Коаліційна угода: "День опозиції", "передбачуваний противник" і зняття недоторканності з депутатів

22 листопада 2014 7:45

Інна Оносова , Віра Холмогорова

Що увійшло в підсумковий документ парламентської коаліції

У п'ятницюпредставники п'ятиполітичних партій -БлокуПетраПорошенка,"Народногофронту", Об'єднання"Самопоміч",Радикальної партіїОлега Ляшка та"Батьківщини"парафувалипідсумковийтексткоаліційної угоди. Робити це, втім,їм довелосяфактично двічі: спочаткупізно вночі,о третій годиніпісля півночі,апотім вжевдень,під приціламителекамер.

Реклама

Цесамепарафування, непідписання: остаточнесвою згоду здокументомполітикизафіксуютьлишетижденьтому, 27листопада,напершому пленарномузасіданні Верховної Радиновогоскликання.

Ближче до вечорапідсумковий, 73-сторінковийтексткоаліційної угодиз'явивсянапартійнихсайтах, причому,першоювивісилайого "Самопоміч".НасайтіпрезидентськогоБлокуПетра Порошенканатой моментвисіввсього лишепроекттижневої давності.

РЕФОРМИ.Угода -"хорошийрамковийдокумент", -зауважив післяйого підписанняпрем'єр-міністрАрсенійЯценюк.Найого основі, за словами главиКабміну,вже заразготується "проста,чітка і зрозуміла" програмареформ,якууряд має намірвтілювати в життя.

Примітно, щопочатинамір зсистеминаціональної безпеки іоборони -саме цей розділвкінцевомудокументістав першим(у попередньомуваріантіУгодавідкривалосяглавою, присвяченоюоновленнювладиіборотьбіз корупцією).

Реклама

Вжедо кінця цього рокуавториобіцяють "розробити таприйняти нову редакціюСтратегії національної безпекита Воєнної доктрини,... середіншого, передбачитиу Воєнній доктринітермін "передбачуванийпротивник" і чітко визначитикритерії визнанняпевної держави(групидержав)вірогідним супротивником".

Такожвчетвертому кварталі2014 року вкоаліції мають намір"розправитися"зпозаблоковим статусомУкраїни, з подальшимчіткимкурсомна вступ доНАТО.

Середінших обороннихініціатив- реформування(у тому числі, скороченняапарату)військового відомства, постійна присутністьугрупованнязбройнихсилнасході країниі збільшення, причому,вже на початкуновогороку, зарплатвійськовослужбовців.

ДОНБАС.Достатню увагуприділиливкоаліції іпроблематиці"тимчасовонепідконтрольнихтериторій"Донбасуі"тимчасовоокупованого" Криму.

Так, зокрема,авториобіцяють "всебічнупротидіюдіяльностіокупаційної владиКриму і Севастополя,атакожнезаконнихтерористичнихугрупувань, що діютьнатериторії Донецької та Луганськоїобластей"і "формуваннянатериторіяхУкраїни, суміжнихз тимчасовоокупованими територіямиКриму і Севастополя, атакож тимчасовонепідконтрольнимиорганамвладиУкраїнитериторіямиЛуганськоїта Донецької областей,додаткової інфраструктуриорганів державної влади, покликаноїзабезпечити реалізаціюправі законних інтересів громадянУкраїни, що проживаютьнаокупованих територіях".

ПрописановтекстіКоаліційної угодита"вдосконаленнязаконодавства, що регулюєекономічну діяльністьнатимчасово окупованійтериторії",атакож- окремимпунктом- включенняльотчиціНадіїСавченкодо складу української делегаціїПАРЄ.

Реклама

Що цікаво, на відмінувід більшостіінших розділів, розділ, присвяченийДонбасу і Кримуне має чіткихобіцянокпо термінувтілення в життязапропонованихініціатив.

КОНСТИТУЦІЯ."Мипрагнемо зробитипроцес внесеннязмін до Конституціїпрозоримі якісним", – йдетьсявкоаліційній угоді.

Його авторимають намір створитиТимчасову спеціальну комісіюВерховної Ради,яка займетьсяпідготовкою законопроектупро внесення зміндо Конституції -відповідно до рекомендаційВенеціанської комісії, якатараніше надаланапропозиції глави державиПетраПорошенка і йогопакетпоправокдо основного закону.

Залишилися незміннимивпідсумкомтекстівсі намірищодо реформування судовоїсистеми,правоохоронних органів.Ужевпершому кварталі2015члени коаліціїобіцяютьвнестидовгоочікуванізміни до виборчого законодавства, які ліквідуютьпропорційно-мажоритарнусистемуна користьвиключно пропорційної.Нанайближче майбутнєзаписано проведення місцевих виборів, атакожзначне розширенняправорганів місцевого самоврядування.

НЕДОТОРКАННІСТЬ. З'явивсявпідсумковомутекстііпунктпро готовністьчленів коаліціїзняти недоторканність зможновладців-депутатів, суддів, навітьпрезидента.Правда,він не заявленийяк конкретнареформа,із зазначеннямконкретних термінів, а лишезгаданийу преамбулі.

"Ми забезпечиморівність усіхпосадових осіб державиперед законом,обмежимовсі видиімунітетіввід кримінального переслідування.Мибудемовідкритими іпідзвітнимипередсуспільством івсвоїй діяльностібудемокеруватисятількиправом, тому мискасуємодепутатську недоторканність ібудемонестиповну відповідальність за свої діїпередукраїнськимнародом",- підкреслюєтьсяв угоді.

Реклама

Втім, якпообіцяла"Сегодня"одиніз лідерів "Самопомочі" ОксанаСироїд, прийняття законопроектупро зняття недоторканності знардепівстанеоднимз перших рішеньновогопарламенту.Проектизмінвже є вбазізаконопроектів,залишилося тількиприйняти.

Не пропусти!
Майже герої! Україна видала божественний камбек, але програла Нідерландам
Нідерланди таки дотисли Україну

Але навіть при цьомуприйняти такийзаконопроектбуденепросто, -каженамколегаСироїдпо фракціїЄгор Соболєв.

думаю, що це будещеоднадуже непростабитва.Такийзаконповиненголосуватисядвічі,адже йдетьсяпро зміни до Конституції- відповідно,він повиненбути проголосованийодин раз,відправленийвКонституційнийсудіпісля схваленнясудомщеразпроголосованийконституційною більшістю.Обмеження недоторканностісуддів,які зараз можутькогозавгоднограбувати іґвалтувати, і їх ніхтонавітьне зможеза цезаарештувати,- ми пропонуємо, щоб цеприпинилося, іщоб суддявідповідавза злочини,якщо вінїх робить", - заявив він.

Соболєвупевнений, щонеобхідністьскасувати депутатську недоторканністьі обмежитинедоторканність суддів"требапросуватиразом, однимзаконопроектом- у нихтоді будебільше шансівбути прийнятими".

До речі, щеодна принципова зміна, яке з'явилосявпідсумковомупроекті угоди, за словамиСоболєва,- детальнопрописанапроцедураімпічментупрезидента."Небулозакону, який бицерегулював- тому мивиганялиВіктораЯнуковичатільки за допомогоювуличної боротьби. Теперми зобов'язалисяобов'язково прийнятивідповідний закон істворити механізмцивілізованоговигнанняпрезидента, якщо він почнезловживатиданоюлюдьмивладою",- підкресливЄгор Соболєв.

ДЕНЬ ОПОЗИЦІЇ. Щеоднановела- регулюванняроботи парламентськоїопозиції."У відносинах зпарламентською опозицієюпарламентськабільшість, сформованавідповідноцієїкоаліційноїУгодизобов'язуєтьсягарантуватинеухильне дотриманнязаконодавчої процедури, що дозволитьнароднимдепутатамвід опозиціївпливати на процес прийняттярішень відповідноз цією процедурою", – йдетьсявтекстікоаліційної угоди.

Крімтого,представники коаліціїпропонуютьввестиспеціальний"Деньопозиції",який дастьопонентамправлячоїкоаліції "можливість пропонувативласний порядок деннийодинразвпленарний тиждень".

Також у документіпрописано надання нардепамвід опозиціїправабрати участь у роботіпарламентських комітетівнаоснові пропорційного представництва, атакожгарантуєтьсяучастьпредставників парламентської опозиціївміжпарламентськихделегаціяхнаосновіпропорційного представництва.

Друзям,опонентамі ворогамнової коаліціївзагалівтексті угодиприділилинеабиякуувагу.Так, зокрема,впідсумковомупроектіокремопрописализ ким самекоаліціяніза якої погодине співпрацюватиме;уточнюєтьсятамі необхідністьспівпрацювати іпідтримуватиКабмінвйогонелегкій праціреформування України.

"СприятиПрем'єр-міністру України тачленамиКабінету Міністрів України,якібудутьпризначені Верховною РадоюУкраїни, у реалізаціїреформ, визначених цієюкоаліційною угодою", – підкреслюєтьсяв угоді.

ЩО ДАЛІ?Коаліційна угодає своєрідним "шлюбним контрактом", кажуть експерти.

"Є однепринципово важливе значенняцьогодокумента- те,що ця угодафактичноє програмноюі визначаєпрограму діймайбутньої коаліціїімайбутнього уряду.У ньомуузгодженіінтереси,визначенігарантіївзаємноїроботи, ітепер підузгоджену програмуреформтреба шукативиконавців.Це своєріднетехнічне завдання, яке требавиконувати.Зараз непростотребастворити новий уряді коаліціюз революційнимизавданнями, алетреба підузгодженупрограму дійзнайтиефективних, харизматичнихвиконавців", – повідомив "Сегодня" політолог ВолодимирФесенко.

Він нагадав, щов 17розділахтекстуузгодженийалгоритм дій,ауряд ірада коаліціїбудевизначати черговістьреалізації рішеньврамкахкоаліційної угоди.

"Тампрописалимеханізмивзаємної відповідальності- уряд повиненвиконуватиузгоджену програмукоаліцією,акоаліція беренасебе відповідальністьпідтримуватидіяльність коаліції.Задекларованавзаємнаполітична відповідальність, і це принципововажливий момент.Адже проблемичерезякийсь часвиникнутьнеминуче. Томудуже важливо саменапершому етапідіяльності коаліції, поки невиникли проблеми, які приведутьдо переформатуванняурядуі коаліції, визначити, що потрібно зробитивпершу чергу.Тому требаякнайшвидше прийнятиконституційні зміни, які забезпечатьсудову реформу,децентралізацію влади ірядінших важливихреформ", – УпевненийФесенко.

Він каже, щоза конституційнізміни потрібноголосуватинадвох парламентськихсесіях."Значить, у першому читанніїх требапроголосувати долютого,у другому -вберезні,в залежності відтого,як швидкозакінчитьсвій аналізКонституційнийсуд.З урахуваннямнедавніхвиборів такожтребамаксимальношвидкопровестиреформувиборчого законодавства- цетакожтребазробити протягомпершого місяця роботивпарламенті",- вважає ВолодимирФесенко.

За його словами,вперші дні роботиновий урядтакожмає зосередитисянаекономічнихреформахяк на одному зголовних пріоритетів.Одночасно зцим требабуде написатиі прийняти закониврамкахзадекларованихреформ.

"Скасуваннядепутатської недоторканностіу насвже обговорюєтьсявостанні 10 роківі не требаробити з цьогопроблему.В останній тижденьвирішували, якзаписати цевкоаліційну угоду іколиїї скасувати.Під тиском громадськостітакож з'явилисявтемискасуванняпозаблокового статусу, повернення доєвроатлантичної інтеграціїяк однієїз цілей зовнішньої політики.У першому варіантітемазовнішньої політикийшла надругийплан, алевідповідно до нинішньогорозподілуконституційних повноваженьзовнішнюполітику визначаєпрезидент.Алекоаліціятежвисловила своїпобажанняпозовнішній політицівдоопрацьованомутексті угоди.Ценормальноі показує,що нинішнякоаліційна угода- церезультат нетількипартійнихпереговорів, алеіактивноготискугромадськості", – підсумувавФесенко.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти