиненнятерористичної діяльностінатериторіїУкраїни,атакож поверненняКриму.

"Переговоринатому рівні,який пропонуєРФ,недоцільні.Переговоринаіншому рівні -все залежить відтого,наскільки вонимоглиб бутирезультативні.Арезультатможе бути тількиодин -припиненнятерористичної діяльностіі видаленнітерористів зУкраїни.І в перспективі- звільненняокупованихтериторій -Криму іСевастополя",- підсумовує він.
Вихідбути тількиодин -припиненнятерористичної діяльностіі видаленнятерористівзУкраїни.І в перспективі- звільненняокупованихтериторій -Криму іСевастополя",- підсумовує він.

sv12_01

РусланКошулинський, ВО "Свобода", віце-спікер ВР:Той, хтосядезараз з"ДНР" або "ЛНР" за стіл переговорів, вже можевважатисятаким, що програвКремлю

"Я нерадив бинікомугратисяв такіречі (переговори).Як тільки хтосьз найближчогокерівництвасяде застіл переговорівз цимилюдьми,це означатиме,щоРосіяперемогла.Причому неважливий їхпідсумок.Самфакттого,щознимсядутьза одинстілпереговорів – цевже велика перемогаКремля.Це визнаннятогофакту,щоє окрематериторія,якамає своє бачення,своє розуміння,своюінакшість.Слідомбудутьдосягатися:федералізація,другадержавний,подвійне громадянство",- вважаєКошулинський.

На його думку,переговори з Росієюможливі,але необхідномати сильніпозиції.

"З Росієюне можна розмовляти,виходячи з правилзагальноєвропейськоїдипломатії.Якщо у тебе немаєнарукахсерйозної,козирної,сильноїкарти -немаєсенсусідати зРФза стілпереговорів.Основнапроблемаєвропейських дипломатів-що вони,враховуючиєвропейськийцивілізаційнийпроцес мислення,накладаютьйогона взаємини зРФ. З РФзастіл потрібносідати тількиз дійсносильноюкартою,такою,якнаприклад,перемоганаСході (повна перемоганаСході);газова незалежність(пережитизимубезРосії).Як тільки вонивідчуютьмінімальнузалежністьвідних-вони тебезагребуть",- говоритьнардеп.

На думкуКошулинського,позиція Росіїдляпереговорів покисильніша.

Росії заразнабагатосильнішапереговорнапозиція.І питаннявторгнення -не зняте зпорядку денного.Враховуючивелику протяжністькордону (російсько-українського) і кількістьзбройнихсил.СьогодніРФвідпрацьовуєнову техніку,нову тактикунатериторіїУкраїни.Сьогодні вжене тількинайманці,вже"зеленічоловічки"заходятьне тільки в якостіінструкторів,ацілихпідрозділів.Відпрацьовуючитактики,методологіюі стратегіїнових гібриднихвоєн...Південь іПівніч -яскраві приклади.Вониж тежрозуміють,що з кожниммісяцемновостворенаукраїнська арміядає поносіелітнимпідрозділиРФ, але вони ще невключилисяпо повній,але розуміютьщо легкоїпрогулянкиу нихне вийшло.та невдалося забратиПівденьПричорномор'я,зараз вони працюютьнавідтискуванняфедераціїу складі частиниЛуганської таДонецької області.і якщо їмбуде зовсімпогано -тоскільки їмзЧернігована Київмахнути...",- говоритьдепутат.

reg27_01

 НесторШуфрич, нардепз Партіїрегіонів, учасникдонецькихпереговорів з врегулюванняситуації:Переговорипотрібні, алетериторіальнацілісністьУкраїнине може ставитисяпід питання.

В тренді
Тупицького не пустили до КСУ, але зарплату в 300 тисяч продовжують платити
Реклама


утримаюсявід коментарів.Алеясподіваюся,що переговорнийпроцес поновиться.Ви знаєте,що сьогодніконтактна групаОБСЄ,Україна,Росіязабезпечилаконтакти черезвідеозв'язок,алеце було пов'язаноз падінням "Боїнга" малайзійськихавіаліній.Ісподіваючисьна те, що переговорнийпроцес відновитьсявтих параметрах,в яких вінбув перерваний27 червня.Язмушенийутриматися від коментарів, враховуючи,що можубути посередникомв організації цихпереговорів,що ми зВікторомМедведчукомі робили,починаючиз середини травня ідо 22червня, коли,фактично,домовилися про зустрічконтактноїгрупи ОБСЄ,України,Росіїз представниками "ЛНР"і"ДНР" на рівніїхніх керівників.Намце непростодалося.Мисім разівїздили,починаючиз середини травнядо 22червня включно.Велипереговориз організації таконсультації між представникамиофіційногоКиєва тапредставниками "ДНР",що у нас івийшло.Ясподіваюся,щоці консультаціївідновляться.Бо дляменемирніпереговори імирне врегулюванняконфлікту якдля громадянинаУкраїни- єдинийефективний шлях вирішенняцієї кризи",- заявивШуфрич.

Депутатдодав,що територіальнацілісністьУкраїнине можеставитися підсумнівна такихпереговорах.

"Предметомпереговорів можебути тільки одне- збереженняцілісностіУкраїниізабезпечення миру,збереження життя,незалежно відтого,пояку лініюфронтувони знаходятьсяі насампередмирнихжителів.У єдинійУкраїні- підкреслюю.Яне уявляюпереговорів, уяких обговорюваласяб найменшаможливість зміникордонівУкраїни",- підкресливШуфрич.

Депутатвисловив упевненість,що ініціативиз децентралізації владиможуть стати основоюдлядомовленостей..

"В умовах,запропонованихпрезидентомПорошенко,-децентралізаціїз окремиминюансами- миможемодосягти домовленості.Я вце вірю, принаймні,така можливістьна22-27червня була.Я недумаю,що вирішення цього питання- череззміну системиуправліннядержави відунітарноїдо федеральної- це дужескладний процес,який,до того ж,вимагає затвердженнянареферендумі,щодужепроблематично.Але в умовахзапропонованоїдецентралізаціїми приреченібули бзнайти компромісне рішеннязарадидосягнення миру ізаощадженнясвітунашихгромадян",-підсумувавдепутат.

1100509

ВадимКарасьов, політолог, директорІнститутуглобальних стратегій: Завдання Кремля- вийтиз Донбасуз найменшимивтратами

"ЯкщоАТОбудеуспішнорозвиватися -торозмовлятинема про що.Хіба щопро капітуляціюі повне роззброєннята вихідросійських найманців доРФ.Якщо ні -то з кимвестипереговорипіслязбитоголітака.Вонивочах світової спільноти-вжетерористи.Вже ніхтоне говорить,включаючи Німеччину,що з ними требавестипереговори.Тому переговоривести немаз ким.Росія,звичайно,намагаєтьсявідмотатиплівкуподій -намісяць тому.Але їїневідмотати.Реальність іїїсприйняття змінилося.Насамперед,у ряді військовихстолиць",- вважаєКарасьов.

За його словамивлада заразробитьставкунавійськовуперемогу, іпісля неї -наособливіпартнерськісоюзницьківідносини зСША.

Що стосується заявЛавровато,за словамиКарасьова,це свідченнявідсутності уРФ"плануБ".

"У нихнемає стратегіївиходу зцього глухого кута.Вони неможуть залишитикомпаніюГіркіні Ко,загострювати відносиниіз Заходомне хочуть,аз іншого боку-і йтипростотак нехочуть.І якбивонипосадиликогось застілпереговорів -Гіркіна іБородая- вонимоглибумитируки.Осьваммиротворці, ми йдемоіт.д. -сподіваючись,що цей крокзапобігнесанкційнійполітиціЗаходу протиРФ",- говорить експерт.

На його думку,заразні прояке вторгненнявжемова не йде,аРосіядумаєлише про те,якзакінчитиісторію безподальших економічних,іміджевихі внутрішньополітичнихвтрат.

Реклама

1526457_631073670287128_2076121389_n

ВолодимирБондаренко, політолог, главарадидиректорів Інститутуполітичних і маркетинговихдосліджень ім.Т.Г.Шевченко:Росіяграє м'язами. ПідтримкаДНРіЛНРпосилюватиметься

"Переговори з "ДНР" і "ЛНР" за фактомнеможливі.Оскільки владавУкраїніїхвважаєсамопроголошенимитерористичнимиорганізаціями,вУкраїніне прийнято законпро місцевий референдум-з цієї причини "референдуми" в Луганськійі Донецькійобластяхпройшлинезаконно.Відповідно,владав особіпрезидентабудесідати застіл тількиз президентом Росіїза посередництваЄС таСША",- упевненийексперт.

На його думку,заяваЛавроваможнатрактуватияк черговийсигнална підтримкуРосією "ЛНР" і "ДНР".

"ЗаяваЛавровасвідчить про бажанняповіситивсіх "дохлихкішок" наУкраїну,і про те,що підтримкасепаратистівбуденаростати.І томуУкраїнаможе очікувати400,атоі 500тисяч біженцівзі СхідноїУкраїниі Кримуі, відповідно,це можесвідчити,що найгірші часище попереду.ЗаяваЛаврова- цегра м'язамиісвідчення того,що далібуде підтримка"ДНР" і "ЛНР",- вважаєполітолог.

На його думку,Українане вестимепереговориз терористами,апрезидентськувертикальвладиможуть спробуватизміцнити.

"Переговорівне буде:РФбажаєпосадитиУкраїнуз "ЛНР"ті "ДНР",аУкраїнане сядеза стіл зсепаратистамиітерористами.Попередубуде спробапровестипарламентськівибориі спробазміцнитипрезидентськувертикаль.Можливо,президентузнадоблятьсяособливідиктаторськіповноваження,можебути,навіть поверненняпрезидентсько-парламентськоїформиправління,щоб врятуватиУкраїнувід сепаратизму",- вважаєполітолог.

Всі подробиці в спецтемі Протистояння на сході України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти