Дві коаліційні угоди: між Порошенком і Яценюком почалася боротьба за лідерство

30 жовтня 2014, 07:55

Христина Коновалова , Крістіна Зеленюк

У президента і прем'єра різні рецепти для країни. Порошенко хоче більше влади, а Яценюк поспішає до Європи

Переговорипро створеннякоаліції уновообранійРаді,судячиз усього,зайшливглухий кут.АрсенійЯценюктайого "Народнийфронт"не поспішаютьпідписуватипроекткоаліційної угоди, розробленийкомандоюпрезидента(вчорайогооприлюднилинасайтіБПП,аналізчитайтена4-йсмузі.-Авт.).Більштого,прем'єрськакомандапредставиласвійваріант договору.Експертивжепроводятьаналогіїзпротистояннямпрем'єраЮліїТимошенкоіпрезидентаВіктораЮщенкав 2005-му.Алеодночаснокажуть,щоне все такпечально: разомз "Батьківщиною","Самопоміччю"і "Радикальною партією" сторониможутьрозробитикомпроміснийваріант угоди.Йогопланувалипідписатидо 7листопада.Алетермінизрушилися:сформуватикоаліцію іновийскладКабмінубокуобіцяютьдо кінця листопада.

"ПИЛЯЮТЬ МІСЦЯ". Обговорювати"коаліціаду"ПорошенкоіЯценюкрозпочали щевнічна 27жовтня.Івсилузростанняпроцентногорезультату"Народногофронту"навиборахпрезидентській командінічого незалишалося,як визнатизаАрсеніємПетровичемправоі даліочолюватиКабмін.Боротьбаміжпрем'єроміпрезидентом,ймовірно,виниклавпроцесі обговоренняміністерськихпортфелів.ДжерелавНФрозповіли"Сегодня",щоПорошенкоготовийвіддатиЯценюкукріслопрем'єра:"Вобміннапосадивсиловомублоці.АрсенійПетровичне погодився".ВБППнамрозповіли,що як тількиза данимиЦВК"НароднийФронт"вибивсявлідери,Яценюкзажадавдля"своїх"також посадиміністрівенергетикиівнутрішніхсправ."Питання зглавамиМініфраструктурита МОЗпокизависло.Яценюкнатякавзакріпитиі ціпостизайогосоратниками,але обговореннявирішиливідкласти",-сказавнамджереловБПП.Ні длякого несекрет,щонамісцеОлегаМусія, який пішов,мітитьрадникпрезидентаОльгаБогомолець."Якщо виходити зінформації,щоБППпретендуєнасиловийблок,складається наступнакартина:міністромоборонизалишитьсяСтепанПолторак,анаміністраМВСможутьпросунутиВіктораКороля(генерал-лейтенанта,давньогознайомогоПорошенко.-Авт.),главуСБУВалентинаНаливайченко такожзамінять,якігенпрокурораВіталіяЯрему.Накого-покивирішують",- вважаєполіттехнологТарасБерезовець.

"ВІЙНА" ІМИР.Курйознаситуація сталасявчора.Не встиглакомандаПорошенкооприлюднитисвійтексткоаліційної угоди іоголоситиБППпереможцемвиборчих перегонівурахуванняммажоритарниківвонипроводятьвРаду132депутати),якв "Народномуфронті"представилисвій варіантдокументаіназвалисамесебепереможцямивиборів(за спискамиЯценюкзаводить64депутати,апомажоритарці- 18)."Партія "НароднийФронт" посілаперше місце іготовапочати формуваннякоаліції.Текстугоди,який мипропонуємо- на 2,5сторінки.Ще стількижзаймаєперелік36законів,які потрібноприйняти до кінцяроку.Япропонуюназвукоаліції "ЄвропейськаУкраїна",-заявивЯценюкнапрес-конференціївКабміні.- ЯзвертаюсядоБПП,як основногопартнера,іпропонуюдо офіційногота публічногоформування(коаліції -Авт.)ЮліюТимошенкоі "Самопоміч"АндріяСадового".ВБППніякне відреагувалиназаявуЯценюка.НатомістьПорошенкощеразнагадавпро перемогунавиборах:"Меніприємно,щомояполітсилаздобулапереконливуперемогу-фракціяматимебільше 130депутатів".АосьглававиборчогоштабуВіталійКовальчукпішов далі,заявивши,що окрімАрсеніяПетровичає щепарочкакандидатівнапостпрем'єра.І крімставленикапрезидента,віце-прем'єраВолодимираГройсмана,на думкуКовальчука,свого претендентанапевневисунеі "Самопоміч".

ІНШІУ ГРІ.Не залишилася остороньі ЮліяВолодимирівна,заявившипро готовністьучасті"Батьківщини"вкоаліції.До тогож,на думкуТимошенко,внову парламентську більшістьмають увійтип'ятьпартій.Тобто,"Радикальнупартію"такожвтягнулив "коаліціаду".У "Народномуфронті"вчораофіційнопідтвердили,щозапросилидо переговорівОлегаЛяшкотайогосоратників.Останні відкоаліції невідмовляються,алесвоїх пропозиційдо проектуугодипоки ненадали.ЮліяТимошенкота АндрійСадовойвважають,що учасникипереговорівповиннісістизастілпереговоріві створитизагальнийдокументроботинової більшостіВР."Такожвпроектіпотрібнозафіксуватичіткийантикризовийпландійнанайближчузиму:яквижитикраїні,як пережити кризу,якзабезпечититепловбудинках,школах,дитсадкахілікарнях,яксвоєчасновиплачуватизарплати,пенсіїта іншісоцвиплати",-заявилаТимошенко.

РекламаЕксперти: домовляться, абовтратятьрейтингиСтаномнавечірвчорашньогоднясторони незаявили,колисядутьзастіл переговорів іпочнутьрозроблятикомпроміснийваріанткоаліційної угоди.

ПРОЕКТБПП. Тим часомекспертамне сильносподобавсяпрезидентськийваріантдокумента,алеіугодуЯценюкавонирозкритикувализа відсутністьконкретики."Сегодня"порівнялапроектипрем'єраіпрезидента.ВугодіПетраПорошенко- 48сторінок,впрем'єрському- всього5(на 2-хостанніх -перелікзаконів,якіРада має прийнятинегайно).Воснові коаліційноїугодиЯценюка- Угодапро асоціаціюз ЄС,аголовнезавданнякоаліції -діятипоНацпрограмуімплементаціїУгодипро асоціацію.Президентжевзяв заосновусвоюстратегіюреформ"Україна-2020":мета-до 2020-гопровестивсі реформиіподатизаявкуначленствовЄС.На думкуекспертів,головна відмінністьдвохваріантів- бажанняПорошенкозакріпитизасобоюбільше повноважень."У проекті єнорма,що прийняттявсіхзаконопроектів(якіпрописанівкоаліційній угоді)повинніузгоджуватисяз контролюючиморганом,якийстворятьприАП.Навіщо тодідепутати?" -кажедиректорАгентствамоделюванняситуаційВіталійБала.

НЕМАЄВИХОДУ. На думкуполітологаВадимаКарасьова,АрсенійПетровичвиявивсявбільшвигідномустановищі:"ПрезидентубудескладностворитикоаліціюбезНФ(такяк вонизайнялиперше місценавиборах,азначитькредитдовіривід народувище,-Авт.).АосьЯценюкзможе,якщоПорошенконе піденапоступки,наприклад, невіддастьсоратникампрем'єрапосадиглавиМВСіспікера".Абсолютноне згодензі своїмколегоюполітологВолодимирФесенко:НФбезБППстворитикоаліцію незможе."Їмдоведетьсядомовлятися.Інакшенинішній складКабмінуопинитьсявпідвішеномустані:цьому урядуніхто зміжнароднихпартнерів недастьгрошейікредитів,які б гарніпрограми неписавАрсенійПетрович.Чимдовшевонизатягуватимутьпереговорипоствореннюкоаліції,тимбільшеБППіНФвтратятьврейтингу",- вважаєФесенко.Те,щовідбувається зараз,на думкуексперта,-боротьбаамбіційдвохправлячихпартій."Або,простішекажучи,хто головний?До виборівАрсенійПетровичмайжезмиривсяз тим,що головнийпрезидент.ТеперЯценюксамдумає,та ййоговцьомупереконують,що головнийвін.Алевсеце,ймовірно,призведедо створеннязагальноїкоаліційної угоди,формуваннябільшості,поділумісцьв уряді таспільній роботіприблизнонапівроку",-підсумувавФесенко.Президентськийваріанткоаліційної угодиПовноваженняКабміну і Ради
- Коаліціяможеприпинити існування,якщоВРне приймебудь-який проектКабміну(за Конституцією, приводомдлярозпаду євихід однієї зфракцій,авскладізалишається менше226депутатів);
- Коаліціяприпинить існування,аКабмінпіде у відставку,якщоВРприймезакон, що збільшуєвитрати бюджету,або не можеузгодитизКабміномбюджетніпоказники(у Конституціїтакогонемає);
-ВКабмініз'являтьсяпосади першоговіце-прем'єраз питаньєвроінтеграціїтадержсекретаряКабміну(замістьміністраКабміну);

Податкита фінанси
-Знизятьставкуєдиногосоцвнескудо 23% (зараз37%);
-Введутьподатокнанерухомість:ставкувстановитьмісцевавлада (максимум -2%відмінзарплатиза 1кв.М),анеоподатковуваниймінімумплощі(дляквартир120кв.м,будинків- 250кв.м)ліквідують;
-Введутьразоведобровільне декларуваннямайнабезоподаткуванняіштрафів,контрользавеликими витратами іпочнутьобкладатиподаткомдоходифізосібзсуми перевищеннянадзадекларованими(якщовдеклараціївказанасумадоходівв 100тис.грн,алюдина купиламашинуза 300тис.грн,податокзрізницідоведетьсясплатити);
-З 2018року "Газпром" ібудь-якаіншаіноземнакомпаніяне зможепродаватиУкраїнібільше30%від річногообсягугазу,якийспоживаєкраїна.

В тренді
Зеленський розповів, що думає про майбутню зустріч Путіна та Байдена
РекламаПрем'єрськийваріанткоаліційної угодиКабмін ікоаліція
- На відмінувід Порошенка,всвоєму проектіЯценюк необмежуєправонардепіввноситизмінивурядовізаконопроекти,аборозпускатиКабміні коаліціювразі неприйняттякабмінівськихзаконів.ТаквпрезидентськомудокументіприАПстворятьспеціальнийорганпореформам,який ібудеузгоджуватифінальніваріантипроектівключовихреформ.АрсенійПетровичпропонуєдепутатамдопомагатирозроблятипроектидляуряду,підтримуватийогоназаконодавчомурівнііодночасно контролюватиКабмін.

КурсназближеннязНАТО
У коаліційнійугодіАрсеніяЯценюкаєпунктпро "відновленняіреалізаціїкурсунаєвроантлантичнуінтеграцію".Правдаконкретикипро реформи,які необхіднопровестиУкраїнінашляху до такого"зближенню",вдокументінемає.Ранішепрем'єрговорив,що спочатку потрібнозупинитиросійськувійськовуагресію.Ітільки потімпочинатипроцесінтеграціївНАТО.До речіпунктпро плавнийдрейфвсторонуАльянсує івпрезидентськійкоаліційній угоді.

Новіподаткиібюджет
-Прем'єрпропонуєпровестиподаткову ібюджетнуреформи.Таквдоповненнідо проектукоаліційної угодиєперелік із11відповіднихзаконопроектів.Їхсутьдетальнопрописанавпрезидентськомуваріантіугодипро роботупарламентської більшості.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти