Підсумки дня. 4 вересня: надія на припинення вогню, саміт НАТО, нові санкції проти РФ і багато іншого

4 вересня 2014, 19:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Головні події дня за четвер за версією "Сегодня.ua"

Порошенкоготовийдати дорученняпро двостороннєприпиненнявогню,Раданазакритомузасіданнізаслухаласиловиків

Реклама

ПрезидентУкраїниПетроПорошенкодопускає прийняттязавтрарішенняпро двостороннєприпиненнявогнюнасходіУкраїнизавдякипереговорамконтактноїгрупивМінську.Про цевінзаявиввНьюпорті(Уельс)входісамітуНАТО.

656764-01-08

"Завтрао14:00,якщо цебудепідтверджено,якщо зустрічвідбудеться,язвернусяідамдорученнякерівництвуГенеральногоштабупро двостороннєприпиненнявогню,і мисподіваємося,щоімплементаціямирногопланубуде розпочатазавтра",-сказавПорошенко.Прицьомуглавадержавизапевнив,щоУкраїнапрагне до миру.

Ранішеспільний ізРФпландійщодо мирного врегулюванняПорошенкообговорив зканцлеромНімеччиниАнгелоюМеркель.

ГлавитакзванихДНРі ЛНР такожзаявилипро готовністьвіддатинаказпро припиненнявогню,якщо 5вересня будедосягнуто домовленостейі буде підписанийпланполітичного врегулюванняконфлікту зпредставникамиКиєва.

Відзначимо,сьогодніу ВерховнійРаді бувзареєстрованийпроектпро введеннявоєнного станувДонбасі,алепарламент нестав йогорозглядати,очікуючиіншого рішеннящодо виходуз кризивнайближчі дні.Про цезаявивдепутатВерховноїРади відфракції "ВО "Батьківщина" АндрійСенченко.

"Турчиновсказав,щоу президентає впевненість,щовнайближчідні можебутизнайденонове рішення,іпоки кращедане питаннявідкласти",-сказавнардеп,додавши,що за потребиРадаможезібратисянапозачергове засіданнядлярозглядувведеннявоєнного стану.

ГлаваМЗСРФСергійЛавров,усвоючергу,заявив,що прагненнякиївськихвластейпереглянутипозаблоковийстатусУкраїниі продовжитикурсназближеннязНАТОпускає підукісзусилляз мирного врегулюванняконфліктунапівденному сходікраїни.

Нагадаємо,сьогоднівРадіпройшлозакрите засідання,наякомупарламентаріїзаслухализвітсиловиків
.

Реклама

Планується,щозавтрапройдутьпереговоритристоронньоїконтактноїгрупи"Україна-Росія-ОБСЄ"вМінську (Білорусь).Порошенковважає,щоспільний зРосієюпланповрегулюваннюситуаціївДонбасістанеосновоюдляцих переговорів ібудутьприйняті реальнікрокидлядосягнення миру.

ПорошенкополетівнасамітНАТО,АльянсобіцяєдопомогтиУкраїні

ПрезидентУкраїниПетроПорошенко береучастьвдводенномусамітіНАТОвНьюпорті(Уельс,Великобританія).Свою участьу заходівінпочав зп'ятисторонньоїзустрічі злідерами Німеччини,Італії,Великобританії,Франції таСША.Покиніякихподробицьпереговорів невідомо.Так само як ірезультатурозмови віч-на-вічзБаракомОбамою,яка відбулася одразупісляприльотуПорошенкодо Британії.

На самітприбули лідеришістдесяти країн-середнихне лише представникидержав-членів.Впершез часу закінченняхолодноївійнинасамітне запросилиРосію.НАТОвзагалівирішилапризупинитиспівпрацю зКремлемпісляагресіїМоскви протиУкраїни.

Українанацьому саміті- спеціальнийгість.ДелегаціюочолюєпрезидентПорошенко.Спочаткуу нього запланованідвостороннізустрічіз лідерамикраїн-членівАльянсу.Аввечері вінвізьме участьу засіданнікомісіїУкраїна-НАТО.

РанішеверховнийголовнокомандувачОб'єднанимизбройнимисилами(ОЗС)НАТОвЄвропіФіліпБрідлавзаявив,щоАльянсз урахуваннямподійвУкраїніі дійРосіїзмінюєсвоюстратегіювЄвропі.

НАТО,за його словами,по-перше,створюєсили швидкогорозгортання,по-друге-"передовіштаби,що працюють24години на добу,365днів уроці".До третьогокомпонентувінвіднісзапасиозброєнь.

За словамигенсекаНАТОАндерсаФогРасмуссена,врамкахсаміту такожобговорюватимутьсякрокинашляху зміцненняпартнерстваміжАльянсоміУкраїною.

Крімтого,Расмуссензаявив,щоНАТОіУкраїнамають намірухвалити спільнудеклараціюпро посиленняспівробітництва та розвиткуЗбройнихсилУкраїни.

Расмуссентакожзазначив,що агресіяРосії протиУкраїнистанеоднимз основнихпитань на порядку денномусаміту.

За йогословами, російськаагресіяпротиУкраїнинагадує,що не можнасприйматисвободуібезпеку якданість.ГенсекзазначивбеззастережнуготовністьАльянсузахищати безпекусвоїхчленів.НАТОплануєрозмістити4000військовихначотирьох новихбазахвБалтіїіПольщі,додаввін.

Саміттриватиме4-5вересня.ВходісамітуочікуєтьсявизначенняподальшогоформатуспівпраціУкраїниі
НАТО.

Реклама

Новісанкціїнапідході -СШАіЄС готуютьсянанестипотужнийударпоенергетиціРосії

США і ЄС найближчим часом можутьввестипроти Росіїсанкціївсферіенергетики.Про цезаявивпосолСШАвЄСЕнтоніГарднер,передаєТСНз посиланнямнаReuters.

"Мирозглядаємоподальшу жорсткістьобмежень щодоенергетичногоекспорту таліцензуваннявисокотехнологічногоекспорту нетількидляенергетичногосектора,алеі зокреманаарктичнінафту ігаз",-сказавГарднер.

Гарднерпідкреслив,щоСШАзаразактивнодомовляються зЄСпро спільні діївпитанні введеннячерговихжорсткихсанкційпротиРосії черезїї військовоїта економічноїагресіїпротиУкраїни.

Нагадаємо,вп'ятницю,5 вересня,вЄвросоюзіповинніпідготуватиновийпакетсанкційпроти Москви.

На думкуміністраюстиціїУкраїниПавлаПетренка,ЄСвирішитьсяна посилення санкцій,якщопрезидентРФне піденареальнудеескалаціюконфліктуі виведеннявійськ зУкраїни.

УрядЛатвіїнапозачерговомузасіданнівчетверпідтрималазапропонованіЄврокомісією(ЄК)подальшісанкції щодоРосії.Про цеповідомилапрем'єр-міністрЛаймдотаСтрауюма.

"Миоцінили пропозиціюEK, і пропонованіобмеження стосуютьсяголовнимчиномп'яти пунктів:підприємств оборонноїсфери,виробниківтоварівподвійного призначення,тобтодлявійськових ідляцивільних потреб, різнихчутливихтехнологій,пов'язанихвосновномузенергетикоюіембаргонанафтуі зброя",-сказалаСтрауюма
.

Франціявідмовилася постачатиРФ"Містралі",Москвачекаєофіційного повідомлення

Російськасторонане отримуваладокументів відфранцузької сторониз приводуможливогорозірванняконтрактунапоставкуросійськимВМФвертольотоносців"Містраль".Про цезаявивзамредседателяВійськово-промислової комісіїприурядіРФОлегБочкарьов.

"Роботаза цим контрактомтриває",-сказавБочкарьов.

Нагадаємо,контрактнасуму1,12 млрдєвронабудівництвоФранцієювертольотоносцівдляВМФРосії було підписановчервні2011 року.На даниймоментзавершуєтьсябудівництво першогоз двохкораблів даноготипу.

Проте вчора,3 вересня,президентФранціїФрансуаОлландзаявивпро призупиненняпоставкиРосіїпершоговертольотоносця"Містраль"
.

Реклама

Таке рішеннявикликало схваленнявДерждепартаментіСША.

У МіноборониРФ,всвоючергу,заявили,що не бачатьвцьомуособливої трагедії.

Аміністр закордоннихсправУкраїниПавлоКлімкінподякувавфранцузькекерівництвозатаке рішення."Цеважливодлявідновленнямиру в Європі",-написав він уТвіттері.

США невірять у "сімпунктів"Путіна іготуютьвійськові навчання зУкраїною

В тренді
Росія перекине на кордон з Україною 110 тисяч "багнетів" – розвідка

ПланпрезидентаРФВолодимираПутіназ вирішення ситуаціїнапівденному сходіУкраїниповиненвключатиприпиненняросійської допомогисепаратистамі повиненбутипідкріпленийдіями.Про цезаявилажурналістампредставникДерждепуДженПсакі.

"Мивважаємо,що якщопрезидентПутін готовийприпинитифінансувати,озброюватиі навчатисепаратистів,вивести російськівійськазУкраїни,тоці ціліготові були бпідтриматине тільки ми,алеі, звичайно,українці.АлепланпрезидентаПутіна цене передбачає.Наданиймоментзалишаєтьсябагато роботи,яка повиннабутизроблена.У президентаПутінабагато слів,які не підкріпленідіями",-сказалаПсакі.За їїсловами,Вашингтонвважає,щовпланінемає зверненнядо ключовоїтеми-"що робити зросійською участювцьомувторгненні"
.

МіністроборониСШАЧакХейгелзвинувативРосію в тому,що вона "продовжує вживатидуженебезпечнікроки,яківедуть доескалаціїнапруженості"вУкраїнііпригрозив,що це матименаслідкидляРФ.Разом ізтим,Хейгелпідкреслив:"Ми небудемовестичерез цевійськовідії,війнупроти Росії".

ПрицьомувДерждепартаментіСШАпідтвердилиучастьдвохсотеньвійськовихСШАвміжнароднихнавчаннях"Швидкийтризуб",якіповинніпочатисянатериторіїУкраїни16 вересня.

ЯкзаявилаПсакі,військові навчанняСШАі рядуіншихкраїн "Швидкийтризуб"назаходіУкраїнине пов'язаніз поточноюситуацієювкраїні
.

Карта АТО на 12:00 4 вересня

__14

В зоні АТО загинули 837 військових – РНБО

З початку проведенняантитерористичноїопераціїнасходіУкраїнизагинуло837військовослужбовців, понад 3 тисячісиловиківотрималипоранення.Про цеповідомивспікерІнформаційно-аналітичногоцентруРНБОАндрійЛисенко.

"За офіційнимиданими станомна 4вересня завесьперіодАТОзагинули837українськихвійськових,3044отрималипоранення",-повідомивЛисенко.

Вінпідкреслив,що ціданізаснованінаперевіренихфактахі єпідтвердженимиофіційно.

Крімтого,за словамиспікерРНБО,цифравтрат будеуточненапіслязавершенняопераціїз виведенняукраїнськихвійськовослужбовцівз оточення
 під Іловайськом.

РозслідуванняподійвІловайськузайметьсяРадаіГенпрокуратура

ВерховнаРаданазакритомузасіданніприйнялаєдине рішення-створилатимчасовуслідчукомісіюз розслідуванняобставин загибеліізахопленнявполон українськихбійцівімирногонаселеннябіляІловайська(Донецькаобласть).Про цезаявивдепутатВерховноїРади відфракції "ВО "Батьківщина" АндрійСенченко, обранийголовою комісії.

Вінзазначив,щочислозагиблих,пораненихіполоненихпідІловайськимсиловикисьогодні неназвали.

ВтежчасгенеральнийпрокурорУкраїниВіталійЯремаповідомив,що за дорученнямпрезидентапроводиться розслідуваннящодо дійкерівництваМіноборониіГенштабупід час проведенняопераціїврайоніІловайська.

Нагадаємо, 18 серпнябійцідекількохдобровольчихбатальйонівувійшливІловайськ.Вонизмогливзяти підсвійконтрользначну частинустратегічноважливогодля постачанняугрупованнятакзваної ДНРміста,алезустрілипотужний опіртерористівірегулярноїросійськоїармії.Під часвиходучерез такзваний"зеленийкоридор"українськівійськові булиобстріляні,багато хто загинув
.

Попередня доповідьпро катастрофуБоїнга-777опублікують9 вересня

У нідерландськомурадібезпекиоголосили,що мають намір9 вересняопублікуватипопередню доповідьпро катастрофу літакаавіакомпаніїMalaysia AirlinesнасходіУкраїни."Упопередній доповідібудуть представленіфакти, зібраніз джерел,до яких маєдоступНСБ",- йдетьсявзаяві ради.Доповідь буде опублікованонасайтіНСБвранці 9вересня.Остаточнуверсію доповідіпро причиникатастрофиплануєтьсяпоширитипротягом рокуз моментукатастрофи.

Нагадаємо,17 липня насходіУкраїнивідбувся крахлітакаБоїнг-777"Малайзійськихавіаліній",якийлетівз АмстердамавКуала-Лумпур.Літакбув збитийнадтериторією,яку контролюютьпроросійськісепаратисти.Набортузнаходилося192-голландця,44малайця,середяких15членівекіпажу,27австралійців,12громадянІндонезії,10- Великобританії,четверонімців ічетверобельгійців,троєфіліппінців,канадецьі громадянинНовоїЗеландії
.

Доларзнову піднявся вищепозначкив13гривень

Сьогодніторгинаміжбанківськомувалютному ринкуУкраїнизакрилисяпадіннямгривні.

Так,котируванняподоларузросли до12,85-13,1грн/дол.Євродосягзначень16,8-17,15грн,арублевіторгизавершилисянарівні0,352-0,347грн/руб.

НБУукріпивофіційнийкурсгривніна1копійку- до12,52грн/дол.

Якповідомлялося,НаціональнийбанкУкраїни(НБУ) ухваливрішення утримуватикурсгривнінарівні12,4-12,8гривнізадоларнайближчідва-три тижні.А трохираніше,вкінці серпня,НБУібанкіридомовилисяпро стабілізаціюкурсугривнінарівні12,5грн/дол.Зміцненняхочутьдосягтизарахунок продажубанкамивалютинаміжбанківському ринку.Булотакожвирішено,щоНацбанкперегляневимогидо відкритоївалютноїпозиції банківіврахуєвнійіндексованідо курсудоларацінніпапери
.

Українаотримала другийтраншМВФіповернулаФонду$1,38 млрдборгу

ВМіністерствеафінансівУкраїниповідомили,що країнаотримала другийтраншвідМВФза програмоюstand-byу розмірі$1,39 млрд."Частинатраншувсуміблизько$1 млрдбудевикористананапідтримкудержавногобюджету",-заявиливпрес-службівідомства.

Раніше НаціональнийбанкУкраїниповідомив,що з лютоговиплативМіжнародному валютному фондузі своїхресурсів$1,38 млрдврахунок погашеннязобов'язань урядуза програмоюstand-by2010 року.

Згідно з данимиМінфіну,сукупнийдержавний (прямийі гарантований) боргУкраїнинакінецьлипня 2014становив$69,23 млрд,скоротившисьз початкурокуна5,3%,або $3,88 млрд.При томузагальний внутрішнійдержборгскоротивсязасічень-липеньна19,9% -до $28,482 млрд,асукупнийзовнішнійзрісна8,5% -до $40,743 млрд.

Також у МВФпідрахували,що якщобойовідії неприпиняться,Українавтратить7,5%ВВПза підсумками2014 р.,арецесіяпоглибиться.Яквважаютьаналітикифонду,Українізнадобитьсяновий,значнорозширенийпланфінансової допомоги,якщобої знасходікраїнизатягнутьсядо наступного року
.

Всі подробиці в спецтемі Авіакатастрофа в Україні: розбився пасажирський "Боїнг"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти