Підсумки дня, 9 вересня: відстрочка санкцій, закінчення мобілізації, зміна військової стратегії і багато іншого

9 вересня 2014, 19:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Головні події дня за вівторок за версією "Сегодня.ua"

ЄСвідклав введеннясанкційпроти РФ

Реклама

Країни-члениЄвросоюзуухвалили рішеннявідкластиофіційнупублікаціюновогопакетаобмежувальнихзаходів відносноРосіїдлятого,щобсприяти подальшійреалізації угодипро припиненнявогнювУкраїні.Про цеу вівторокзаявилановообранийвисокий представникіз зовнішньої іполітики безпеки ЄС,міністр закордоннихсправ ІталіїФедерікаМогеріні.

задоволеннявідтого,щовпершедомовленістьпро припиненнявогнюдотримуєтьсявпродовждеякогочасу.Це неозначає,щовУкраїніприйшовмир,алеочевидно,що є необхідністьдати певнийімпульсдляповної реалізаціїплану (про припиненнявогню- ред.).Самез цієї причинивведенняновогопакетасанкційбуловідкладено",-сказалавонавході виступуу верхнійпалатііталійськогопарламенту.

ФедеральнийканцлерНімеччиниАнгелаМеркельнаголошує, щоЄСподумаєпро зняттясанкцій відносно Росіїза умови,щопланмирноговрегулюваннявУкраїнібуде дотримуватися.

"Михочемобачити реальнідії.Цезначить, одногомирногоплану недостатньо.Якщо вінбуде дотримуватися,томожнабудеговоритипро зняттясанкцій.Алеспочатку михотілиб чіткодати зрозуміти,що те,щосталосянасходіУкраїниі,сподіваюся,скорозакінчиться -це порушеннятериторіальноїцілісностіУкраїниіспівпраця Росії зтакзванимисепаратистами,якемине прийнятний.Шляхдо діалогузалишаєтьсявідкритим.Мибудемо ідалівестиціпереговори,алеспочатку требавиконати12пунктівмирногоплану",-сказалавонавефіріInforadio

Врозмовіканцлертакожзазначила,що санкціїпротиросійської економікиєєдиноюможливістювідреагуватинадії Росії відносноУкраїни,такяк зсамогопочатку було зрозуміло,щовійськового вирішенняу даногоконфлікту немає.

Нагадаємо,впонеділоккраїниЄС незмоглисхвалитизапровадженнясанкційпроти Росіїавтоматичноюписьмовійпроцедуроюівідклалиїхвведення

В Українізакінчиласятретяхвилямобілізації,арміязмінюєтактикуі стратегію,авНАТОпокине готовіпоставлятинамзброю

Третяхвилямобілізаціїзавершена.Про цеповідомивспікерРНБОАндрій Лисенко

"Все,коготребабуло закликатидо лавЗСУ таінших військовихформувань,буливідібрані.Першою вимогоюбув станздоров'я,другим-якраз таспеціальність,яказараз необхіднавзоніАТО.Всі необхіднілюдизібрані івідправленідо навчальних центрівдляпоновлення своїхнавичок,які їмзнадоблятьсявзоніАТО",-уточнивЛисенка.

РанішепрезидентПетроПорошенкозаявив,що українськаарміябудемінятиоборонуяк у тактичному,такі в стратегічномуплані."З низкоюкраїнНАТОвдалосядомовитисяпро прямі поставкисучасної зброї,яка допоможенамзахиститисяі перемогти.Хочамирозраховуємотількинасебе,аленамжиттєвонеобхідна фінансовататехнічнавійськова допомога.І ми їїотримаємо",-констатувавПорошенко.

Разом зтим,президентПольщі БроніславКоморовськийзаявив,що під чассамітуНАТО,якийвідбувсявУельсі4-5 вересня,ніякоїдеклараціїпро готовністьдержав-союзниківпоставлятиУкраїнізброя"не з'явилося"і під часйого розмови зПетромПорошенком"вціломуцієїтемине торкалися",передаєУНН зпосиланнямнапольськеTVN24
.

Реклама

РФсподіваєтьсяна якнайшвидшепродовженняпереговорівпо Донбасу,аКиїввідмовляєтьсявизнавати ЛНР і ДНР

Глава МЗСРФСергійЛавроврозраховує,щопереговори щодо статусупівденного сходуУкраїнипочнуться найближчим часом.

"Щостосуєтьсяпереговорів щодо статусупівденного сходукраїни,товпідписаномувМінськупротоколіпередбаченікрокивцьому напрямку.Мисподіваємося,що такіпереговорипочнутьсяшвидко.Їхформаточевидний – цевладаУкраїнита керівникиЛуганської таДонецькоїреспублік,підписантимінськогопротоколувід5 вересня.І мизакликаємо до того,щобположення цьогопротоколувиконувалися",-сказавЛавровнапрес-конференції.

ВМЗСУкраїни,всвоючергу,заявили,що підписаннямінськогопротоколу несвідчитьпро легітимізаціютакзванихЛНРі ДНР.

"Фактпідписанняцьогопротоколужодним чином не єлегітимізацієюцихформувань",-повідомив речник МЗСЄвгенПеребийніс.

За йогословами,втекстідокументанемаєніякихзгадокпротакзванихЛНРі ДНР,асамдокументзаснованийна мирномупланіпрезидентаУкраїниз дотриманнямпринципівтериторіальноїцілісностіта суверенітетуУкраїни.

Якповідомивречник зовнішньополітичноговідомстваУкраїни,в цей часйде роботанадрозробкою"дорожньоїкарти",яка включатимеконкретнікрокиз виконанняпунктівмінськогопротоколу.

ПрицьомуПеребийнісзазначив,щофактпідписанняРосієюмінськогопротоколупокладаєнанеїпряму відповідальністьза дотриманнядосягнутихдомовленостей.

Нагадаємо,8 вересня,ввечеріпрезидентУкраїниПетроПорошенкопровівтелефонну розмову зпрезидентомРФВолодимиромПутіним.Під часрозмови сторонипродовжиликоординаціюдій з підтримкирежиму припиненнявогнювДонбасі
.

Разом зтим,прес-секретарДерждепартаментуСШАДженПсакізазначила,щоСполученіШтати "скептично" ставляться до переговорівпрезидентаУкраїниПетраПорошенка зпрезидентомРФВолодимиромПутінимщодо врегулювання ситуаціївДонбасі.

Зпочатку перемир'ясилиАТОбулиобстріляні89разів,загинуло5українськихвійськових ізвільнено648заручників

Реклама

Зпочатку перемир'я,якеофіційнооголошено5 вересня о18:00,українськівійськові булиобстріляні89разів.За цей часзагинулип'ять українськихбійців,ще33поранені.Цезведені даніпо всіх відомствах,якізадіянівАТО.Про цезаявивспікерінформаційно-аналітичногоцентруРНБОАндрійЛисенко.

У тойжечас,Лисенкозазначив,що перемир'ядозволилоактивізуватипроцес звільненнязаручників.Наданиймомент,за інформацієюГенштабу,звільнені648 осіб,проводиться роботапозвільненнюще близько500заручників
.

ТакожЛисенко повідомив,що "насьогоднібільш100кмділянки українсько-російського кордонуперебуваєпідконтролемтерористівібойовиків,атакожпідрозділівРФ".

Щододіляноккордону зРФ,якіперебуваютьпідконтролемУкраїни,Лисенкозазначив,щотамзосередженісили і засоби,яківедуть спостереженнязарухомросійських підрозділіві знаходятьсятамнавипадок можливоїагресії збоку Росії.

"Нарощуванняне відбувається,всі знаходятьсязаразназайманихпозиціях іутримуютьоборону",-уточниввін.

Водночас спікерповідомив,що є інформаціяпро ротаціювійськових підрозділівРФ,якірозташованінатимчасовоокупованійтериторіїАРК
.

Карта АТО на 12:00 9 вересня

09-09

Реклама

ООН побоюєтьсяпогіршенняситуації ззахистомправлюдинивУкраїні,аДерждепзакликаєрозслідувативійськові злочини

В тренді
Українська армія одна з найсильніших в Європі: в США похвалили Україну

ПомічникГенеральногосекретаряООНз правлюдиниІванШимоновичзаявив,щоескалаціявоєннихдійнасходіУкраїниі відкриттяновогофронтунапівденному сходікраїни загрожуютьподальшимпогіршеннямситуації зправамилюдини.

"Ескалаціявійськових дій іпоявановогофронтунапівденному сходіУкраїни,втому числіпередбачуваневеликомасштабнеучасть іноземнихвійськ,можевикликати новухвилюпереміщеньнаселення іще більшепогіршитьситуаціювобластіправлюдини",-заявивШимонович.

"Динамікаконфліктупоказує,щовійськове вирішеннясаме пособі неможепривестидо вирішенняпроблемнасходіУкраїни",-заявивпомічникгенсекаООН.

Прес-секретарДержавногодепартаментуСШАДженПсакінабрифінгузазначила,щовСШАзанепокоєніповідомленнями"Amnesty International"про"військовізловживання"взоніАТОпроросійськимибойовикамита українськимисиловиками,тому закликаютьпровестиретельне розслідуваннязазначенихфактів.

НапідставіоперативноїінформаціїДержавноїслужби з надзвичайних ситуаційвстановлено,що з 24серпня кількістьвнутрішніхпереселенцівзбільшилася з130 тисячдо 250тисяч, тобтомайже вдвічі.Станомна7 вересня 2014-го своїбудинки змушенібулипокинути251345 осіб
.

Малайзійський"Боїнг-777"розпавсявповітрі- попереднійзвіт

Малайзійський"Боїнг-777",що зазнав аварії внебінадДонецькою областю17 липня,був технічносправний ірозпавсявповітріврезультаті попаданнявньоговеликої кількостіоб'єктівззовні.Про цеповідомляєтьсявтекстіпопередньої доповідіРади безпекиНідерландів,який був опублікованийу вівторок.

"РейсMH17-Boeing777-200"Malaysia Airlines"розпавсявповітрі,ймовірно,врезультатіструктурнихушкоджень,викликанихвеликою кількістюоб'єктіввисокої енергії,якіпроникливлітакззовні",- наголошуєтьсявзвіті.

Такожу звіті йдеться,що повнепрослуховуванняспілкуванняміжчленамиекіпажувкабіні, записаненабортовімовнісамописціне виявилажодних ознакбудь-якихтехнічнихнесправностейабо надзвичайноїситуаціїнаборту.

Длябільшточноговизначення причиникрахуслідствупотрібен час.За словамипрес-секретарянідерландськогоРадиз безпекиСариФерною,остаточнийдоповідьбудеопублікувавчерезрікпіслякатастрофи,влітку2015-го.

У тойжечаспрем'єр-міністрМалайзіїНаджибаТунРазаказаявив, що опублікованіпопередні висновки"наводятьдо серйозногопідозрою,щолайнербув збитийракетою "земля-повітря".

Віце-прем'єр-міністрУкраїниВолодимирГройсман,всвоючергу,заявив,щоУкраїназацікавленаібуде даліробитивседлятого,щобзавершити розслідуванняоб'єктивно,"щобкожен,хтопричетнийдо цього теракту,бувпокараний,щобкожнетіло булоідентифіковано"
.

.jpg_29

Звітпро катастрофуБоїнга. Фото: AFP

Нагадаємо,Боїнг-777"Малайзійськихавіаліній",що слідувавз АмстердамавКуала-Лумпур,був збитий17 липня вДонецькійобласті.Загинули298осіб, більшість зних -громадяниНідерландів.

За кількістюзагиблихданаавіакатастрофастала найбільшоюз часівтерактіву США 11 вересня2001 року іувійшлавдесяткунайбільшихзавсюісторіюавіації
.

Блок Порошенка близькийдо об'єднання зЯценюкомі Кличком – Луценко

Партія "БлокПетраПорошенка"майжедомовилася зАрсеніємЯценюкоміВіталіємКличкопро форматучастіу парламентськихвиборах.Про цевефіріпрограми "Свободаслова"впонеділоксказавголова партіїЮрійЛуценко.

"Насьогоднішнійденьтриваютьпереговори іми близькідо об'єднаннята порозуміннязВіталіємКличкоміАрсеніємЯценюком.Близькіхочаб тому,що 15 вересняминає відведенийзакономтермін висуненнякандидатіву народнідепутати",-пояснивЛуценко.

Луценкотакожзазначив,що,швидше за все,не буде першимномерому списку партії "БлокПорошенка",іце питання не єдляньогопринциповим.На думку Луценка,учасникипарламентськихвиборівповинніукласти "патріотичнийпакт,якийстаневідповіддюнасучаснийвикликКремля".

Нагадаємо,позачерговіпарламентськівиборивУкраїніпройдуть26 жовтня
.

Україназакачалавсховищавже16 млрд.куб.мгазу – "Укртрансгаз"

За оперативнимиданимиЦентральногодиспетчерськогодепартаментуПАТ"Укртрансгаз",станомна07 вересня,набалансіукраїнськихпідземнихсховищгазу знаходиться16,0млрд. куб.м.Про цеповідомляєпрес-службакомпанії.

"Такимчином,вітчизнянігазосховищазаповненіна50,05%.Закачуванняприродногогазупроходитьвоптимальномутехнологічному режимі, згідно з планом", йдетьсявповідомленні.

Раніше прем'єр-міністрАрсенійЯценюкзаявив,щоУкраїніне вистачаєще5 млрдкуб.газу."Буденепросто.Теплоне буде,відразупопереджаю,-але незамерзнемо",-сказавпрем'єр
.

Українаотримала відМВФ4,6 млрддоларів

Глава представництваМіжнародноговалютногофонду (МВФ)вУкраїніЖеромВашепоінформував,щоУкраїнаврамкахпрограмиstand-byужеотримала4,6 млрддоларів,і до кінцяроку отримає щепарумільярдів.

"Заразмипередали$4,6 млрд(1+2транші- ред.).Такожочікується$ 2,7млрд до кінцяроку",-заявиввін.
Вашезазначив,що всьоговрамкахпрограмиstand-byміжУкраїноюіМВФпередбачено9траншейі8переглядів.

Такимчином,передкожнимтраншем,крім першого,МВФпереглядає умовипрограми.

Якповідомлялося, 4 вересняУкраїнаотримала другийтраншМВФу розмірі$1,39 млрд.
Нагадаємо,УкраїнаприєдналасядоМВФу вересні1992 року.Загальна сумазапозиченьзавесь час співпрацісклала36,3 млрдSDR,абопонад $55 млрд.

Останнюпрограмузі співпраці зУкраїноюсхвалиливквітні цьогороку.Загальнасума -10,976 млрдSDR,або $17,01 млрд.Умовамидляотриманнягрошейбули економічніреформи,втому числі змінавартостіенергоносіївдлянаселення,перехіднаплаваючийвалютнийкурсітакдалі.

НаціональнийбанкУкраїниз лютоговиплативМіжнародному валютному фондузі своїхресурсів913 млнSDR($1,38 млрдза поточнимкурсом)врахунок погашеннязобов'язань урядуза програмоюstand-by2010
року.

НБУ встановивкурснарівні12,92грн/дол

Сьогодні,9 вересня,наукраїнськомуміжбанківськомуринку цінинаамериканськувалютупіднялися.Торгиподоларувідкрилисякотируваннями12,9-12,99,до12:00цінипідвищилисядо13-13,3грн/дол.До закриттяторгівціновірівні знизилисядо12,9-13,2грн/дол.

Офіційнийкурсдоларанасьогоднізавтрадо 14:00)НБУвстановивнарівні12,92грн/дол,щона10копійоквищевчорашньогокурсу
.

Всі подробиці в спецтемі Протистояння на сході України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти