Об'єднання українських церков і обрання предстоятеля: головні подробиці, фото і відео

16 грудня 2018, 15:49

Україна отримала помісну церкву і її предстоятеля

Усуботу,15 грудня,встінахСофіїКиївськоїпіслякороткогомолебнюіспілкуванняпрезидентаПетраПорошенказвіруючимиіархієпископамиКиївськогоіМосковськогопатріархатів,атакожАвтокефальноїцеркви,пройшовОб'єднавчийсоборукраїнськихправославнихцерков,якийвизначивпредстоятеляПомісноїцеркви,визнаноїВселенськимправослав'ям.

Реклама

15:41 УправлінськаструктурановоїУкраїнськоїправославноїцерквибудесформованапісляотримання Томосу, якийюридичнозасвідчитьавтокефалію.Про цеповідомивпредстоятельУПЦ,митрополитКиївськийі всієїУкраїниЕпіфанійпіслясвогопершогобогослужіннянановій посаді.

14:09 МитрополитКиївськийі всієїУкраїниЕпіфаній назвавМихайлівськийЗолотоверхийсоборкафедральнимсоборомєдиноїПомісноїПравославноїцеркви України. Про цевінзаявивпісляпершогобогослужіннявякостіПредстоятеля.

11:37 В столиці митрополит Київськийі всієїУкраїниЕпіфанійпроводитьпершу літургіюяк предстоятельєдиноїПомісноїавтокефальноїправославноїцерквиУкраїни.БогослужінняпроходитьвМихайлівськомуЗолотоверхомусоборі.Літургіяпочаласяо 10:00ранку.Уцерквізібралосяблизькодвохсотеньвіруючихіцерковників.

09:14 В Російськійправославній церквіобуреніОб'єднавчимсоборомукраїнськихцерковвКиєвіівважаютьзбориукраїнськогодуховенстванеканонічними. Про цезаявивзаступник головивідділузовнішніхцерковнихзв'язківМосковськогопатріархатупротоієрейМиколаБалашов.

Реклама

07:30 США віталиоб'єднанняукраїнськихцерковіобранняпредстоятеляєдиноїУкраїнськоїправославноїцеркви.Про цейдетьсявповідомленніпосольстваСШАвУкраїнінасторінцівFacebook.

00:49 У Києві завершився Собор.  Вселенський Патріарх Варфоломій запросив Епіфанія в Стамбулдля літургіїінаданнятомосупро створенняавтокефальноїцеркви.Такожсталовідомо,щопредстоятельпроведепершулітургіюу МихайлівськомуЗолотоверхомусоборі16грудня.

22:37 Озвучено повний титулпредстоятеляіназваствореноїПомісної церкви. ЕпіфанійотримавтитулБлаженнійшогоМитрополитаКиївськогоі всієїУкраїни.НовостворенаПоміснацерква,згідно з прийнятимпід часОб'єднавчогособорустатутом,отрималаофіційну назву-ПравославнаЦеркваУкраїни.

22:21 Стало відомо, над киму другомутуріздобувперемогу Епіфаній. МитрополитБілоцерківськийіПереяславськийзУПЦКПперемігмитрополитаВінницькогоіЛуцькогоСимеоназУПЦМП,атакожєпископаВишгородськогоіПодільськогоВолодимиразУкраїнськоїавтокефальноїцеркви(УАПЦ).

21:20 Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, щоРосійська Федерація незміниласвого намірузнищитиУкраїнську державуіцеркву.

Реклама

20:49 Глава Помісної церкви Епіфаній зробив першу заяву. Зокрема,вінзазначив,щодлязавершенняєднанняукраїнськогоправослав'янеобхіднощебагатопрацювати.

20:41 Прем'єр-міністрВолодимирГройсманзаявив, що створенняУкраїнськоїпомісноїавтокефальноїправославноїцерквиоб'єднало українцівзарадисвободиінезалежностідержави.

19:46 Стала відома причина, з якоїбулозатриманопочаток собору. Українськаправославнацерква(УПЦ)КиївськогопатріархатуіУкраїнськаавтокефальнаправославнацерква(УАПЦ)передпочаткомторжестваухвалили рішення просаморозпуск.

19:35 Глава Української держави оприлюднив фото, що ілюструютьте,яквибиралиглавуєдиноїправославноїукраїнської церкви.

18:54 ПрезидентПетроПорошенкопривітавукраїнцівзавтокефалієюізаявив,що"цейденьувійдевісторіюяксвященний" . Главадержавиподякував усім,хтозіграврольвісторичномупроцесіотриманняУкраїноюцерковноїнезалежності.

Реклама

01_114

Фото: twitter.com/poroshenko

18:11Яквиявилося,главановоїПомісноїцерквиговоривпро необхідністьавтокефаліїУкраїнищев 2013 році: що ще відомо про митрополита Епіфанія .

17:37 Духовенствотрьохцерковзробиловибірітеперв Україніутворенаєдинаправославна церква. Теперзалишивсяостаннійкрок-офіційнеотриманняТомосу.

01_112

Фото: twitter.com/poroshenko

17:20 Крім того, був обраний глава об'єднаноїУкраїнськоїправославної церквиТеперпредстоятельпомісноїцерквиЕпіфаній6січнявідправитьсявСтамбулдляотриманняТомосупро автокефалію

16:51 Були опублікованіновіфотозСофіїКиївськоїтого, як проходитьОб'єднавчий собор.

01_111

Фото: twitter.com/poroshenko

16:03  Порошенкозвернувсядо учасниківСобору,нагадавїмпроїхісторичну місію,відякоїзалежатьмайбутнє України,духовнанезалежністьвідРосії і Томос .


01_162

15:25ПрезидентПетроПорошенковиступивпередприсутнімипредставникамидуховенстватаподякувавВселенському патріархуВарфоломіюзамудрістьіпідтримкуукраїнськоїцеркви.Вінтакожзаявив,щомиробимоостаннійкрокнашляхудо святоїівеликої мети.

"Вамналежить обратипредстоятеля,аТомосйогочекаєнаФанарі",-підкресливглавадержави.

15:21 Нацгвардійці забезпечують безпекугромадянпід часОб'єднавчого собору . До несенняслужбизалученоблизько 4000правоохоронців.

14:25 В УПЦ МП заявили, що два їхмитрополитаприсутнінаОб'єднавчому соборі. Це-митрополитПереяслав-ХмельницькийіВишневськийОлександр(Драбинко)таВінницькийіБарськийСимеон.

13:18 ЗМІ повідомили про прибуття патріарха Варфоломія до Києва. Узв'язкузцимпочатокСоборуперенеслинадругуполовинудня.

УКиєвінаСофійськійплощі відбувся мітинг напідтримкуОб'єднавчогособору.Segodnya,uaпоспілкувавсязлюдьми,якіприйшлипідтриматистворенняновоїцеркви,ідізнавався,чогосамевоничекаютьвідзаходу.

12:54 НатліОб'єднавчогособорувКиєвіросійськіЗМІповідомилинеправдивуновинупро захопленняхрамувВінниці,алеукраїнськаполіціяспростувала фейк . УСпасо-Преображенськомукафедральномусоборіобласногоцентрутакожспростувалиінформацію,щособорзахопили.

12:47 Правоохоронці в центрі Києва затримали двох чоловіківодногозножем,другогознунчаками.Їхдоставилиу відділення поліціїібудутьрозбиратися,навіщовониприйшлинаОб'єднавчийсоборзнебезпечнимиречами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

12:19 ПередпочаткомОб'єднавчогособорувхраміМалоїСофіївКиєвібулавідслуженаБожественналітургія,післячогопочався Об'єднавчийсоборукраїнськихправославних церков.

01_110

Реєстрація учасниківОб'єднавчогособору / Фото: Facebook Богдана Тимошенка

12:08Насценубіля стінСофіїКиївськоїпіднялисявійськовікапелани,якізапропонувалиприсутнімвзяти участьуколективномумолебні.

01_109

11:22 На Собор в Софії прибув президент Петро Порошенко, якийпіслянетривалогоспілкуваннязвіруючимипройшовнатериторіюнаціональногозаповідника.

Главадержавизаявив,щобувщасливийзустрітисязвіруючими,якісьогоднізібралисянаСофіївськійплощі:"Цісправжніукраїнці – несвідки,атворціісторії,безпосередніучасникивеличноготаїнства.Спасибі,щоприйшлисьогоднінаСофіївську площу!"

01_108

11:03УмережупотрапивпроектСтатутуУкраїнськоїцеркви,зякоговипливає, що непатріарх,а митрополит КиївськийочолитьУкраїнську церкву . СинодновоїЦерквиповиненскладатися з12архієреїв,термінповноваженьякихстановитимеодинрік.

10:53Ведучиймирськогозборівбіля стінСофії-міністркультуриЄвгенНищук-закликавнабратисятерпіння,нагадав,щонаплощівстановленіпунктиобігріву,томузапросивзамерзлихвідвідатицінамети,щобзігрітися.

10:49 НароднаартисткаУкраїниідепутатВерховноїРадивідБППОксанаБілозірзісценинаСофіївськійплощізаявила,щовсімистали"учасникамигосподньоготаїнстваіпозбавляємосявіддуховногорабства".

1544863906.1581

10:34 Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко показалафототого,щовідбуваєтьсявСофіїКиївськійнапередодні Собору.

10:25 Стало відомо, що підрозділиМВСвКиєвіпрацюютьвпосиленомурежимічерезОб'єднавчий собор. Вцілому,залученоблизько4тисячспівробітниківполіціїівійськовослужбовцівНаціональноїгвардії.

ПідСофією Київськоюзібралисятисячіприхильниківавтокефалії,якіповільнопроходятьчерезкордони правоохоронців.

Нагадаємо, таємне голосування запредстоятеляпройдевдва тури . Спочаткубудерейтинговеголосування.До другого турувийдутьтрикандидати, що набралинайбільшу кількість голосівучасниківсобору,ісереднихбудеобранийпредстоятель.

Такимчином,зберігаєтьсяінтрига,аджецеробитьреальнимвисуненняне тількимитрополитаКиївськогопатріархатуЕпіфанія,якогов четверпідтримавсоборКиївськогопатріархату,алеімитрополитаМихайла,якогонасоборіпідтримала меншість.

Дивітьсяспецвипусктелеканалу"Україна"проОб'єднавчомусоборів 11:00 .

Раніше повідомлялося, що в Об'єднавчомусоборівізьмуть участь192представникицерков.Так,відУПЦКиївськогопатріархатуприбудуть126 осіб,середних-42архієреяі84супроводжуючих(поодномусвященикуізвичайній людинінаархієрея).ВідУПЦМосковськогопатріархатупідтвердилиучасть30 осіб-десятьєпископіві20супроводжуючих.

Журналістів не пустять на засідання Собору.На початкузаходувідбудетьсятрансляціяспільноїмолитвиієрархівівітальногослова.Крімтого,вказується,щороботадронівврайоніпроведенняСоборучерез заходибезпекибуденеможливою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти