Двадцять років надій і розчарувань. Як Україна йшла до Європи

26 червня 2014, 16:27

Віра Холмогорова

Від перших контактів в 1994 році до "комуністичних" планів Кучми. Від надій Ющенко до втечі Януковича. Основні віхи на шляху України до Угоди про асоціацію з ЄС

У п'ятницю, 27червня в БрюсселіУкраїнаповиннапідписатидругий,економічну частинуугоди з ЄвропейськимСоюзом.З цього моментукраїна станеповноправнимасоційованимчленомЄС,заявив учорапрезидентПетроПорошенко.

"Відбудетьсяте, за щоминаполегливоборолися протягомбагатьох років",- підкресливглава держави.

"Сьогодні" вирішилазгадати основнівіхинатернистомуі боргом"європейському" шляхунашої країни
.

Реклама

Ти пам'ятаєш,як все починалося?Цього рокуУкраїнаможе відзначитипримітнийювілей:двадцятиріччясвоїх"офіційних"відносинз Європою.Термін-то,виявляється,ой якийчималий,практично"порцеляновевесілля": самев 1994році булопідписано Угодупро партнерствоі співробітництво міжУкраїноюіЄвропейськимиспівтовариствамита їх державами-членами.Правда,всилувоновступилолише через чотири роки,в1998-му,після ратифікаціїВерховною Радоюі всімаєвропейськиминаціональнимипарламентами.

Документце був,що називається, "навиріст",що носитьвиключнорамковийхарактер,з величезною кількістюположень,що потребуютьподальшого доопрацювання.

Щеоднаважлива віха- 1997 рік,і першийсамітУкраїна- ЄС.ЛеонідКучматодізапевнивзахідних партнерів,що вибірУкраїни- цеЄвропа...У 1998році у Віднівідносини міжкраїною ісоюзомназвали"стратегічнимі унікальнимпартнерством",анашакраїна вперше,щепокидуже боязкозаговорилапро те,що не протиб іасоціюватися
.

Дипломатичнийреверанс."Подальше поглибленняспівробітництва якзначний внесоку забезпечення мируі стабільностів Європі",- такзвучалаформуламайбутніх відносину спільнійзаявіза підсумками самітуу вересні2000-го.Підписи підним поставилитодішніглаваЄврокомісіїРоманоПроді,президентФранціїЖакШирак іКучма.

Спостерігачіохрестилиту зустрічв "україно-європейськихверхах" ще"дипломатичнимреверансом"-європейціманилиукраїнських партнерівасоційованимчленствомаж втому ж році!

Збутисяцимсподіваннямне судилося:до осені2001-говідносини значноохололи.СамітУкраїна-ЄСпроходивнатлі "касетногоскандалу"і вбивстваГонгадзе,аєвропейські політикищосилиговорили,щоУкраїні,з їїнебажаннямдотримуватися демократичних стандартіві миритисязі свободою ЗМІ,поки зовсімне місцеу великій європейській сім'ї
.

"Це нагадуєідею побудовикомунізму".АлеЛеонідКучмавід планівєвроінтегрувавкраїну якомогаскоріше невідступав: у 2002 році,по дорозівКопенгаген,він оголосив,що угодапро асоціацію будепідписана черезрік-два,десьдо 2007-говиконає всінеобхідні умови,щоб допочатку другоїдекадиXXIстоліттятаки статичленомЄС.

.jpg

Реклама

ЛеонідКучмаіРоманоПродіпередсамітому Копенгагенів 2002 році. Фото: УНІАН

От тільки вЄСпланів іоптимізмуКучмищось неподіляли.бачурозбіжність міжвиконанням домовленостейпо ЄСі заявамипрезидентаКучми про те,що "мивже майже-майжевступаємодо Євросоюзу".Це нагадуєідею побудовикомунізму.Замістьзаяві очікуваньначіткі сигнали,як це називаютьвУкраїні,українська влада повиннабперейтидо виконаннядомовленостейі діямвпроголошеномунапрямку",-заявляв тодівінтерв'юукраїнській службіВВСдатськийексперт зсхідноєвропейських справахЙоганнесАндерсон.

Нова надія.Алепереконати ЄвросоюздатиУкраїніхоч якусьреальнуперспективухочасоціації,хоччленстваЛеонідуКучмітакі не вдалося.Європане повірилатодішньому главіукраїнської держави,РоманоПродіякось навітьзауважив, що питанняпро членствоУкраїнивЄС"взагаліне стоїть напорядку денному",аіншієвропейськічиновникирадилибільшеподумати про те,щоб вибори2004-горокупройшли демократично...

Впершепро те,щозі старої"рамкової"партнерської угоди1994-1998рокувідносини з Європоюможуть перетворитися навеликі,серйозніі справжні,природно,змоглизаговоритилишеприВікторі Ющенку.Надії,пов'язані зМайданом, що неминулистороною ієвропейських політиків,і в 2005 роціЄСпідтвердив наміррозпочати консультаціїпро нову угоду міжЄС іУкраїною.Але -консультаціїпопередні!..

Питанняпро перспективичленстванавіть не стояло,більше того,єврокомісар ззовнішніх зв'язків і політикиєвропейського сусідстваБенітаФерреро-Вальднер3 травня 2005-го заявила,що "Україніварто утриматисявід подачізаявкинавступ до Європейського Союзу,щобуникнути відмови".

Першідетальні переговорипро нову угодуміж нашою країноюта Європоювідбулися 5березня 2007 року,ав2008-му сторониперейшли ідо обговоренняможливості створенняЗонивільної торгівлі міжУкраїноюта ЄС.Неодноразовопіднімалося іпитання скасуваннявіз.

Правда,і в цей,цілком "єврооптимістичний"часєвропейці невтомлювалисятурбуватисяпро українськувнутрішньополітичну ситуацію,зокрема,цікавилисяу Ющенка,чому вінтакчасто змінюєпрем'єрів
.

ПершадомовленістьвПарижі"Ми домовилися,що новийдокумент,який регулюватимеівизначатиме наші відносини наближчу перспективу, отримаєназву Угодапро асоціацію",-заявила 9вересня 2008 року вПарижіза підсумками самітуУкраїна-ЄС президентВікторЮщенко.Його підтримавтодішнійглаваФранцузькоїреспублікиНіколяСаркозі,зауваживши, що"впершеЄвропейськийСоюзтакчіткозаявляєпро європейськийвизнанняУкраїни".

До речі,передпочаткомцього самітуподейкувалинавіть про те,що в Парижіможе з'явитисяякийсь "принциповийполітичнийдокументпро перспективичленстваУкраїнивЄС",але гарантійчленстватоді все жніхто не дав- пообіцялитількиасоціацію,причому,зновувельми і вельмишвидку: Ющенко"пригрозив"підписати Угодуажу другійполовині 2009 року
!..

.jpg_02

Реклама

Єврооптимізмнасаміті вПарижі

Тоді, вПарижі,до речі,теж багатоговорилипро війну іпро Росію,іпро територіальну цілісністьУкраїни:щемісяця не минуло,яквідгриміласерпнева війнаРосії і Грузії,врезультатічого "незалежність"здобулиПівденнаОсетія іАбхазія.СаркозізапевнявЮщенко,щозагроз дляцілісності танезалежності країниз бокуРосії немає,а партнерськівідносини зВолодимиромПутінимдля нього не меншважливі.

До речі, необійшовсятойсаміт ібезполітичного скандалу: Ющенконаньогопоїхав,а Тимошенконе покликав.Присутністьпрем'єр-міністра "віталосяб",заявилив адміністраціїпрезидентаФранції.Українська сторона,всвоючергу,пояснила,щоу президентаз прем'єромсвої відносини

В тренді
Українська армія одна з найсильніших в Європі: в США похвалили Україну

"Ябуду звамичесним,панепрезиденте…"Алеі надіямЮщенкотріумфальнопривести країнувсвітлеєвропейське майбутнєзбутисяне судилося.НасамітіУкраїна-ЄС у 2009 році,останньому саміті,де державапредставлявйого 3-й президент,ніякої угодипідписано не було.

Європа,ще рік томуналаштованазовсім інакше,зновуохолола доУкраїни.буду звамичесним,панпрезидент.Дужечасто намздається,що зобов'язаннящодо реформвиконуються тількичастково,і слова не завждисупроводжуються діями",- з сумомзауваживЮщенкоглаваЄврокомісіїЖозеМануельБаррозу
.

.jpg_01

В очікуваннічергового самітуУкраїнаЄС.ЮщенкоіБаррозу.ФотоМихайлаМарківа

Реклама

Естафетнупаличкуєвроінтеграціїтодішнійгарантукраїнської Конституціїпередававкомусьнаступного,тому, хтомав очолитиУкраїнупісля президентськихвиборів 2010 року.

Так говорили ЯнуковичуВікторЯнуковичестафетуприйняв і,як цене прозвучалосьогоднідивно,до самогоостаннього моментуризикувавувійти в історіюзовсім не як"ростовськийутікачіз золотимбатоном",аяк найуспішнішийєвроінтегратор.

"Українає європейською державою,відповідно до Угодипро Європейський Союзможе поставитипитання про членствовЄС",- йшлосяврезолюціїЄвропарламенту,прийнятомувденьінавгурації ВіктораФедоровича.

Потімбув підписанийПландій "Україна-ЄС",розробленадорожня картазближення,парламентзайнявсяприйняттям відповіднихзаконів.Насаміті вБрюсселів 2010році був представленийПландій щодо запровадженнябезвізовогорежиму.Вінмістив60пунктів іпередбачав прийняттянових законів абомодернізацію діючихв15-тисферах,розробкусеминаціональних стратегій.

Під керівництвомАндріяКлюєва іприкоординаціїМЗСУкраїнивсядержавнамашинапочала працюватина зближенняз ЄвропейськимСоюзом
.

Фактор "Ю"ОднакпоховатиєвропейськімріїзновузагрожувалаТимошенко,точніше,насейраз- кримінальна справапроти неї,ініційованетодішньою українською владоювлітку 2010 року.

Але навітьце остаточноне зупинилопроцес підготовкиугоди про асоціацію,хочаза цератувалибагато європейських політиків.Так, зокрема,президентЄвропейської народноїпартії- найбільшоїполітичної силивЄвропарламентізаявляв,що "булодокладено багато зусиль,але президентУкраїниніяк наних невідреагував.Це бувшок,що,не дивлячисьнаобіцянки,українськийпрезидентпотімзробив вигляд,що нічогоне обіцяв.Він зруйнувавнашу довіруі далі тактривати не може.ПозиціяУкраїникардинальнозмінилася".

АлеСтрасбургвирішив інакше: у 2011 роцірезолюціяЄвропарламенту у справіТимошенкопереслідування екс-прем'єразасудила,алеУгоду про асоціаціюзакликала неблокувати.

Ірух пішовдалі: Угода про асоціаціюбула парафованаглавамиделегаційУкраїнита Євросоюзу30 березня 2012-го,Угода про поглибленуівсебічну зонувільної торгівлі- 19липня 2012 року.

Підписання Угодипро асоціаціюбуло запланованоздійснитинасаміті "Східногопартнерства" у листопаді2013-го...18 вересняйогопроект навітьсхваливКабмін на чоліз МиколоюАзаровим

21.11.13 "З метоювжиття заходівщодо забезпечення національної безпекиУкраїни,більшдетальноговивчення та опрацюваннякомплексу заходів,які необхідно здійснитидлявідновлення втраченихобсягів виробництва танапрямківторговельно-економічнихвідносин з РосійськоюФедерацією та іншимидержавами-членамиСпівдружностіНезалежнихДержав...Призупинитипроцес підготовки доукладення Угодипро асоціацію міжУкраїною,з одного боку,та ЄвропейськимСоюзом,з іншого боку",- такзвучалорозпорядженняКабінетуміністріввід 21 листопада.

.jpg_03

ДверівЄвропу дляЯнуковичавжемайже закриті...насамітіу Вільнюсівгрудні2013-го. Фото: AFP

Тепервжеісторичне.Все,щопочалося істалося потім,навряд чи можнавміститивкороткий текст.

Відберезнядо червня2 березняпереговорипро підписання Угодипро асоціаціювідновиловженовий уряд начолі зАрсеніємЯценюком,авже21-гочислаголовиЄвропейської радита ЄврокомісіїХерманванРомпейіЖозеМануелБаррозупоставилипідписипід першою,політичною частиноюдокумента.

Після цьогоугоду підписавЯценюк,аза нимвалфавітномупорядку главидержав іурядів28країн ЄС
.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти