Будні агітатора: "Говоріть, що кандидат сидів у тюрмі за ідею!"

22 жовтня 2014, 07:30

Ірина Крикуненко

Агітатори вчать значення "люстрації" і спілкуються з проповідниками

Напередодні виборівнавулицяхз'являєтьсявсебільше людей,що займаютьсяагітацією.Вонироздаютьбуклетиз партійноюсимволікоюі намагаютьсяпереконатиперехожихголосуватиза "потрібного"кандидата."Сегодня"дізналася,на що схожітрудовібудніпередвиборчогоагітатора,попрацювавшинатрирізніполітсили.

ВИСТАВКАЗБРОЇ. Оголошенняпро роботумишукаливінтернеті.Першемісце,де мипобували -передвиборчийштабодногоз кандидатів-мажоритарників."Спочаткуперегляньтепередвиборчийроликвінтернеті,апотімвжеприходитенаспівбесідувштаб",-строгозаявилинампо телефону.У штабівимагаютьвивчити напам'ятьосновибіографіїкандидата:денавчавсяі працював,скільки дітей, чомусидів утюрмі.Працюватипотрібно з9ранку до18:30,обіцяють150грнна день.У штабіповнобажаючих,восновномустуденти,безробітнамолодьі літнілюди.Останніх,до речі,берутьз небажанням."Буває,приходятьбабусі,сидятьшарфив'яжуть.Комутаке треба?" -скаржитьсякоординаторштабуі додає,щоз пенсіонерівзалишаютьнайактивніших.

Працюватинаспоставилинамобільнувиставкузброї:дляпідвищення рейтингукандидатпридумаввозитипоточкахнавчальніекземпляривогнепальноїзброї,яківиборцямпропонується нетільки подивитися,алеі зібрати-розібрати.Втім,не всіоцінилиновацію,вПодільськомурайонівиставкаобуриламолодихмам.Вонипочалипитати уагітаторів:"Навіщовизброювиставляєтенавулиці?Вкраїнівійна!Непосилюйтеситуацію".Спілкуватисядоводитьсяіз самими різнимилюдьми:відпереселенцівдосвідківЄгови.До слова,останні,побачившиагітаторів,почали зазартомрозповідатипроСтрашнийсудінавітьнамагалисяпідсунутисвої листівкиразом зпередвиборчими.Ми жрозповідалипро всі достоїнствакандидата.Врезультатірозмовазатягнуласямайженапівгодини.Всьогозаденьдо наспідійшлоосіб триста.Кожен отримавнабірполіграфічноїпродукції:флаєр,наклейку,газету.Розслаблятисяне можна: протягом днякоординаториштабуперевіряютьактивність роботи.Наприклад,якщо людинамовчкисидитьнастендіабовнаметі, її,швидше за все,звільнять -необхідноспілкуватися іпосміхатисяперехожим.Увечерікерівництво штабузбираєновачків іпитає,про що говорятьвиборці.КоординаторВікторрадить:"Якщо будутьпитати,чому кандидатсидів утюрмі,пояснюйте,що це булозаідею!"У підсумкуввечері миотримализаконні150грн,азаденьдовелосявитратитиособисті20грннапиріжокічай.

ПОТРІБНІІДЕЙНІ.Другийденьекспериментупочавсявагітаційнійпалатціоднієї з політичнихпартій.З робочогоарсеналу: намет,стілець,стіл,порадникі набірагітпродукції.Оплата100грн/день.Новенькимрозповідаютьідеологіюпартії,записуютьособистіданіі роблятьфотодляанкети."Всяполіграфіявіддруковуєтьсязасвійрахунок, томулистівки нетранжирте",-роздаєвказівкикоординаторСтаніслав.Дозволяєтьсявручатитільки тим,хто "реальнозацікавився".ПалаткувстановлюютьнедалековідметроХарківська,місце дужелюдне.Доагітаторамчас відчасупідходить"мобільнийактивіст" Олександрвід партії.Вінїздитьпо всіх точкахі підтримуєбойовийдухагітаторів.Олександрвчить,якправильноспілкуватися злюдьмиі чим саме"нашапартія"краще за інших:"Обов'язкововітайтесяі завждипосміхайтеся",- додаєвін.У парі знамивнаметіпрацюєчоловік роківтридцятип'яти,Євген.Вінподілився,щоспівробітникподаткової,а "начасвиборіввирішиввзяти відпустку,підзаробити".Непідробнийінтерес допартіїпроявляютьлітні люди,перш за всескладальникимакулатури."Аможна щепачкугазет?Івамлегше,імені допомога",-жалібнопроситьпенсіонерка.Доводитьсявідмовити,за "несанкціоновану"роздачуполіграфічноїпродукціїтутможуть звільнити.За деньагітаторирізнихполітсилстаютьпрактичнодрузями.Працівникисусідніхагітаційнихточокдовірчорозповіли,щосамі завиднівакансії- в однійіз провладнихпартій."Їхрозхапалищеу вересні.Платятьпо300грнвдень.Ясна річ,бажаючихбільше,ніж місць, томувідбирализа допомогою жеребкування.У нашомурайоні ще30людей залишилисявзапасі",-розповіла "Сегодня" агітаторвід цієїпартії.Щопримітно-у жінкинагрудяхвиситьбейдж"Волонтер".

ЛЮСТРАЦІЯ.Третійденьпочавсятаємничо.По телефонупрацівникиштабувідмовилисяговоритиназву політичноїсили,якашукаєпрацівника,і призначилиособисту зустрічназалізничномувокзалі.Напитання, як мизможемодізнатисянаймача, чоловікпо телефонувідповів:"Ябудувчорнійкепці".Вранці,впризначений час,навокзалідо наспідійшов чоловіксередньоговікуі представився-"бригадир" Сергій."Цевціляхбезпеки,така конспірація,атораптом вип'яниця",-пояснюєвін.Тутголовна вимогадо претендентів- знаннятермінау"люстрація".Це питаннязадають,приймаючинароботу,апотім протягом дня,колипідходятьдо агітаторівпроконтролюватироботу.Графікзвичайний:08:00-19:00,оплата20грн/год,розрахунокодинразна тиждень.ЗвокзалуменепосилаютьнаточкувСолом'янськомурайоні.Завдання не злегких-потрібно самостійновідшукатиадресу,витягнутиі встановитиважкийштендервагою близько20кг(залізнарозкладказ двомапрапорами).Він зберігаєтьсявнайближчому кіоскуза попередньою домовленістю.Длявідпочинкупрацівникові покладаєтьсяп'ятьхвилин на годину, при томущостілецьвробочийкомплектне входить.Втуалет"бригадир" Сергійпорадивйти"вкущики".Про умови праціжартуютьсаміагітатори.З іронієючитаютьпункт"Європейськінормиправа"з передвиборної програмикандидата.Навколостоять наметиіншихсил,і незважаючинарізнуполітнаправленность,агітаторивважаютьсебе єдиною командою,допомагаютьодин одному,ащевидаютьагітпродукціюзагальнимпакетом-відразускладають поброшуріі даютьвсюпачкуодночасно."Влаштовуватисяпочавще з серпня.Всвійрайонвжене потрапив.Взагалі цене моягромадянськапозиція,але,як на мене,всі одногополяягоди",-зізнаєтьсяодинз агітаторів,Олексій.

РекламаГроші: беремонаспівбесідуодного іпишемовЦВК"Сегодня"дізналасяу експертів,з якими проблемамиможутьзіткнутисяагітаториі якукраїнцямубезпечитисебенатакій роботі."Черезнеофіційнепрацевлаштуванняє ризикневиплатизарплати.Томуздобувачамрекомендуємоукладати трудовідоговори.З нимзгодом можназвернутисядо суду",-розповіла"Сегодня "керівникдослідницькогоцентруhh.uaУлянаМаслова.

На думкуюристаЕдуардаБагірова,найвірнішийспосіб незалишитисябезоплати своєї праці- забиратизаробітокщодня."Виплатаокладущоднявжеєстраховкоювідможливогообману.Щоб додатковосебеубезпечити,агітаторможевзяти зсобоюнаспівбесідусвідка.Уснудомовленістькращезафіксуватинапапері".Ризик, пов'язанийз можливимотриманнямфізичногозбитку(у випадку роботиагітатора- приміром,побиття"тітушками",найнятимиконкурентами),роботодавецьнасебе небере.У будь-якомувипадкупривиникненнібудь-якихпроблемюристирадятьнаписатизаявунаім'яглавиЦВК.

ПОЧОМУГОЛОСИГрошінавиборах,яквідомо,платять нетільки за роботу,а йза голоси.Згідно з дослідженнямКомітетувиборцівУкраїни(КВУ),нанинішніхвиборахціна голосувиборцяколиваєтьсявід50 до500гривень.Про цезаявилазаступникгендиректораВГОКВУНаталіяЛинник."Підкупичисленні,алене так,якв2012-му.Цінаголосузаразсягає від50 до500гривень.Вона нижча,ніжу 2012 році(до1200грн).Звичайно,кандидати-мажоритарникипішлинабільш"дешеві"округи.Цетакіобласті,якКіровоградська,Миколаївська,Харківська таЛуганськазДонецькою.У міськихрайонахЧеркаськоїобласті сягають500грн",-сказалаЛинник.Інформаціяпро підкупнадходитьнагарячулініюКВУіперевіряєтьсяспостерігачами.Нагадаємо,заразза продажголосусвітитьдо 2роківв'язниці.

В тренді
У Раді їдальню закрили на карантин: "слугам" організують доставлення обідів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти