Данилишин: Захід переконаний, що Крим – це українська територія

27 червня 2014, 04:16

Олексій Біловол Олексій Біловол

Екс-міністр економіки поділився настроями Заходу напередодні підписання асоціації з ЄС

Напередодніісторичногопідписанняекс-міністр економіки, який отримавполітичний притулок і, фактично, весьпрезидентський термінЯнуковичапрожив вЧехії(що єповноціннимчленомЄСостаннідесятьроків), БогданДанилишинподілився з"Сегодня. ua" своїмидумками про те, як зміниласякраїна змоментуйого від'їзду, перспективинаціональноїекономіки в поточномуроці і про те, як у ЄСсприйнялиросійсько-українське протистояння, включаючиприєднання доРФКриму, і чимзагрожуєУкраїніприхід "правих" в європейськийпарламент.

Богдане Михайловичу, ви остаточноповернулися чицепросто вашчерговий візитвУкраїну? Вже визначилисяз найближчимипланами?

Я вКиєві.Моїлекції вЧехіїзакінчилися.У моїхпланах -Україна.Такщо,впринципі,яприїхав(повернувся.Примавт.)ВУкраїну.

У вас єтутконкретні пропозиції? Чи є бажанняпопрацювати вдіючої влади? Як варіант -вякості радника, очолитиякий-небудьконсультативнийорган?

Ядумаю,що,перш за все,потрібно оцінитиситуацію,яка зараз є.Є людибільш гідні,які всі ціроки буливУкраїні.Я,на жаль,тут не був,своє відпрацюваввуряді,такщо "дорогумолодим!"Япрофесор,доктор наук.

ЯкийВи побачилиУкраїнузараз, черезстільки роківпісля вашоговимушеного від'їзду?

Якщо сказатиоднією фразою,то не така,якбула раніше.

І чим, на вашу думку, вона інша?

У першучергу- людивже не ті.Ядумаю,що люди хочутьоновлень,хочуть змін іпокладаютьвцьому великі надіїна владу.Іядумаю,щоякщо владахоча бза 3-4місяці непродемонструєконкретних кроківз модернізаціїгосподарстваі домодернізаціївзагалісуспільних відносин,народспіткаєглибоке розчарування.І особистояцього дужеі дужебоюся.

Тобто, восени можебути новийМайдан?

Я незнаю,що може бути,мені важкопокиоцінювати.Ядумаю,що влада здатнавсе зробитидлятого,щоб суспільствоповіриловладі.

СитуаціянаСході.ЯкїїбачитеособистоВи? ВраховуючиВашдосвід спостереження заСхіднимфронтом, безпосередньоперебуваючивЄС?

Яможу оцінюватизі своєї точкизору.Івисловититі оцінки,які заразроблять ізарубіжнідипломати,ізарубіжні експерти.Дійсно,світ заразпереживає заУкраїну,особливоза Східі ПівденьУкраїни.

Іяхочусказати,щовсяЄвропабачитьУкраїнуєдиною ісприяєв тому,щоб консолідуватияк політичніеліти,такі народ.

Все врукахнинішньої влади ідумаю,щовлада має почути думкувсіх.Тому щовоюватиможна нескінченно,але якщолюди небудутьчути одинодного, небудепереговорів,впершучергуінтелігенція,громадськість,вчені -широкі кола,тодірезультату ніякогоне буде.

Тобто мирний планПрезидента?

Я вітаюмирні ініціативиПрезидента.Яхочу закликатище йсуспільствотакожне сидітисклавши руки.Єпровідні фахівціврізних регіонахУкраїни,включаючиі Донецьк,Луганськ ...Треба їхпідтягувати...Вони заразперебувають в очікуванні.

Іяхочу,щоб вонивсе жактивізувалисяі булитією рушійноюсилою,яка можеповести засобою.Ясамдумаюїхатиу провідні вузи,в громадські організаціївДонецьк,до Луганська.

Тамє багатолюдей з якимия ранішепрацював:в АкадеміїНаукУкраїни,у вузівськійсистеміі закликатиїх до співпраці,до роботинаблагоУкраїни.

Введеннявоєнного стану

Явважаю,що вводитивійськовий станпотрібно булона самому початку.Зараз требавестиактивнийдіалог.

У Чехіїяк сприймаютьдіїРосії та їїпозиціонування стосовноУкраїни?

Кожнакраїна єсуверенною державоюі суверенітеткожної країнинедоторканний.Цеаксіома.

Тобтонемає довіридо "вільнихпоривам" "ДНР", "ЛНР"?

Ядумаю,що всівизнають те,щоУкраїнамає право ібудеіснувати якнезалежнасоборнакраїна.

Крим

Щодо Криму.Кримтакожє територієюУкраїни.Є,буві буде.

Ія нечувні в Європі,хочаяпрожив уЄвропічотири роки,знаюбагатьохєврокомісаріві політиків,ні слова про те,що Кримє територієюРосійськоїФедерації.Крим – цеУкраїна.

Настількимасовий прихідвкрайправихдо Європарламенту, котрі не приховують своєїбагато в чомусолідарної позиціїз Кремлем, загрожуєєвроінтеграційнимперспективамУкраїни?

Я недумаю,щоєвропейськихправихможнапорівнятиз аналогічнимитечіямив Росії чинавітьвУкраїні.Європейські праві- це доситьконсолідованаспільнота, яка маєсвоюпозицію.Алеця позиціяаж ніякне спрямованана розколУкраїни.У томучислі,включаючифранцузькихправих. 

Тобто те, що нам зараздемонструють?

Ядумаю,щоце позиція,яка виражаєпевнуточкузорувідповіднихлюдей,але це аж ніякне позиція,що виражає,наприклад, думкупарламенту,наприклад,Франції,Угорщини чиіншої країни.

Скажітьпрямо, відУкраїнивЄС невтомилися?

Ні,ядумаю,щовтоми відУкраїнипоки немає.Але відУкраїничекаютьреальної політикиі реальнихзмін.

Судячи з реакції, Захід перемогуПетраПорошенкавітавдуже жваво

Дійсно,Захід уцілому ікраїниЄвропи зокремавітаютьПрезидентаУкраїни,його крокиз нормалізаціїситуації.Ідумаю,що Петро Олексійовичздатнийзробити багато длядемократизаціїдержави.Очікуванняє інадіїтакож.

Європаготовавкладатиреальнікошти в українськуекономіку?

Європаготовавкладатиреальні коштивУкраїну,але чекаєреальних кроківз боку урядуі з бокуПрезидента.Ядумаю,щоці першікроки мають бутиу стабілізації,втому числі,економічної ситуації,виробленнячіткої програмиреформ.Не окремихзаконів,асамечіткої програми.

Іреальних заходівз її втілення,включаючи всісфери:починаючивід інвестиційної тазакінчуючисекторальноюв конкретнихгалузях.Але для цього,впершучергу,влада повинназайнятисячіткоадміністративною реформою.Друге -судовою реформоюі в третючергу – цевжеекономічною реформою.Тому щобезсудової реформивсі економічніреформибудутьприречені.

АвціломуРосіюсьогодні Західяк сприймає?

Яккраїну,якаведесвоюполітику.ІзакликаютьтакожввестиУкраїнувактивний діалогз Росією.Але при цьомумають певнівідповідні сферивпливу,засоби впливуна Російську Федерацію,включаючисанкції.

Повертаючись до нашихбуднів. У якому стані, на вашу думку, перебуває українськаекономіка. Наскількиситуаціякритична?

Відвертокажучи,мене дужетурбуєекономічна ситуаціявкраїні.Явважаю,що зараз потрібноприйнятипакеттермінових заходівщодо нормалізаціїекономічногостану.Але це маютьбути не тількизаходи фіскальногохарактеру,мову потрібно вестипро комплекс заходів: починаючивід організаційнихзаходіві доокремих факторіврегулювання.

Намій погляд,уряду і Національномубанкові потрібно термінововзятисяза інфляційніпроблеми.Тому щоті прогнози,які були даніурядом,можуть незбутисяі,за підсумками року,мене хвилюєрезультат,який може бути.

Який- я незбираюсязаразоголошувати- це завданняуряду.Уряду і Національномубанкові потрібновзятисяза подоланняінфляції,прийняти цілийряднепопулярних заходів.У томучислі-обмеження зростання,якспоживчихцінпо окремих категоріях,такі в цілому.

Як бименехтоне критикував,язавжди був прихильникомрегулюванняі вважаю,що поєднанняадміністративних іринковихформ регулюванняможе датисвої результати.

Аз фіскальнихзаходів, які, на вашпогляд, з них можуть бутиефективними?

- Ядумаю,що перш,ніж підвищуватицінидляіндивідуальних споживачів,треба братисязареформуванняприродних монополій.Тільки тодіціноваполітика будематиякесь значення.

На завершеннярозмовитрохикомпрометуюче, але, тим неменше, питання, щоназиваєтьсяв лоб.Ви вважаєтедіїцього Кабмінуефективними?

Ядумаю,що в урядуне може бутиконстанти.Уряд повиненпостійно коректуватисвоюдіяльність залежновід політичноїта економічної ситуації,якавиникає в тойчи інший момент.

Реклама

В тренді
"Росію чекають серйозні наслідки": низка країн ПАРЄ виступила з жорсткою заявою

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти