Депутати обіцяють почати роботу з відміни недоторканності, позаблокового статусу та прийняття законів для АТО

7 листопада 2014, 07:20

Інна Оносова

Депутати домовляються про першочергові законопроекти, працюючи над коаліційною угодою

Віце-прем'єр-міністрУкраїни,член "БлокуПетраПорошенко" ВолодимирГройсманзаявив,що перше засіданняпарламенту8-госкликанняпройдена початку грудня- можливо,що вже 1грудня.Мирозпиталимайбутніхдепутатів8-госкликання,зчоговони плануютьпочатироботу.Якрозповілакореспонденту"Сегодня.ua"майбутніпарламентарі,вони покиузгоджуютьперелікзаконопроектів,якіплануютьрозглянутивпершучергу,виходячи зрозроблюваноїкоаліційної угоди.

Так,СергійЛещенкоз "БлокуПетраПорошенко"розповів,щовпроцесікоаліційнихпереговорівкерівництвопартій, що пройшли до парламенту,заразузгоджуєвсізаконопроекти,якібудутьреєструватисячленамикоаліції.

"Від"БлокуПетраПорошенко"цим займаютьсялюди,яківходятьвробочугрупупоствореннюкоаліційної угоди- ВіталійКовальчук,ВолодимирГройсманта ЮрійЛуценко",-сказаввін.АВолодимирГройсманзаявив,що "БлокПетраПорошенко"будевпершучергувимагатискасуваннядепутатськоїнедоторканності.

ПолітологТарасБерезовецьвважаєідеюпро повне скасуваннядепутатськоїнедоторканностіпопулістською іне впевнений,щодепутатизможутьз цьогоприводушвидкодомовитися.

"Адже навітьвЄС існуєдепутатськийімунітет.Недоторканністьтребасуттєвообмежитивідповідно до стандартівЄС,адже зараздепутатне можебутизатриманий,навітьякщо йогозасталинамісцізлочину іззакривавленимножемнаджертвою",-кажевін.

На прохання "Сегодня.ua"експертназвавперелікзаконопроектів,які,на його думку,потрібноприйняти якомогашвидше:"Середпершихзаконопроектів,які повиненприйнятипарламент -скасуватипозаблоковийстатусУкраїниі чітковизначитиїїчленствовНАТО,нове антикорупційнезаконодавствоіновізаконипро боротьбу зкорупцієюіпосилення відповідальностізавчиненнякорупційнихдій.Требаприйняти новізаконивсферібезпекиіармії,підвищившивиплати учасникамАТОі давшигарантіїїм ічленамїхніх сімей,збільшити штатнийрозкладдляармії,щоб вона була неменше200 тисячосібза штатнимрозкладом.Требаприйняти новуредакцію законупроСБУ,головномууправліннірозвідкиМіноборони,щодо службизовнішньоїрозвідки,щобпосилитиїїкадровийпотенціал",-перерахуваввін.

Однак,за його даними,відповіднізаконопроектипокине розроблені,азараз йделише узгодженняміж керівництвомпартійнеобхідностіприйняття тихчи іншихдокументів.

"Нічого зцього немає,крімпакетаантикорупційнихзаконів,якіготував уряд.Президентзаявивпро те,що коаліційнаугода включатиме61реформу- цеширокийпакет,кудивходять, зокрема,медична,судовареформи.Судовуреформутребапроводититерміново,босудовасистемазалишилася такоюж,якбулаприВікторіЯнуковичі.Всецевпроцесіузгодження",-резюмувавБерезовець.

Вінтакож порадивпартіямвідповідно до стандартівЄСрозробитиі прийнятиновіПодатковийіТрудовийкодекси.

Представник "Народногофронту" ЛеонідЄмецьпідтверджує,щолишекоаліційну угодузможеокреслитиперелікзаконопроектів,яківимагаютьневідкладногоприйняття."Зараздопрацьовуєтьсякоаліційнуугоду, якавизначитьстратегічніітактичнізавдання дляВерховноїРади, реалізовані черезприйняттязаконопроектів,а їх впровадженнязабезпечитьурядіпрезидент",-кажедепутат.

"Плануємозареєструватирядвженаписанихнамизаконопроектів,спрямованихнапосиленняобороноздатностідержави,на впровадженняекономічнихреформ,назмінуполітичноїсистеми -завиборчусистемуза відкритимисписками.ТакожбудеініційованорядзмінвКонституціюУкраїни,в томучисліз приводудепутатськоїнедоторканності.Єтакожперелікзаконопроектів,спрямованихнаудосконалення та впровадженнясудової таосвітньоїреформ",-розповівЄмець.

За йогословами,всіперераховані нимзаконопроектибудутьвнесені "Народнимфронтом"впарламентпіслятого,якбудеобрано керівництвоновогопарламенту.Вінпообіцяв,що "Народнийфронт"займетьсярозробкоюзаконопроектів,якіпо черзі"призводитимутьдо європейських стандартіввсі сферижиття".

КандидатвдепутатиВерховноїРади від "Самопомочі"СеменСеменченкозаявив,що йогополітичнасилау коаліційнійугодінапершихзасіданняхВерховноїРадивимагатимепрописатинеобхідність прийняттязаконупро Українську військову організацію,якій буде підпорядкованопідрозділитериторіальноїоборони.

ЛідерРадикальноїпартіїОлегЛяшконаполягає,щовпершучергупарламентповинен будепроголосуватизазаконопроектпро скасуванняособливого статусуокремихрайонівДонбасу.

Представник "Батьківщини"ОленаШкрумзаявляє,щоцяполітсиламає намірзареєструвативжевпершийденьроботиновогопарламентудвізаконодавчіініціативи -про необхідністьзняттянедоторканності здепутатів,суддівівисокопосадовців,атакожпроектпостановиРади про зверненнядо різнихміжнародних організацій ізпроханнямдопомогазвільнитиНадіюСавченко."МизапропонуємоїївчлениПАРЄ",-підкреслилаОленаШкрум.

Також, за їїсловами,"Батьківщина" зараззакінчуєрозробкуантикризовогопакетазаконопроектів,якідопоможутьнормальнофункціонуватиекономіціУкраїницієї зими.Крімтогополітсиламає намірпідтримати скасуванняпозаблоковогостатусуУкраїниізакони, спрямовані на вирішенняпроблемпереселенців.

Разомз тимАленаШкрумповідомила,що заразкоаліційніпереговорийдуть лишеміждвомапартіями,якінабралинайбільшу кількістьголосів.

"Томудо конкретних переговорівмиприєднаємосялишеколивони щосьузгодятьміжсобою", -зазначилавона ..

Однозначноне увійде до коаліції"Опозиційнийблок", тому представникиданоїпартіїне мають наміруузгоджуватипропонованідлярозглядузаконопроектині зким,крімще необраного керівництвановогопарламенту.Представник "Опозиційногоблоку" Наталія Королевськаперерахувалапакетзаконопроектіввід партії,наприйняттіякихнаполягатимутьвполітсилі.

"Законопроектпро індексуванняпенсійізарплат,введення мораторіюна підвищеннятарифівсьогодні івведенняадекватноїполітики субсидування, введеннядержавноговрегулюванняціннапродуктихарчуванняіналікиукраїнського виробництва.Також мипіднімемопитання скасуванняпенсійноїреформи,ібудемонаполягатинаприйняттіпрограмиреконструкціїДонбасу",-перерахувалаКоролевська.

Реклама

В тренді
Пригрозив звільненням: Шмигаль різко відповів Кличку через локдаун

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти