Поразка Росії в ПАРЄ і томос про автокефалію: головні цитати тижня

13 жовтня 2018, 18:30

Українська делегація змусила генсека ПАРЄ виправдовуватися з трибуни, а Порошенко наказав ЗСУ бути готовими до контрнаступу

УПарламентській асамблеїРадиЄвропинацьому тижніпройшлизапеклі дебати,результатомякихсталоте,щоделегаціяРФ,швидше за все,не повернетьсявПАРЄв 2019році.ТакожсталовідоморішенняСинодуВселенськогопатріархатупро готовністьнадатиУкраїнській православній церквітомоспро автокефалію.Крімтого,президентУкраїниПетроПорошенковіддавжорсткийнаказЗбройнимсиламбутиготовимиякдо оборони,такідо контрнаступу.Головніцитатитижня, що минаєчитайтевдайджесті"Сегодня".

Рішення Синоду: Україні нададуть томос про автокефалію православної церкви

Реклама

СинодВселенськогопатріархатувСтамбуліпіслятриденнихконсультацій11жовтня ухваливрішеннянадатиУкраїнітомоспро автокефаліюПравославноїцеркви,іпрезидентУкраїниПетроПорошенкогаряче вітавце рішення.

"Господьпобачивборотьбуукраїнськогонародузасвоюнезалежність.Вінпочувнашімолитви.Івінмаєоцінивнашу працю.Йомусталотакзавгодно,щобйогосвятість,ВселенськийпатріархВарфоломійісинодКонстантинопольськоїцеркви-матерісказалинамибажане,довгоочікуване"Так",заякемитакдовгоборолися. Помісній автокефальній православній церкві в Україні бути!", –сказавПорошенконабрифінгуза підсумкамисинодуВселенськогопатріархатуу четвер, 11жовтня.


Томос – це указ, окружне послання предстоятеля помісної православної церкви з деяких важливих питань церковного устрою. Шляхом надання томосу для деякої частини "материнської" (кіріархальної) церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія.


Відзначимо,оголошуючипро рішенняСиноду,ПатріархУкраїнськоїправославноїцерквиКиївськогопатріархатуФіларетнагадав,щоСинодзнявзньогоіпредстоятеляУкраїнськоїправославноїавтокефальноїцерквиМакаріяанафему,щоєважливимкрокомдо об'єднанняукраїнськоїцеркви.Прицьомутомоспро автокефаліюУкраїнськоїправославноїцерквибудеотримановідВселенськогопатріарха-післяоб'єднавчогоСобору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Нагадаємо,ввечеріу вівторок,9 жовтня,народнідепутатиічиновникиповідомилипро те,щоУкраїнінадалитомоспро автокефаліюУкраїнськоїправославноїцеркви.Однакофіційногопідтвердженняз повідомленнямпро отриманняУкраїноюТомосуз бокуУкраїнськоїправославноїцерквиКиївськогопатріархатутодіне було.

Реклама

Післяцьогопрес-секретарУПЦКПвладикаЄвстратійЗорянагадавтакзванудорожнюкарту,якуповиннапройтиУкраїнадляотриманнятомосу:

"1.РішенняСинодуВселенськогоПатріархатупро наданняТомосупро автокефалію.

2.СкликанняіпроведеннявКиєвіСоборуза участюархієреївУПЦКП,УАПЦтаУПЦМП,які звернулисядо Вселенського Патріархазпроханнямпротомос.Соборздійснитьцерковнеоб'єднання,утворившиєдинупоміснуУПЦ,івибереїїПредстоятеля(мибудемовисуватиіпідтримуватиПатріархаФіларета).

3.ОтриманняПредстоятелемєдиноїпомісноїавтокефальноїУПЦтомосуякдокумента(грамоти)",-написавЗорянасвоїй сторінцівFacebook
.

ЯкзаявлявранішепрезидентУкраїни,єдинаправославнапоміснацерква нестане державною.Всівіруючіматимутьправовільнообиратисобіякконкретнийхрам,такіцерковнуюрисдикцію.

"Перевірте вашу дверну ручку": Гончаренко потролив росіян в ПАРЄ

НароднийдепутатічленделегаціївідУкраїниОлексійГончаренко9жовтнявиступивназасіданніПарламентськоїасамблеїРадиЄвропи(ПАРЄ)вСтрасбурзівгумовихрукавичках,післячогопосваривсязросійськимижурналістами.

Гончаренковиступаввходідебатівпро змінурегламентуПАРЄ,-лобійованіКремлемзміниповиннібулидозволитиповернутисяросійськоїделегаціїдо роботивАсамблеївобхідсанкцій,накладенихПАРЄнаРосію.

" Якщо ви впускаєте Росію через двері, то перевірте вашу дверну ручку. СьогодніприйшовназасіданняПАРЄвзахиснихрукавичках,щобпродемонструватипарламентаріям,щобуде,якщозмінятьрегламентіРосіязновузможестатиповноправнимучасникомРадиЄвропи",-сказавГончаренко,натякаючинанеодноразовевикористанняхімічної зброїРосієювсвіті.

Нардепзакликавєвропейцівне йтинаповоду утихполітиків,якіхочутьповерненняросійськоїделегаціїворганізацію.ВінтакожнагадавумовидляповерненняРосіївПАРЄ:звільненняукраїнськихполітв'язнів,виведення військзДонбасуіповерненняКриму:"тількипісляцьогомиможемозновурозпочатиговоритипро можливістьдляРосійськоїФедераціїбути представленоювзагальноєвропейськихструктурах".

Реклама

Відзначимо, на цьому історія з рукавичками не закінчилася – в кулуарах Асамблеї його "підловили" російські журналісти, які запитали, навіщо він надів рукавички. Гончаренко жорстко поставив на місце росіян.

"Для того, щоб спілкуватися з російськими представниками, потрібно бути в костюмі хімзахисту, тому що ви вбиваєте людей. Ось рукавички, я починаю поки з них, вас (росіян) поки тут ще мало", – сказав Гончаренко, пригадавши отруєння екс-розвідника ГРУ Скрипаля в Солсбері і запитавши журналістів РФ, взяли вони з собою в ПАРЄ "Боширова" і "Петрова" (підозрюваних в застосуванні хімзброї проти Скрипаля).

Крім того, в кулуарах Парламентської асамблеї Ради Європи делегати від України вже 10 жовтня виконали укарінскій державний гімн для журналістки російського телеканалу. Двічі заспівавши приспів гімну, нардепи почали викрикувати "Слава Україні!", поки журналістка російського телеканалу намагалася продовжувати діалог в ефірі
.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Українська делегація змусила виправдовуватися генсека Ради Європи

ВиступичленівукраїнськоїделегаціївПарламентській асамблеїРадиЄвропизмусилигенеральногосекретаряРадиЄвропиТурбьйорнаЯгландавийтинатрибунуівиправдовуватисячерез ситуаціюзі зняттясанкційзРосії,розповілавіце-спікерВерховноїРади,членделегаціїУкраїнивСтрасбурзіІринаГеращенко.

Засловамивіце-спікераРади,Ягланд"зірвався"післявиступунардепаГончаренкапро необхідністьзасобів захистувідросійськоїагресії,якеукраїнськийделегатпідкріпивтим,щодемонстративновиступаввзахиснихрукавичках.

"І тут генсек Ягланд таки зірвався. Він взяв слово, побіг на трибуну і почав виправдовуватися, що,мовляв,вінписаввисновоквційзлощасноїрезолюції,якуобговорюєзал,не з власної ініціативи,атомущойогопопросилокерівництвоПАРЄ.Йоговиступздобулоабсолютнопротилежнийефект.Британськіконсерваторивиступилиз приводупроцедуриведеннядебатівізаявили,щоне дозволятьЯгландувтручатисявголосування,тиснутинаАсамблею,впливатинахідголосуванняінадебати",-розповілаІринаГеращенко.

Віце-спікераукраїнськогопарламентудодала,щобританцірішучевисловилисяпротишантажуітиску,авціломучлениАсамблеїзустріливиступгенсекаЯгландашумомігуркотом.

Росія визнала свою поразку в ПАРЄ

Нішантаж,нівимагання,ніпротекціягенеральногосекретаряПАРЄЯгландане допомоглиМосквіповернутисвоїйделегаціїповніправавПарламентській асамблеїРадиЄвропи.

Реклама

Росії не вдалося зібрати достатньо голосів для зміни санкційних правил Асамблеї, і "проросійську" резолюцію навіть не виставили на голосування – модератор засідання Петра де Суттер запропонувала перенести дискусії з цього приводу на січень наступного року, і 99 голосами проти 79 її пропозиція була прийнята.

Відзначимо, січень – це крайній термін подачі делегацій для участі в Асамблеї, і перенесення голосування лобійованої Москвою резолюції фактично означає, що в 2019 році російської делегації в ПАРЄ не буде.

Сама Москва визнала свою поразку – глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що російська делегація навряд чи повернеться до роботи в Асамблеї в наступному році
.

"Перенесенняобговореннярезолюціїнасічень,посуті,ставитьхрестнаможливостіподачізаявкиделегаціїРФнаучастьвсесіїасамблеї2019року. Ймовірно, ми туди в наступному роце не повернемося", – підкреслив Леонід Слуцький.

Народнийдепутат,головапостійноїделегаціїВерховноїРадиУкраїнивПАРЄВолодимирАр'євзазначив,щоперенесенняголосуванняпо"проросійської"резолюціїна січень-2019-це"явнийпровалросійськоголобі"іпроміжна,алеперемогаУкраїни.

ЗСУ отримали жорсткий наказ від Порошенка

У четвер,11 жовтня,президентУкраїниПетроПорошенконаказавкомандирамбригадЗСУзастосовувативсінаявнізасобивпротистояннізагресоромнаДонбасідлязбереженняжиттявійськовослужбовців.

"Потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв: як до оборони, так і до ефективного контрнаступу. Мине повинніпіддаватисянапровокаціїврайоніпроведенняОпераціїоб'єднанихсил.Прицьомудозволяюінаказуюзастосовувативсіпідлеглівамсилиізасобидлязбереженняжиттянашихлюдей",-заявивПорошенко.

Главадержавипідкреслив,щовоюватипотрібноне числом,авмінням,ізажадавне здаватижодногошматочкаукраїнськоїземлі.

"Цемоя вимога:мине повинніздаватижодногошматочкаукраїнськоїземлі.Одночасносьогоднімоє проханняінаказ-миповиннізберегтикожногоукраїнськоговоїна.Мине маємоправавоюватирадянськимиметодами,колиперемогадосягаласяціноючисленнихвтрат",-зазначивПорошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Нагадаємо,під часпасхальногоперемир'явквітніПорошенкодозволивукраїнськимвійськовимвідстрілюватисявідворога,якщотойбудеатакувати, алезакликавсамимчітковиконуватирежимприпиненнявогню.

Відзначимо,щоукраїнськівійськовівиконуютьумовибудь-якогоперемир'янаДонбасі,протерегулярнодаютьжорстку"відповідь"бойовикамнаобстріли.ТакимвогнемЗСУзавдаливеличезнихвтратбойовикамзпочаткуроку-завісіммісяців(станомнапочаток вересня)булизнищені567бойовиківіщемайже900отрималипоранення.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти